Provincie rekent met extra woningzoekende


Het aantal woningzoekenden in Gelderland is over de jaren 2011 tot en met 2016 naar verwachting 8.200 hoger dan verwacht. Daardoor neemt in delen van de provincie de vraag naar sociale huurwoningen toe. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft daarom besloten gemeenten meer bouwmogelijkheden te bieden bovenop de regionale woningbouwafspraken.

Het hogere aantal woningzoekenden wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen stroom asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

‘Ik wil proberen ervoor te zorgen dat de woningmarkt niet gefrustreerd raakt door het extra aantal woningzoekenden’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. ‘Daarom nodigen wij gemeenten uit nieuwe initiatieven in de sociale huur met de provincie te bespreken, als die niet binnen de regionale woningbouwafspraken passen. De toestroom van vluchtelingen en vergunninghouders vraagt om maatwerk.’

Verdeling
Het dagelijks bestuur van de provincie heeft daarom de volgende verdeling van die 8.200 extra woningzoekenden over de Gelderse regio’s vastgesteld: 1.200 extra woningzoekenden in de regio FoodValley, 900 op de Noord-Veluwe, 1.200 in Rivierenland, 1.500 in Arnhem en omstreken, 500 in de Liemers, 1.400 in Nijmegen en omstreken en 1.500 in de Stedendriehoek. De Achterhoek moet net als de andere regio’s enkele honderden mensen opvangen, maar de situatie is er anders. In de Achterhoek kan de instroom van statushouders nog worden opgevangen binnen de gemaakte woningbouwafspraken.

Regionale afspraken
De provincie, de regio’s en de gemeenten hebben in regionale woonagenda’s afspraken met elkaar gemaakt over de groei van de woningbouw. Die afspraken zijn gebaseerd op een bevolkingsprognose uit 2012, die nog geen rekening hield met de huidige toestroom van asielzoekers.

‘De nieuwe bevolkingsprognose, die wel rekening houdt met deze nieuwe woningzoekenden, komt in de loop van 2016’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. ‘Tot die tijd moeten we flexibeler kunnen omgaan met de woningbouwafspraken. Deze cijfers helpen ons daarbij. Gemeenten kunnen – in overleg met de provincie – extra woonruimte ontwikkelen bovenop de regionale woningbouwafspraken die er al zijn.’

Bestuursakkoord
Het kabinet en de gemeenten hebben 27 november het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, om de problemen met de opvang, huisvesting, scholing en integratie van asielzoekers samen op te lossen.

Op dit moment zitten er 14 à 16 duizend mensen met een verblijfsvergunning nog in azc’s. In het akkoord is onder meer afgesproken dat voor deze mensen sobere, kleinschalige huisvesting bovenop de huidige woningvoorraad gebouwd kan worden.