Category Archives: Doetinchem

Villa’s Winterfestival

DOETINCHEM – Villa Ruimzicht begeeft zich op 7 december in winterse sferen tijdens Villa’s Winterfestival. Het festival vindt plaats tussen 13.00 en 18.00 uur waarbij bezoekers kunnen genieten van heerlijk culinair vermaak, shopping, vertier voor de kinderen en nog veel meer. De toegang tot het festival is gratis!

Er is een hoop winterse gezelligheid bij Villa Ruimzicht te beleven die dag. Zo is er een modeshow voor kinderen, georganiseerd door Otje kinderkleding uit Terborg, de scouting zal er zijn met vermaak voor de kinderen, er worden winterse verhalen verteld welke zijn georganiseerd door de Gruitpoort en er zullen tussen 14:00 en 16:00 uur pony ritjes worden georganiseerd voor de kids en nog veel meer. Laat, als je er toch bent, door de kinderen een wens achter in onze wensboom!

Tip! Combineer je bezoek aan Villa’s Winterfestival met een bezoek aan Kasteel De Kelder in Doetinchem. De Kelder zal hun jaarlijkse ‘Midwinterfair’ op 6 en 7 december tussen 11:00 en 17:00 uur organiseren. Reis op gepaste wijze, namelijk met paard en wagen, tussen Villa Ruimzicht en De Kelder.

Voor meer informatie www.momentenmakers.nl

Zondag 7 december | Park Villa Ruimzicht
13.00 – 18.00 uur | gratis entree

 

Cursus voor broers of zussen

DOETINCHEM – Deze cursus is er speciaal voor broers en zussen van kinderen met autisme en/of ADHD (brussen). Thuis valt het niet altijd mee om te begrijpen wat er aan de hand is met hun broer of zus en daar mee om te gaan. Tijdens de cursus leren brussen hoe ze op een positieve manier aandacht kunnen vragen en wat zij kunnen doen als het thuis even moeilijk gaat.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Informatie over autisme en ADHD
* Leren omgaan met de situatie thuis
* Ervaringen delen met leeftijdsgenoten
* Aandacht voor de brus

Wat?
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en 2 ouderavonden. Voor aanvang van de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. De cursuskosten bedragen 10 euro en zijn bestemd voor het cursusmateriaal.

Waar en wanneer?
De laatste cursus van 2014 is voor jongeren van 12-16 jaar en start op maandag 8 december 2014. In 2015 zullen ook de groepen voor andere leeftijdscategorieën weer van start gaan.

Informatie en aanmelding
Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact op met GGNet Preventie, regio Oost-Gelderland en De Liemers | (088) 933 11 80 | preventie@ggnet.nl | www.ggnet.nl/preventie

Kijk ook eens op www.bijzonderebroerofzus.nl

 

Leren omgaan met een partner of familielid met verslaving

DOETINCHEM – Een verslaving is niet alleen ontwrichtend voor de persoon zelf, maar zeker ook voor anderen rondom hem of haar. IrisZorg heeft voor partners, ouders, kinderen, broers, zussen en andere naasten van personen met een verslaving de groepstraining CRAFT ontwikkeld. Tijdens de training leren de deelnemers op een effectieve manier om te gaan met hun naaste en de kwaliteit van hun eigen leven te verbeteren.

CRAFT (Community Reïnforcement and Family Training) komt oorspronkelijk uit Amerika en is gebaseerd op gedragsprincipes. Familieleden en naasten leren tijdens de training om tekenen van gebruik te herkennen, agressie te voorkomen of te temperen en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen als iemand onder invloed is. Ook leren naasten hun eigen rol in het geheel herkennen en zo voorkomen dat zij de verslaving mede in stand houden. Uiteindelijk kunnen partners en familieleden hun naaste zelfs motiveren om in behandeling te gaan, of om deze af te ronden.

Onderzoek naar effect
Uit Amerikaans onderzoek bleek dat de naasten aanzienlijk verbeteren qua welzijn, dat er minder huiselijk geweld voorkomt en dat de persoon in kwestie zich in 2 van de 3 gevallen laat behandelen.
In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van CRAFT. IrisZorg heeft samen met Tilburg University een onderzoek opgezet naar deze effecten en om te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. Om in korte tijd voldoende deelnemers te krijgen, kunnen naasten die zich aanmelden voor het onderzoek geheel kosteloos deelnemen aan de training.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur in groepen van maximaal 12 personen en wordt in Ede, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en Tiel gegeven.

Sylvia Stoverink is CRAFT-trainer en verzorgt samen met een collega de training bij IrisZorg Doetinchem: “De meeste deelnemers zijn erg positief over de training en passen het geleerde toe in de praktijk. Vaak ook nog nadat de training afgesloten is.”

Aanmelden
Partners, familieleden en andere naasten kunnen zich via www.iriszorg.nl/craft aanmelden voor het onderzoek. Voor meer informatie of vragen: bel 088-606 1600 of mail naar craft@iriszorg.nl.

