Categoriearchief: Lokaal

Onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden

OOST GELRE – Woensdag 28 maart heeft burgemeester Annette Bronsvoort twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan raadsleden die aftreden. Hans Bongers uit Groenlo en Theo Donderwinkel uit Lichtenvoorde werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun werk als volksvertegenwoordiger.

2003 – heden Hans Bongers uit Groenlo

Ruim 15 jaar verricht Hans Bongers raadswerk namens de Onafhankelijken Oost Gelre. Hij stopt na ruim 15 jaar met zijn werk als volksvertegenwoordiger.

Begonnen in de voormalige gemeente Groenlo voor de lokale partij Actiecentrum Groenlo en na de  herindeling vanaf 2007 voor Onafhankelijken Oost Gelre.

Hans is jarenlang voorzitter geweest van de commissie Maatschappij en Bestuur en daarna voorzitter van de raadscommissie.

2005 – 2018 Theo Donderwinkel uit Lichtenvoorde

Theo heeft vanaf 2005, ruim 3 periodes raadswerk verricht voor het CDA.  Hij wordt dan fractievoorzitter en houdt zich namens het CDA met veel algemene zaken bezig. Altijd bevlogen en met veel kennis van zaken. Als aanspreekpunt voor  de inwoners kon hij zaken die leefden in de samenleving vertalen naar de politiek. Hij is voorzitter van het Audit committee en dhr. Donderwinkel heeft zitting namens Oost Gelre in de Euregio. Naast de Koninklijke Onderscheiding ontvangt de heer Donderwinkel de gemeentelijke onderscheiding.

Defungeren andere raadsleden

2010 – heden Alfred Wopereis Marienvelde

In de raad namens de VVD.  2014 al de gemeentelijke onderscheiding ontvangen. En na stoppen in 2016 weer begonnen.

2010 – heden Frits Schmidt  Harreveld

Fractievoorzitter van OOG vanaf 2010. Ontvangt nu de gemeentelijke onderscheiding van Oost Gelre.

2014 – heden Carolien Sonderen Harreveld

Raadslid voor OOG vanaf 2014. Zij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding.

2010 – heden Yvonne Winkel   Groenlo

Raadslid namens het CDA.  Voor haar vele jaren raadswerk ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

2014- heden Toon Hulshof  Lievelde

4 jaar raadslid namens het CDA. Voor zijn werk ontvangt hij de gemeentelijke onderscheiding.

2010- heden Peter Baks  uit Lichtenvoorde

Raadslid voor de PvdA sinds 2010. Ook hij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding.

2010- heden Jos Wolterink uit Lichtenvoorde

Raadslid sinds 2010. Vanaf 2013 voor de Nieuwe Liberalen Oost Gelre. Ontvangt voor zijn werk de gemeentelijke onderscheiding.

Informatie megabiovergister in keurslijf gegoten

RMS en Van Westreenen zwijgen in alle toonaarden

GROENLO –  Een MER-rapport was niet nodig. De overheidsdiensten Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) leggen de Groenloërs uit over hoe zij de vergunningaanvraag nazien. De bomvolle zaal in De Mattelier was er maandagavond 26 maart niet gerust op. Omdat deze mestfabriek de grootste wordt in Europa praten medewerkers over ‘redelijk’ en aannames die met theorieën onderbouwd zijn. En als het over geurhinder gaat gaat het over een ‘subjectieve beleving’. ‘Daar heeft iedereen een andere voorstelling van’.

De georganiseerde avond is geen inspraakavond, maar is een uitleg over het ontwerp voor een vergunning om de megagrote biogascentrale te mogen bouwen op De Laarberg in Groenlo. Initiatiefnemers het Duitse bedrijf RMS en Van Westreenen willen daar een fabriek neerzetten waar jaarlijks 450.000 ton vloeibare mest en 150.000 ton vaste mest (bermmaaisel en biomassa als maïs) worden verwerkt tot biogas en mestkorrels. Boeren kunnen er hun mestoverschotten kwijt. Zij zitten ook in de zaal en de nood is dermate hoog dat ze bijna niet meer langer wachten opdat de schop in de grond gaat. Zij zijn voor de mestfabriek. Een biogasinstallatie op eigen grond is te duur of kan om redenen van het landschap niet gebouwd worden.

