Tent Event ‘Samen in de Naam van Jezus’


WINTERSWIJK – De gezamenlijke kerken van Winterswijk organiseren voor de vierde keer het ‘Tent Event Samen in de Naam van Jezus’. Het thema dit jaar is ‘Vaderdag’!?. Het evennement wordt gehouden op 19, 20 & 21 juni 2015 op de Scholtenbrug in Winterswijk

Het programma ziet era als volgt uit:

  • Vrijdagavond van 19:00 uur – 21:30 uur

Opening Tent Event om 19:30 uur. En vanaf 20:00 uur
wordt de avond verzorgd door Remco Hakkert.

  • Zaterdag van 11:00 uur – 21:45 uur

Kinderactiviteiten met o.a. springkussen, muzikale en
creatieve workshops en om 14:00 uur gevarieerd

korenfestival. Vanaf 20:00 uur praiseavond.

  • Zondag van 10:30 uur – 15:00 uur

Vanaf 10:30 uur Open Inloop en samen eten.
Om 12:30 uur een gezamenlijke dienst en
aansluitend  gezellig koffie drinken.

De entree is alle dagen gratis. Vrije gift is van harte welkom.