VNOG geeft gratis woningcheck voor senior tijdens Brandpreventieweken


Gepubliceerd op

Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) nemen dit jaar opnieuw deel aan de Nationale Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema ‘Verklein de kans op brand’ centraal en richt de campagne zich op  niet-zelfredzame senioren en groepen die de groep niet zelfredzame senioren kunnen bereiken. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen zich van 1  tot en met 30 oktober aanmelden voor een gratis woningcheck door de brandweer.

Brandweer Noord- en Oost-Gelderland gaat senioren in de regio bezoeken om hen bewust te maken van de kans op brand én hoe de kans op brand kan worden verkleind.  Brandweerprofessionals adviseren over brandgevaarlijke situaties en de juiste plaats van de rookmelder.

Aanmelden
Er is een beperkt aantal woningchecks te vergeven. Aanmelden kan van 1 tot en met 30 oktober 2015 door te bellen naar 055 548 3333  (alleen tijdens kantooruren). U kunt zich ook per mail aanmelden via brandveilig@vnog.nl. Dan vragen we u de volgende gegevens te vermelden: achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortejaar. Met aanmelders die in aanmerking komen voor een woningcheck, wordt na oktober contact opgenomen om een afspraak te plannen.

Wat u zelf kunt doen
U kunt ook zelf de woningcheck uitvoeren. Via een makkelijk te doorlopen checklist kunt u zien hoe brandveilig uw woning eigenlijk is. De checklist is te vinden op brandweer.nl. Natuurlijk kunt u ook eens bij uw familie, buren of vrienden kijken. Hangen rookmelders op de juiste plek?

De brandweer blijft het gebruik van rookmelders adviseren. Zorg ervoor dat u en uw medebewoners de rookmelder goed kunnen horen, ook als u slaapt. Want als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus waarschijnlijk niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u vaak al binnen enkele minuten in een diepe bewusteloosheid.  Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Meer informatie over de Brandpreventieweken is te vinden op www.brandpreventieweek.nl.