Patiënten SKB bekijken eigen medisch dossier online


Vanaf 9 maart 2017 kunnen patiënten van Streekziekenhuis Koningin Beatrix hun medische gegevens inzien via de beveiligde website Mijn SKB. Vanaf deze datum zal het online medisch dossier zich vullen met onder andere uitslagen van onderzoeken en (verwijs)brieven. Mijn SKB is toegankelijk voor patiënten van 16 jaar en ouder.

Mijn SKB
“Wij zijn erg enthousiast over Mijn SKB. Via mijn.skbwinterswijk.nl loggen patiënten eenvoudig in op een beveiligde omgeving, gewoon thuis vanaf de bank. Zij kunnen vervolgens niet alleen hun gegevens inzien, maar ook vragenlijsten invullen ter voorbereiding op een polikliniekbezoek. Dit scheelt veel tijd. De antwoorden worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiënten Dossier en kunnen direct bekeken worden door de zorgverlener”, aldus Elly Kloeze, klinisch informaticus van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Mijn SKB biedt daarnaast ook de mogelijkheid om herhaalrecepten aan te vragen en persoonlijke aantekeningen te maken.

Inzage in medische gegevens
Patiënten hebben recht op inzage in het eigen medisch dossier. Om deze gegevens beter toegankelijk te maken binnen een beveiligde omgeving, kunnen zij een deel van hun medisch dossier nu ook online bekijken. Dit sluit aan bij de wens van minister Schippers om patiënten vóór 2019 direct toegang te geven tot hun medische gegevens. Patiënten kunnen na inloggen in Mijn SKB o.a. de volgende gegevens bekijken:

  • Uitslagen van onderzoeken, zoals de resultaten van een bloedonderzoek.
  • Brieven van het SKB.
  • Verwijsbrieven, bijvoorbeeld van de huisarts.
  • Andere medische gegevens, zoals diagnoses, medicatie en allergieën, maar ook metingen zoals bloeddruk, lengte en gewicht.
  • Afsprakenoverzicht, zowel afspraken in het verleden als afspraken die nog komen.

Uitslagen en brieven van vóór 9 maart zijn niet in te zien via Mijn SKB, met uitzondering van de labuitslagen. Labuitslagen worden ook van voor deze datum getoond.

Inloggen met DigiD
Streekziekenhuis Koningin Beatrix hecht grote waarde aan de privacy van patiëntgegevens. Inloggen op Mijn SKB kan daarom alleen met een DigiD code met sms-functie. Om gebruik te kunnen maken van Mijn SKB is daarnaast ook een computer of tablet met internetverbinding en een mobiele telefoon nodig (om de sms-code op te ontvangen). Inloggen op Mijn SKB kan op verschillende manieren: via een knop op de homepagina van skbwinterswijk.nl, of rechtstreeks via https://mijn.skbwinterswijk.nl. Op www.skbwinterswijk.nl/mijnskb is meer informatie over Mijn SKB te vinden, waaronder een uitgebreide handleiding en antwoord op veelgestelde vragen.