Category Archives: Politiek

Voorstel ‘Grol’ wordt ingetrokken

GROENLO – Wethouder René Hoijtink zei in de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juni dat hij het voorstel in gaat trekken. Het betreft hier het voorstel dat de naam Grol onder de naam Groenlo op de komborden zou komen. “Op sociale media en in de media is hier veel over te doen”, vertelde Bart Porskamp (VVD). Op de Facebookpagina Grol of Grolle konden bezoekers kiezen welke naam zij wilden zien op de komborden. Dit werd veelvuldig beantwoord met ‘Grolle’.

Wethouder Hoijtink gaf aan dat het nog wel in een heel pril stadium staat. Op de vraag van Bart Porskamp of hij ook met de oudheidkundige verenging in gesprek wil gaan over dit onderwerp gaf de wethouder aan dit wel te willen doen. Ook gaf hij aan met andere partijen om tafel te willen.

College Oost Gelre legt nieuw Wmo-beleidsplan aan raad voor

Het college van legt de gemeenteraad een nieuw Wmo-beleidsplan 2015 – 2016 voor. Vanaf 1 januari 2015 gaan er een aantal taken vanuit de AWBZ over naar gemeenten. De veranderingen in de zorg zijn zo groot dat het een fundamentele verandering in denken en doen vraagt. Daarom is er een nieuw Wmo-beleidsplan opgesteld, waarin deze taken zijn opgenomen.

De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan inwoners die, op welke manier dan ook, ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor begeleiding van inwoners (ook wel dagbesteding genoemd). Wethouder Jos Hoenderboom: “Hoe wij dat organiseren in Oost Gelre en welke uitgangspunten wij daarbij belangrijk vinden staat in het Wmo-beleidsplan 2015-2016. In het najaar van 2014 worden inwoners voor wie er per 1 januari 2015 iets gaat veranderen door het Wmo-loket van de gemeente uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.”

Speerpunten uit nieuw Wmo-beleidsplan
Oost Gelre is een samenleving waar iedereen mee doet. “Het versterken van de mogelijkheden om zelf weer de regie in handen te nemen, het ondersteunen van burgerinitiatieven gericht op participatie en hulp aan medebewoners staan centraal in het plan. Daarnaast krijgen mantelzorgers de ondersteuning die zij nodig hebben om voor hun naaste te blijven zorgen. Voorop staat dat de meeste kwetsbare groep straks goede zorg krijgt. We kijken hierbij niet naar wat iemand niet kan, maar vooral naar wat iemand nog wel kan. Wat heeft iemand nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?” aldus wethouder Jos Hoenderboom.

Hulp bij het huishouden blijft in 2015 bestaan
De gemeente krijgt fors minder geld om hulp bij het huishouden te organiseren. “We stellen de raad voor om wel voor een ‘zachte landing’ te zorgen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om aan alternatieven te werken. Dat betekent dat de huishoudelijke hulp in zijn huidige vorm nog een jaar doorgaat. Wij beraden ons in 2015 over hoe wij hier verder mee gaan” zegt wethouder Jos Hoenderboom.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ondersteuning en zorg kan ook in 2015 en 2016 in Oost Gelre ingekocht worden met een persoonsgebonden budget (pgb). Wethouder Jos Hoenderboom: “Voor veel inwoners is het pgb een goede manier om ondersteuning op maat in te kopen. Er is veel te doen geweest rondom fraude met pgb’s. We moeten dan ook goed grip houden op de uitgaven. De gemeente houdt daarom ondermeer steekproefsgewijs controles.”

Behandeling in commissie (24 juni) en gemeenteraad (15 juli)
Op 24 juni wordt het Wmo-beleidsplan besproken in de Commissie Maatschappij en Bestuur en op 15 juli neemt de raad een besluit. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.

Reageren op beleidsplan
Inwoners kunnen reageren op het beleidsplan t/m 9 juli. Het beleidsplan is te vinden op www.oostgelre.nl en ligt ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 in Lichtenvoorde. Een reactie kan per brief worden verstuurd aan het college van B&W, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Inwoners kunnen hun reactie ook per e-mail doorgeven: c.devries@oostgelre.nl of bellen naar (0544) 39 35 58 (ma t/m do).

Nieuwe Liberalen willen coffeeshop gedogen

GROENLO – De Nieuwe Liberalen willen een coffeeshop in Groenlo gedogen. Aanleiding vormde een initiatief van D66 om het gedogen van een coffeeshop bespreekbaar te maken. Er is bij de gemeente Oost Gelre een aanvraag binnengekomen voor een vestiging van een coffeeshop. “We willen geen pleidooi voor een coffeeshop houden, maar het wel bespreekbaar maken.” D66 vroeg de commissie of Oost Gelre misschien toe was aan een herziening van het nu gehanteerde nulbeleid. Dat beleid gedoogt geen coffeeshop binnen de gemeentegrenzen van Oost Gelre. In Groenlo zijn er volgens D66 een vijftien huisdealers en meerdere mobiele dealers actief. Misschien krijgen we er meer zicht op wanneer we een coffeeshop gedogen, stelde Jan Janssen van D66.

