Categoriearchief: Lokaal

Ook dit jaar geen paasvuren

Regionaal is met alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afgesproken om dit jaar geen paasvuren te laten bouwen en plaatsvinden. Een paasvuur betekent meestal dat mensen bij elkaar samenkomen. De verwachting is dat dit ook begin april nog niet kan binnen de dan geldende coronamaatregelen. Daarom hebben de 22 gemeenten afgesproken om de paasvuren niet door te laten gaan. Dat geldt dus ook voor Oost Gelre, dat onderdeel is van deze veiligheidsregio.

Omdat paasvuren de nodige voorbereidingen met zich meebrengen, is de oproep aan bouwers van paasvuren om niet te beginnen met de opbouw van de zogeheten paasbaokes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen.

#Terugwinnaars leidt tot beter scheiden pmd

OOST GELRE – Op 24 februari werd voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde een bankje geplaatst dat is gemaakt van gerecycled pmd. Met het bankje wil de gemeente de inwoners bedanken voor hun inspanningen voor het goed scheiden van afval. Wethouder Bart Porskamp: “De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan het goed scheiden van afval en grondstoffen. Hier hebben de inwoners goed gehoor aan gegeven. We zien dat inwoners pmd beter zijn gaan scheiden.”

Op 1 juni 2020 begon de gemeente samen met ROVA aan een gerichte aanpak voor het goed scheiden van afval. Onder de noemer #Terugwinnaars werden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij was speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Samen met ROVA heeft de gemeente een uitgekiende aanpak ontwikkeld om inwoners te motiveren het afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo is uitvoerig gecommuniceerd en hebben we een aantal ludieke acties gehouden, zoals het afvalscheidingsspel op de markt in Lichtenvoorde en de digitale grondstoffenbingo.

Controle door voorlopers
Daarnaast zijn tijdens verschillende inzamelroutes van pmd zgn. voorlopers van ROVA meegegaan. Deze voorlopers controleerden visueel de inhoud van de containers. Vervuilde containers werden niet geleegd, maar kregen een kaart waarop stond wat voor vervuiling in de container zat. Inwoners kregen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna ROVA alsnog langskwam om de container te legen.

Vervuiling pmd-containers teruggebracht van 30% naar 16%
Wethouder Porskamp is enthousiast over het resultaat: “Vóór #Terugwinnaars was gemiddeld 30% van de pmd-containers vervuild. Tijdens de laatste inzamelronde van pmd was dit nog maar 16%, een verbetering van 14%! Dat is goed nieuws, want goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producten. Een vervuilde vracht pmd niet kan worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, maar het kost de gemeente ook geld. Voor het verbranden van restafval moet namelijk worden betaald. Het is dus heel belangrijk dat grondstoffen goed van het afval worden gescheiden. Ondanks de goede resultaten moeten we doorlopend alert blijven op de kwaliteit. Dat zullen wij ook blijven doen, met controles en voorlichting.”

16 containers met schoon pmd-afval voor 1 bankje van gerecycled pmd
“Om de inwoners te bedanken voor hun inzet en te motiveren op de juiste manier te blijven scheiden, willen we ze graag iets teruggeven. Hiervoor hebben we gekozen voor een bankje dat is gemaakt van gerecycled pmd. Voor 1 bankje zijn 16 containers met schoon pmd-afval nodig. Zo maken we het resultaat van afval scheiden voor iedereen tastbaar. En daarnaast kunnen we vanaf deze bank genieten van de mooi en schone omgeving die Oost Gelre ons te bieden heeft. En dat is precies waar het bij afval scheiden om gaat”, zo sluit wethouder Porskamp af.

Oproep om biebboeken in te leveren

ACHTERHOEK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek roept al haar leden op om zoveel mogelijk boeken in te komen leveren. Dat inleveren kan op verschillende momenten en verschillende manieren.

Waarom inleveren?
Al ruim twee maanden zijn de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek gesloten. Gelukkig kunnen biebleden hun leeshonger toch stillen door middel van het afhalen van boeken. Echter… de kasten raken leger, waardoor het steeds moeilijker wordt om voor andere klanten aantrekkelijke afhaaltasjes te maken. Daarnaast bestaat de kans dat op het moment dat de vestigingen weer mogen openen er enorme stapels tegelijk ingeleverd gaan worden. Daarom roept de Bibliotheek Oost-Achterhoek haar leden op om bibliotheekboeken te komen inleveren.