Als de mega-bioraffinagefabriek er komt zullen 123 vrachtwagens per etmaal aan- en afrijden. Er wordt niet getoetst op de verkeersveiligheid op de wegen in de directe omgeving. Dat hoort niet bij het pakket om de vergunning compleet te maken, zo leggen de omgevingsdiensten uit. Als het gaat over toxiciteit en het brand of de explosiegevaar dan is het antwoord dat ‘die heel weinig een risico vormen. “We kijken in Nederland naar de risico’s en om die zo goed mogelijk te beperken wordt daar ruimschoots aan voldaan.”

De avond bij De Mattelier had er een moeten worden waarin begrip en vertrouwen werd gekweekt voor de bouw van een megagrote bioraffinagefabriek. Daar het Duitse mestbedrijf RMS en diens vertegenwoordiger in Nederland Van Westereenen schitterden in het zwijgen, hebben de inwoners van Groenlo nog minder vertrouwen gekregen in het project dat al vanaf 2013 loopt. Er is in die periode weinig informatie naar buiten gekomen. Dit om in Groenlo niet onnodig zorgen te kweken, maar dat heeft het zwijgen nu juist wel gebracht. Er zijn geen mogelijkheden geweest voor inspraak.

“In de voorstelling toen het bestemmingsplan door de gemeenteraad werd goedgekeurd zag alles er veel en veel kleiner uit. Met een tractor ervoor, het zag er leuker uit. Daarna bleef het twee jaar stil. Van Westreenen heeft de omvang bewust stil gehouden. Een filmpje op internet dat ik gezien heb toont dat aan. In deze voorstelling voel ik me bekocht”, reageert Wilma van der Donk.

Rob Bongers, een scheikundige zit ook in de zaal. In het verleden verkocht hij meet- en analyseapparatuur en vraagt waarom er in de vergunning de snuffelpaal niet is opgenomen. Die meet de hoeveelheid H2S (zwavelzuurgas dat wij ruiken bij ‘rottingsproces’) en als deze boven een bepaald niveau komt is er sprake van stankhinder en een gevaar voor de luchtkwaliteit.

De ODA en de ODRN adviseren zienswijzen in te dienen en de rechtbank zal vervolgens de rechtmatigheid toetsen. Het ontwerpplan ligt ter inzage bij de gemeente Oost Gelre, Berkelland en de provincie Gelderland.

Naar milieucategorie 5
Vorige week heeft gemeente Oost Gelre de provincie Gelderland positief geadviseerd omtrent de het bestemmingsplan. Op de plaats waar RMS een bioraffinagefabriek met korrelfabriek wil bouwen had een deel het zware milieuniveau 5,1 (Pernis-achtige fabrieken) en een deel het lichtere waar een max van niveau 4,2 was toegestaan. Dat laatste is in overleg met Oost Gelre door de provincie opgeschaald naar 5,1.

Reageren op het ontwerpbesluit
Het ontwerpsplan ligt ter inzage bij de gemeente Oost Gelre, Berkelland en de provincie Gelderland. Vanaf de publicatiedatum kunnen er zienswijzen worden ingediend op het definitieve besluit.

De zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl onder vermelding van het OLO-nummer 2873609.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de ODRN, telefoonnummer 024 7517700.

Toneelvereniging D.I.T.O. viert haar 85-jarig bestaan met een ludieke actie.

GROENLO – Op 19, 20 en 22 april a.s. treedt D.I.T.O. in De Mattelier in Groenlo op met het blijspel “Wie doet ons wat” van Edwin Woons.

Altijd al willen weten wat er aan de achterkant van het toneel gebeurt? Dat komt goed uit. U treft de toneelvereniging “De twee Scharen” achter de coulissen, voor en tijdens hun voorstelling. Te laat opkomen, tekst vergeten, verkeerde deur gebruiken. Het zorgt voor heel veel ergernis en frustratie. Nieuwsgierig geworden naar wat er zich vóór de schermen allemaal afspeelt? Na de pauze ziet u het daadwerkelijke toneelstuk. Een thriller, die zich afspeelt in een oud landhuis. Maar met alle fouten en vergissingen wordt het absoluut een komische thriller.

D.I.T.O. bestaat 85 jaar en wil dat met u vieren door middel van een speciale actie. Vanaf 3 april liggen in de etalage van acht winkels in Groenlo enkele van de moordattributen, die betrekking hebben op de voorstelling. Deze zijn herkenbaar aan het D.I.T.O.-logo. De bijpassende letters vormen een woord. Wilt u kans maken op een prijs, vul het woord en uw naam hier in en lever de flyer af bij uw bezoek aan de voorstelling.

