Uitstel betaling lokale heffingen voor eet- en drinkgelegenheden

Deel dit bericht

DOETINCHEM – De eet- en drinkgelegenheden in Doetinchem moeten tot 6 april hun deuren sluiten. Dit was een van de aanvullende maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Veel horecaondernemers krijgen het daardoor nu meteen al moeilijk.

Na overleg met de partners van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem, heeft het college van b&w besloten de horeca uitstel van betaling van lokale heffingen te geven tot 1 juli 2020. Ongeveer 140 eet- en/of drinkgelegenheden in gemeente Doetinchem komen voor uitstel in aanmerking. De gemeente informeert hen zo snel mogelijk.

Eet- en drinkgelegenheden krijgen uitstel van betaling op het gebruikersdeel van de onbetaalde lokale heffingen zoals OZB, rioolheffing, reclameheffing (alleen als het bedrijf in de binnenstad is gevestigd), reinigingsrechten (alleen als de afval door Buha wordt opgehaald) en precariobelasting (‘terrasbelasting’). De maatregel geldt dus ook voor de reeds opgelegde precario-aanslagen.

Horeca houdt binnenstad Doetinchem levendig Wethouder Ingrid Lambregts (binnenstad): “De sluiting raakt in het bijzonder de vele eet- en drinkgelegenheden in onze gemeente. Onze binnenstadpartners benadrukten in ons overleg van maandag 16 maart dat de horecaondernemers door de sluiting als eerste in de problemen komen. Daarom hebben we ervoor gekozen deze groep zo snel mogelijk te helpen. Doetinchem heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze gastvrije binnenstad. Die kwaliteit willen we ook na het coronavirus behouden.”

Wethouder Maureen Sluiter (economie): “De horecaondernemers worden met acute sluiting vanuit het Rijk direct getroffen in hun omzet. Vaste lasten lopen echter wel door. Daarom willen wij waar mogelijk onze ondernemers een steun in de rug geven. Horeca is per slot van rekening een grote lokale werkgever. Met het verlenen van uitstel in de lokale heffingen hopen wij de horecaondernemers iets meer lucht te geven.“

Gemeente ondersteunt ondernemers Veel ondernemers hebben het moeilijk door de afgekondigde maatregelen van het Rijk. Zoals premier Rutte in zijn speech van maandag 16 maart al aangaf, worden zij door het Rijk zo veel mogelijk geholpen. Gemeente Doetinchem heeft alle regelingen voor ondernemers op een rij gezet op haar website: www.doetinchem.nl/coronavirus.