Start aanleg nieuwe ontsluitingsweg langs ziekenhuis


Gepubliceerd op

WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk begint in oktober begint met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Rondweg West en de Groenloseweg. De Raad van State heeft het bestemmingsplan op 4 september onherroepelijk goedgekeurd. Voor de aanleg van de weg moesten bomen worden gekapt. Tegen de kapvergunning waren bezwaren ingediend, deze zijn op 18 september afgewezen door de rechtbank. Direct na de uitspraak van de rechtbank zijn de bomen gekapt.

Aanbesteding
De werkzaamheden voor de aanleg van de weg worden gedaan door De Twentse Weg- en Waterbouw. In het voorjaar van 2016 legt de provincie Gelderland een rotonde aan op de Groenloseweg. De nieuwe ontsluitingsweg loopt vanaf de Rondweg West over het Beatrixpark en het voormalige Cobercoterrein tot aan de Groenloseweg.

De weg is nodig voor een betere verkeersafwikkeling op de Rondweg West en de Groenloseweg en zorgt voor een betere bereikbaarheid en verkeersontsluiting van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Beatrixpark. De weg voorziet daarnaast in een busroute met een bushalte bij het ziekenhuis en een vrijliggend fietspad.