Gelders Debat over toekomst Openbaar Vervoer

DOETINCHEM – Nu weet iedereen wel zo’n beetje wanneer de bus bij de halte vertrekt. Maar misschien komt over een tijd de bus niet meer en moeten de mensen op zoek naar alternatief vervoer. Dit is één van de mogelijke scenario’s voor de toekomst van het Gelderse Openbaar Vervoer. Buslijnen waar maar weinig mensen gebruik van maken zijn niet meer te betalen. En als er gesneden moet worden in de kosten zijn dat de eerste lijnen die wegvallen. Niet iedereen kan met de auto of de fiets. Wat dan?

Provinciale Staten van Gelderland hebben vlak voor de zomer de OV-visie vastgesteld. Kernpunt is dat mensen in Gelderland veilig, snel, betrouwbaar en schoon moeten kunnen reizen op de manier die het beste bij hun reisbehoefte past. Of ze nu wonen in de stad of op het platteland. Die visie moet nu verder worden ingevuld met concrete plannen, zoals over het ‘Flexnet’. Daarover praat de provincie, Gedeputeerde Staten, met betrokkenen van binnen en buiten het openbaar vervoer en met gemeenten en regio’s. Provinciale Staten bespreken die uitwerking in het voorjaar van 2015.

Gelders Debat
De provinciale volksvertegenwoordigers willen graag van gebruikers van het ov horen wat zij van de visie vinden, waar ze tegenaan lopen bij het gebruik van bus en trein en welke oplossingen zij hebben voor knelpunten nu en in de toekomst. Hoe moet het bijvoorbeeld met ouderen of jongeren die afhankelijk zijn van de bus? Is de e-bike een goede vervanger voor de bus. Of deelauto’s? Moeten we een deel van het vervoer overlaten aan de markt of vrijwilligers? De Statenleden nemen deze informatie dan mee wanneer ze gaan besluiten over de invulling van de OV-visie.

Daarom organiseren zij op woensdag 19 november een Gelders Debat in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. Het debat is van 18.00 tot 20.00 uur. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom. Soep en broodjes staan klaar.

Stellingen
Onder leiding van Angelique Krüger (Omroep Gelderland) en Statengriffier Bob Roelofs wordt gediscussieerd aan de hand van drie stellingen:

  1. De (provinciale) overheid kan niet meer voor iedereen en overal een openbaar vervoerverbinding garanderen
  2. Alleen met flexibele vervoermiddelen (maatwerk) kan in dunbevolkte gebieden het ov in stand worden gehouden
  3. Binnen een regio lost idereen zijn eigen vervoersvraag wel op

Informatie
Informatie over dit Gelders Debat is te vinden op de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/geldersdebat. Daar staat ook de link naar de Ov-visie. Idereen is welkom om mee te praten of te luisteren. Aanmelden kan via geldersdebat@gelderland.nl.

30e editie van de Achterhoekse Almanak

In 1985 verscheen de eerste Achterhoekse Almanak. Nu de 30e jaargang. Het kleine boekje is er in de loop van de jaren alleen maar dikker op geworden. De uitgave voor 2015 heeft 256 bladzijden. Deze zijn gevuld met traditionele informatie, zoals over de maandkalender met uitvoerige beschrijvingen van de natuur. En met uitgebreide astronomische informatie, van oorsprong van belang voor boeren en vissers. Voor degene die gewassen wil verbouwen volgens de stand van de maan is er in de almanak een tabel van de maanstanden in 2015 opgenomen. Daarnaast bevat de almanak informatie over gemeenten en organisaties in ons gebied.

Bijzondere verhalen
Ook dit jaar zijn er in de Achterhoekse Almanak weer bijzondere streekhistorische verhalen opgenomen. De veelzijdig ontwikkelde volkskundige en streekhistoricus Hendrik Willem Heuvel wordt belicht door Gelderlanderjournalist Henk Harmsen en Heuvelkenner Derk Jansen. Van de hand van pophistoricus Peter Groeskamp is er een artikel over de popmuziek en jeugdcultuur in de jaren ’70. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de geschiedenis van de almanak. Het verschijnsel almanak dateert uit de Middeleeuwen. In een tijd waarin weinig mensen nog maar konden lezen en schrijven was het belangrijk om met prenten bepaalde informatie over te brengen. In de loop van de tijd werden deze prenten steeds meer vervangen door teksten. De illustraties in de Achterhoekse Almanak, zoals in het hoofdstuk over de tuinkalender, getuigen van deze traditie. Steven H. van den Brand verluchtigde de informatie met prachtige tekeningen, zoals hij al vele jaren doet, aldus eindredacteur Peter Bresser. Voor het streektaalgedeelte is André van Gessel verantwoordelijk. In zijn verhaal ‘Opschudde’ beschrijft hij in ’s Heerebargs dialec zijn voorliefde voor oude begraafplaatsen en pleit hij voor het behoud van oude graven op ‘dooienakkers’. Nieuw aan deze editie is de samenwerking met het Achterhoeks Planetarium Toldijk.

De Achterhoekse Almanak wordt in een oplage van 3650 stuks uitgegeven door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in samenwerking met de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting en is vanaf 16 oktober te koop in de boekwinkel van het Erfgoedcentrum en bij de meeste boekwinkels in de Achterhoek en Liemers voor € 4,95.