Terwijl de andere partijen terughoudend waren in hun reacties of uitspraken geen coffeshop in de gemeente te wensen, waren de Nieuwe Liberalen Oost Gelre voor een vestiging van een coffeeshop. “Wij zien geen verschil tussen een café en coffeeshop en waarom facilliteert de gemeente wel een slijterij en mag een coffeeshop zich niet vestigen.

Gerard Gunnewiek van NL-OG doelde op dat een coffeeshop door de Nederlandse staat gedoogd is en een toegestane inrichting is. Teruggrijpend op fractiegenoot Jos Wolterink en zijn gedwongen vertrek nadat bekend werd dat hij tijdens zijn wethouderschap ook accountant voor een coffeeshop in Almelo was, zei hij: “Er wordt belasting afgedragen en loonbelasting geheven, waarvoor een accountant nodig is. Je kunt er koffie kopen, een jus d’orange drinken en cannabis kopen. Zestien jarigen mogen bij de drogist rustgevende middelen kopen, tabakswaren bij de supermarkt. Achttienjarige bij de slijter alcoholische dranken. Wij stimuleren met gemeenschapsgeld om zoveel mogelijk onze boodschappen in de gemeente te doen, maar voor cannabis sturen wij ze wiet weg.”

Burgemeester Annette Bronsvoort beloofde met een notitie naar de raad te komen. “Ik zie geen aanleiding om het beleid te wijzigen. Maar ik begrijp de vraag naar meer informatie.”

Jongeren in debat met plaatselijke politici

GROENLO – Op woensdag 12 maart wordt er op het Marianum in Groenlo een jongerendebat gehouden. Deze begint om 19.30 uur. Jongeren gaan in discussie met plaatselijke politici over thema’s die hun bezig houden. De aanzet in het debat wordt gegeven door de leden van de debatgroep van het Marianum. Andere jongeren die aanwezig zijn mogen uiteraard meepraten, reageren en vragen stellen. De onderwerpen worden ingeleid met een korte videoclip, gemaakt door jongeren van JonginOostGelre.

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de alcoholverstrekking aan jongeren, de belangstelling van jongeren voor de politiek en de ontwikkelingen in de zorg waar in de toekomst ook jongeren nadrukkelijk mee geconfronteerd zullen worden.

Lijsttrekkersdebat komt uit op 33 zetels in de raad

LIEVELDE – De politieke partijen rekenen zich rijk. Aan het einde van het lijsttrekkersdebat in een volle zaal Reijrink in Lievelde zijn na een optelsom van de voorspellingen 33 zetels te verdelen in Oost Gelre. D66 denkt op 4 zetels in de raad uit te komen, OOG op 5 zetels, nieuwkomer Nieuwe Liberalen Oost Gelre zet in op 6 zetels, CDA wil 7 volksvertegenwoordigers in de raad voor hun partij, de PvdA denkt aan een realistisch aantal van 3 zetels en de VVD stelt zich bescheiden op en houdt het bij de 8 zetels die zij nu hebben in de raad.

Op 19 maart heeft Oost Gelre het werkelijke aantal van 21 zetels in de raad te verdelen. Gisteravond (lees: donderdag 6 maart) had De Gelderlander het politieke debat georganiseerd. Domien Esselink leidde het debat dat met een live uitgesproken column van columnist Frans Miggelbrink. Miggelbrinks column had een goede uitwerking op de lachspieren na een twee uur durend debat.

Een echte winnaar was er niet aan te wijzen. Gedurende de avond probeerden de lijsttrekkers het verschil te maken in de standpunten. Opvallende standpunten waren: D66, wil de verdere opwaardering van de N18 stilzetten tot nadere uitwerking van de Noordtak (goederenspoorlijn). De A18 komt weer in zicht en zal dus langs de spoorlijn kunnen worden aangelegd.

OOG wil geen streep door de Achterhoek en is dus tegen de de Noordtak. De Nieuwe Liberalen vinden dat de burgers de te veel betaalde rioolheffingen terug moeten krijgen op hun rekening. Net als een A18 jagen denderende treinen de toeristen weg die een belangrijke inkomstenbron zijn.

Het CDA wil het Achterhoeks dialect weer terugbrengen op de scholen. PvdA wil nog geen miljoen euro reserveren voor de Wmo, maar wil eerst afwachten hoeveel geld er uit Den Haag komt. De socialisten deden ook een appel op de zaal: ‘We doen te weinig aan het mobiliseren van denkkracht, als je denkt aan de drie transities (invoering Participatiewet, overheveling AWBZ-Wmo, Jeugdzorg).

De VVD maakte een opmerking die de hele avond doordenderde: “We hebben de drie zwaarste portefeuilles binnen het college bij onze twee wethouders gehad. We hebben de zaken op orde gekregen en het coalitieakkoord kunnen uitvoeren.”