Category Archives: Winterswijk

Kansrijk ook voor Aaltenaren

WINTERSWIJK/AALTEN – Zaterdag 8 november is er bij Pronova in Winterswijk een manifestatie tegen de armoede. Met de mooie titel “Kansrijk”.

In de regiopers heeft een bericht gestaan dat de gemeente Aalten niet meedoet. De Progressieve Partij heeft bij het College gevraagd naar de reden. “Geen prioriteit en personeelsgebrek”; “bovendien verwachten wij daar weinig inwoners van de gemeente Aalten”, reageerde wethouder Henk Rijks. Dat is een gemiste kans voor Aaltenaren en hun organisaties. Bezoekers missen zo informatie en contacten met de gemeente, waar het gaat om ondersteuning van de minima. De Progressieve Partij heeft aan de organisatie gevraagd of zij wat informatie mogen geven. En vragen en opmerkingen verzamelen over het Aaltense armoedebeleid.

De progressieven roepen Aaltense organisaties en mensen op, die begaan zijn met het lot van mensen met de laagste inkomens, zaterdag naar Winterswijk te komen. Tussen 12.00 en 17.00 bij Pronova in Winterswijk. Er zijn talloze mogelijkheden voor netwerken, informatie-uitwisseling en discussie over armoede in de Achterhoek anno 2014.

Optimale zorg rondom zwangerschap en geboorte

WINTERSWIJK – In de regio Oost Achterhoek is de geboortezorg zo georganiseerd, dat in elke fase van de zwangerschap en geboorte de benodigde zorg nog beter op elkaar is afgestemd. Moeder en kind staan centraal en krijgen die zorg die ze op dat moment nodig hebben. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Oost Achterhoek. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst werd op 4 september jl. door de deelnemende partijen ondertekend.

In het VSV werken eerstelijns verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en de kraamzorg intensief samen. Samen zorgen zij ervoor dat er één geboorteketen is waarin een team van professionals 24 uur per dag, 7 dagen per week de best mogelijke zorg levert. “Met verloskundigen, gynaecologen en de kraamorganisaties kijken we waar we de zorg nog kunnen verbeteren. Daarom vragen we zwangeren ook hoe zij denken dat de zorg nog beter kan door hun mening te geven in een enquête,”licht Marieke Vos, teammanager van de Vrouw-Kindeenheid van het SKB toe.

Website
In oktober is er een gezamenlijke website live gegaan waarop aanstaande ouders relevante informatie vinden over zwangerschap en bevallen in de regio. Het webadres is www.vsv-oostachterhoek.nl.

‘Simply the best’
Het VSV is in 2011 opgericht. In het najaar 2013 sloten de kraamzorgorganisaties in de regio aan. Onder het motto ‘Simply the best’, wil het VSV de zorg rondom zwangerschap en geboorte nog verder optimaliseren. Dat doen ze door protocollen en werkwijzen op elkaar af te stemmen en gezamenlijk scholingen over geboortezorg te organiseren en te volgen. In het bestuur van het VSV is een afvaardiging van iedere verloskundige praktijk vertegenwoordigd.

SKB scoort hoog op patiëntgerichtheid

WINTERSWIJK – Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is één van de zestien ziekenhuizen die de afgelopen vijf jaar ieder jaar een bovengemiddelde prestatie leverden, bleek uit Elseviers onderzoek naar de beste ziekenhuizen. SKB scoort bovengemiddeld op de onderdelen patiëntgerichtheid en meest constante prestaties. In dit laatste is zowel de patiëntgerichtheid als medische zorg verwerkt.

Met deze uitkomst laat SKB zien al vijf jaar constant hoog te scoren op patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg. Korte wachttijden, optimale dienstverlening en informatieverstrekking aan patiënten hebben hun continue aandacht, evenals het steeds verder verbeteren van de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg.
Het ziekenhuis is vooral blij met de consistentie in de score, zowel in de Elsevier ls in de ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad. In de ziekenhuis top 100 stonden we dit jaar op een tiende plek. Kwaliteitsfunctionaris Marcha Fermina benadrukt: ”We besteden in het SKB bijzonder veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid en dat is terug te zien in de scores. De energie en inzet die iedere medewerker in z’n werk stopt, betaalt zich dus uit. De tiende plaats is al een mooie prestatie, maar we zitten zeker niet stil. We streven er altijd naar de beste zorg te leveren in een zo veilig mogelijke omgeving. We gaan dus ons uiterste best doen deze tiende positie volgend jaar minimaal te evenaren.’

Kader
Elsevier meet met ondersteuning van bureau SiRM al vijf jaar de stand van zaken van de Nederlandse ziekenhuizen met als doel een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het gehele ziekenhuis. Criteria zijn veiligheid, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg. Betrouwbaar en solide als organisatie, optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt.

Het Algemeen Dagblad hanteerde voor zijn ranglijst 33 criteria, waarvan er 29 betrekking hebben op de medische kwaliteit. De criteria kunnen per jaar wisselen, hetgeen kan doorwerken in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit.

Concert leerlingen orkesten de Eendracht

WINTERSWIJK – De opleidingsorkesten van Eendracht Winterswijk gaven zondag 2 november een concert voor alle leeftijden in partycentrum Nijenhuis onder leiding van Gert Wensink en Hans Roerdinkholder.

Het concert duurde 45 minuten en er was van alles te zien en te horen.
‘Music Kids de Notenbende’, de orkestklas, en “Unity” speelde de mooiste stukken.

Bron: www.Winterswijk.org