Inleveren tijdens Coronasluiting
Het inleveren tijdens deze coronaperiode kan als volgt:

  • Inleveren tijdens ophalen tasje AfhaalBieb en ReserveerBieb.
    Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is het mogelijk om tussen 15.00 en 16.30 uur boeken in te leveren, ook als er geen tasjes afgehaald worden.
  • Inleveren in de inleverbus.
    In Groenlo, Winterswijk, Lichtenvoorde en Eibergen kan er elk moment van de dag (24/7) ingeleverd worden in de inleverbus.
  • In Borculo, Ruurlo en Neede kan er donderdagmiddag 4 maart van 13.30-17.30 uur ingeleverd worden.

Gratis online workshop ‘3D ontwerpen en printen’ bij BIEBlab Kunstwijs

LICHTENVOORDE – Op woensdag 3 en woensdag 10 maart organiseert BIEBlab Kunstwijs twee gratis online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van ‘3D ontwerpen en printen’. Momenteel is het niet mogelijk om de BIEBlab-bijeenkomsten te laten plaatsvinden in onze vestigingen Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde, maar online deelnemen kan dus wel. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De online aanmelden kan op onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab). Deelnamekosten: gratis. Wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

3D ontwerpen en printen
Wat kun je eigenlijk met een 3D printer? En wat zou jij graag willen maken?
Tijdens dit online BIEBlab leer je meer over de 3D printer. Hoe werkt deze eigenlijk?
Je krijgt ook uitleg over het gratis 3D-ontwerpprogramma Tinkercad zodat je je eigen ontwerp kunt maken, en deze kunt omzetten naar een 3D-model. We kunnen je ontwerp voor je uitprinten. Dit is daarna bij de AfhaalBieb op te halen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’
Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.

Meer nieuwe woningen in Oost Gelre

Wethouder Porskamp: “Behoefte toont aan dat we fors meer moeten bouwen”

OOST GELRE – Oost Gelre wil het woningbouwprogramma uitbreiden met 280 extra woningen, bovenop de 317 woningen die al gebouwd kunnen worden. De woningen komen onder andere op de vrijkomende schoollocaties en transformatielocaties. Wethouder Porskamp: We zien een positieve ontwikkeling in de vraag naar woningen. Dat biedt mogelijkheden voor ons, bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties als Brouwhuizen fase 2 in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde. Maar het biedt ook kansen aan marktpartijen om zich te melden met plannen.”

Vanuit het rapport ‘Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ is in 2019 de woningbehoefte op 560 woningen bepaald voor de periode 2018-2025. “Op basis van evaluatie en monitoring is de behoefte  opnieuw onderzocht en dat leidt nu tot aanpassing in het woningbouwprogramma”, aldus wethouder Porskamp. “We stellen de woningbouwbehoefte opnieuw naar boven bij voor zowel koop- als huurwoningen. Niet alleen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, maar ook in de kleine kernen komt meer ruimte.”

Krapte dwingt tot snel handelen
Oost Gelre wil bouwen naar behoefte en voldoende aanbod bieden voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Wethouder Porskamp over de dynamiek op de woningmarkt: “In korte tijd is landelijk een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. De krapte op de huizenmarkt vraagt snel om meer woningen. De markt laat zien dat Oost Gelre een aantrekkelijke plek is om te wonen. Daar profiteren we nu al van. Maar om in de toekomst direct in te kunnen spelen op vraag en aanbod gaan wij een flexibele plancapaciteit creëren.”

Meerdere locaties in beeld
In de afgelopen vier jaar zijn 200 woningen in Oost Gelre gerealiseerd. De huidige plancapaciteit omvat 317 woningen en dat is volgens wethouder Porskamp niet voldoende om te voorzien in de behoefte tot 2025. “In alle kernen zijn mogelijkheden om te bouwen. In de kleine kernen hanteren we de ‘Woonvisie Kleine Kernen’.  In Lichtenvoorde en Groenlo kijken we naar vrijkomende schoollocaties, transformatielocaties en uiteraard ook naar Brouwhuizen fase 2 en Flierbeek fase 3. Maar we roepen ook marktpartijen op om met plannen te komen. Die ruimte was er al, maar biedt nu nog meer kansen.”

Breed aanbod van woningen
In alle prijssegmenten en woningtypes is behoefte aan nieuwe woningen. “Wij vinden het belangrijk om een evenwichtig en gedifferentieerd woonprogramma te realiseren. Zo zorgen we voor maximale doorstroming in de woningmarkt. Woningbouw is een speerpunt van het college. We beginnen liever gisteren dan vandaag met de bouw. Maar we moeten natuurlijk wel een zorgvuldige procedure doorlopen. We starten de bestemmingsplanprocedures in de tweede helft van 2021. In 2022 willen we  bouwen.” Maar woningzoekenden hoeven hier wat hem betreft niet op te wachten. “Zowel in de kleine kernen als in Lichtenvoorde en Groenlo staan diverse woningbouwprojecten op het punt van uitvoering.”

De notitie ‘Monitoring Woningbouw 2021-2025’  is te vinden op www.oostgelre.nl.