Kaarten kosten in de voorverkoop € 6,50 en aan de kassa € 7,50 en zijn verkrijgbaar via De Mattelier, www.dito-groenlo.nl, slijterij Antonius of de leden.

Donderdag 19 en vrijdag 20 april wordt begonnen om 20.00 uur, op zondag 22 april is de aanvangstijd 14.30 uur.

Informatiebijeenkomst bioraffinagefabriek Laarberg

GROENLO – Op maandag 26 maart is om 19.30 uur in de Mattelier in Groenlo een informatieavond over de vestiging van een bioraffinagefabriek op het bedrijventerrein Laarberg. De provincie Gelderland, verantwoordelijk voor de procedure, bereidt op dit moment de ontwerpvergunning voor dit bedrijf voor. De verwachting is dat rond 26 maart de ontwerpvergunning gepubliceerd kan worden. Op deze informatiebijeenkomst wordt de ontwerpvergunning en de verdere procedure toegelicht.

Het bedrijf RMS wil op Laarberg mest vergisten en onder andere verwerken tot duurzame energie. Al in 2014 is dit door de gemeente Oost Gelre vastgelegd in het bestemmingsplan voor Laarberg. Het bedrijf RMS heeft daarna op 29 maart 2017 een vergunningaanvraag ingediend om op die plaats de bioraffinagefabriek te vestigen. Deze vergunningaanvraag is namens de provincie Gelderland behandeld door twee omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Bioraffinagefabriek
In de installatie voor bioraffinage wordt straks vloeibare mest, afkomstig van veehouderijen samen met een aantal andere organische materialen (berm-/natuurgras en vaste mest) vergist en verwerkt tot duurzame energie, zoals groen gas. Het vrijkomende digestaat wordt verwerkt tot mineralen (ammoniumsulfaat), een droge vaste fractie (pellets) en schoon water.

Ontwerpvergunning
Voor de aanvraag in 2017 zijn door het bedrijf diverse onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geur en geluid. Die zijn getoetst en beoordeeld door de ODRN, de gemeente Oost Gelre, de Veiligheidsregio en het Waterschap. Zij adviseren over de voorschriften en maatregelen in de ontwerpvergunning die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf binnen de wettelijke kaders kan doen wat het wil doen.

Zoals het er nu uitziet wordt de ontwerpvergunning rond 26 maart gepubliceerd. Vanaf de publicatiedatum kunnen tot 6 weken daarna zienswijzen op de ontwerpvergunning worden ingediend. Ongeveer een week voordat het ontwerp officieel wordt gepubliceerd is er de mogelijkheid om een concept van het ontwerp al te lezen. Zodra dit concept beschikbaar is wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente Oost Gelre.

Toelichting op vergunning
Tijdens de informatieavond worden alle aspecten van de ontwerpvergunning toegelicht. De avond begint met een algemene uitleg, waarin ook wordt ingegaan op aspecten als geur, veiligheid en handhaving. Na deze inleiding is er gelegenheid om specifieke vragen te stellen aan de deskundigen van de ODA en de ODRN. Iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft is welkom op deze informatieavond.

Palmpasenoptocht Groenlo

GROENLO – Namens het Groenlose Ondernemers Verbond (GOV) werd er dit jaar weer een palmpasenoptocht voor kinderen van alle basisscholen georganiseerd. Zondag 25 maart (een week voor Pasen) liepen een kleine vijftig kinderen met hun ouders of opa’s en oma’s in een stoet van de Calixtus Basiliek door de binnenstad naar de muziekkoepel.

De palmpasenoptocht ging onder leiding van Muziekvereniging Groenlo. Op het terrein van de muziekkoepel werd door de organisatie van de Palmpasenoptocht de prijzen van de eierentelwedstrijd uitgereikt. In totaal waren er 81 eieren verstopt in de etalage. De prijswinnaars zijn Max te Brake, Lorin Lengkeek, Anouk Woilters, Maud Groot Zevert, Job Steuber en Chiem Wellink. Zij kregen uit handen van Silver en Tessa leuke prijzen van plaatselijke ondernemers.

Palmpasen. Foto: Marcel Houwer