Algemene leden vergadering GHV


GROENLO – Omcirkel woensdag 15 maart maar in je agenda, niet alleen een belangrijke dag om je stem te laten gelden voor de landelijke politiek, maar je hebt ook zeggenschap over het gevoerde, te voeren, beleid binnen de Groenlose Hengelsportvereniging.

De avond begint traditiegetrouw om 20:00 uur, je hebt dus nog tijd om te gaan stemmen, en de koffie staat klaar in ons clubgebouw ‘Het Wilgenpark’ Beltrumseweg 3a, 7141 VJ te Groenlo

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2016
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag 2016
6. Verslag kascommissie./ benoeming kascommissie lid
7. Jaarverslag secretaris
8. Begroting 2017 / 2018
9. Bestuursverkiezing ******
10. Schoolvissen
11. Stand van zaken eigen vijver(s)
12 . Rondvraag en sluiting

Aftredend en herkiesbaar: Martin Kampshof
Tegenkandidaten kunnen tot twee uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat worden ingediend.

Wil je er rekening mee houden dat je wel lid moet zijn van de Groenlose Hengelsportvereniging als je op deze vergadering aanwezig wilt zijn.