Verdere afname WW-uitkeringen in Achterhoek


ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de voorbije maand verder afgenomen. Eind juli stond de teller op 4.232 WW-uitkeringen. Ten opzichte van juni waren dat 155 uitkeringen minder en dat was een daling van 3,5%. Landelijk was de daling 3%. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu 28% minder WW-uitkeringen in deze regio, dat scheelt meer dan 1.600 uitkeringen.

Door die afname van het aantal uitkeringen zakte het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, voor de Achterhoek naar 2,7% procent. Landelijk is het WW-percentage 3,1%.
Daling WW in vrijwel alle sectoren

Ten opzichte van juni daalde het aantal WW-uitkeringen in juli in vrijwel alle sectoren in de Achterhoek. In veel gevallen ging het daarbij om relatief kleine aantallen. Een groot deel van de totale daling zat in de industrie en bij uitzendbedrijven, samen met bouw en zorg & welzijn.