Roofvogels; hun gedrag en specialisatie”


EIBERGEN – IVN en KNNV Oost-Achterhoek organiseren in onderlinge samenwerking een Thema Avond op woensdagavond 15 april 2015 in de grote zaal van “De Huve” Grotestraat 52, 7151 BD te Eibergen van 20:00 tot ca. 22:00 uur.

Nu er weer bladeren aan de bomen beginnen te komen, zijn er nog veel roofvogels zichtbaar langs de weg, in het veld en in de bossen. In deze lente periode begint de trek naar het noorden alweer of is al in volle gang. Nu zijn vele roofvogelsoorten toch nog zichtbaar waaronder de Buizerd, de Kiekendief, Haviken en de wat kleinere Sperwer. De laatste zien we soms op onze voertafels in de tuin. Cees van Beinum is een buitengewoon goed verteller die de toehoorders met zijn verhalen over de diverse roofvogels uitermate weet te boeien. Hij weet niet alleen veel over hun kenmerken, maar vooral zijn verhalen over hun gedrag zijn uitermate boeiend voor de toehoorder. Aan dit gedrag voegt hij zowel hun geluiden als hun specialisaties toe. Hierdoor zult u een geheel andere kijk op de diverse roofvogels in onze omgeving krijgen.

Laat u deze avond door Cees van Beinum meenemen in de wereld van roofvogels met hun gedrag, geluid en specialisatie. U zult in ieder geval met een andere kijk en luisterend oor naar huis gaan.

Wij heten u van harte welkom. De toegang is gratis met alleen een bijdrage voor de koffie, thee of fris. Inlichtingen over deze thema avond bij Hans Berndsen 0545 -477222.