Gemeente Oost Gelre. Officiële mededelingen 8 september


Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender
• Heringsaweg 1, legaliseren bestaande grondwal (30 augustus 2016)
• Heringsaweg 1, aanleggen nieuwe grondwal (30 augustus 2016)

Lichtenvoorde
• Planetenstraat 45, bouwen schuurtje bij basisschool De Regenboog (29 augustus 2016)\
• Dieselstraat 5-7, herbouw en uitbreiding kantoorgebouw (2 september 2016)

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 6, plaatsen dakramen (29 augustus 2016)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 6, verwijderen asbestdakbeschot (29-08-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Asser Esch 3, bouwen woonhuis (25-8-2016)
• Redoute 7, bouwen bedrijfshal (26-8-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Groenlo
• Redoute 7, verstoren archeologisch monument (31-8-2016)

Beroep
Procedure 4A is van toepassing

Lijst bijzondere bomen

Toevoeging bomen aan ‘Lijst bijzondere bomen’
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een aantal bomen aan de lijst van “bijzondere bomen” toegevoegd. Het gaat om ongeveer 100 bomen. De eigenaren van die bomen hebben hierover een brief ontvangen. De selectie van bijzondere bomen is in het najaar van 2015 uitgevoerd door medewerkers van de ‘Bomenbank’, een onafhankelijk adviesbureau uit Bleskensgraaf.
Inzage
De (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage aan de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien via www.oostgelre.nl, in de periode van maandag 5 september t/m maandag 17 oktober 2016.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
• De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde
• Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met André te Brake van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 34 98, e-mail a.tebrake@oostgelre.nl.

Informatie
Voor nadere informatie over de procedure en de lijst van bijzondere bomen kunt u contact opnemen met André te Brake, telefoonnummer (0544) 39 34 98, e-mail a.tebrake@oostgelre.nl.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Vragenderweg 71 Vragender vervorming bouwvlak’
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Vragenderweg 71 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak worden oude stallen gesloopt en een nieuwe stal met luchtwasser gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 9 september t/m 20 oktober 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website . Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1505-OW01.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 9 september t/m 20 oktober 2016.

Evenementen

Groenlo
• Museumdag op parkeerplaats nabij Gelderse museum aan Gasthuisstraat op 22 oktober 2016 (31-8-2016)
• Buurtfeest in de Boompjeswal op 10 september 2016 (1-9-2016)
• Buurtfeest aan de Garstenveld op 17 september 2016 (1-9-2016)
• Burendag op parkeerplaats aan Wilhelminastraat (achter huizen Ruurloseweg 26 t/m 32, op 24 september 2016 (3-9-2016)

Lichtenvoorde
• Bouw kindercorsowagen op wadi aan IJsvogel, nabij nrs. 1 t/m 11 op 9 en 10 september 2016 (3-9-2016)
• Gezamenlijke horeca en gemeente Oost Gelre, organiseren kermis op 11, 12 en 13 september 2016 in het centrum met plaatsen van diverse kermisattracties, snackwagens, extra tappunten, diverse tenten/uitbouwen bij verschillende horeca en het ten gehore brengen van livemuziek op 11, 12 en 13 september 2016 (21-8-2016)
• Muziekevenement op groenstrook gelegen tegenover terras van café ‘De Schatberg’ aan Raadhuisstraat 35 op 12 september 2016 van 8.00-16.00 uur (31-8-2016)
• Kidzbeurs op 18 september 2016 in Den Diek (31-8-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Kermis / bloemencorso / jaarmarkt Lichtenvoorde
I.v.m. de kermis/corso Lichtenvoorde worden een groot aantal verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste leest u hieronder. Een compleet overzicht treft u aan op www.bereikbaargelderland.nl.

(Opbouw) kermis: 7 t/m 14 september 2016:
­ Afsluiting Markt en omliggende straten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Op- en afbouw tribunes: 10 en 11 september 2016 (enkel uren):
­ Afsluiting Varsseveldseweg (tussen Raadhuisstraat en parkeerterrein gemeentehuis)
­ Richterslaan (tussen Esstraat en Lievelderweg)

Corso(tentoonstellings)- en schutterijactiviteiten
• 11 september 2016 12.00 uur tot 12 september 2016 12.00 uur
­ Afsluiting Esstraat (tussen Rapenburgsestraat en Hagenstraat)
­ Afsluiting Varsseveldseweg (tussen Rapenburgsestraat en Ds. van Krevelenstraat)
• 11 september 2016 12.00 uur tot 12 september 2016 17.00 uur
­ Afsluiting Ds. van Krevelenstraat
­ Afsluiting Gert Reindersstraat (tussen Pastoor Sandersstraat en H. Leemreizestraat)

Corsoroute: 11 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur
­ Afsluiting van de wegen op de corsoroute

Corsoactiviteiten: 12 september 2016 van 6.30 uur tot 17.00 uur.
­ Afsluiting Zieuwentseweg (tussen Schatbergstraat en Bentinckstraat)

Ontsluiting parkeerterreinen: 11 september 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
­ Afsluiting Lakendijk (tussen Zieuwentseweg en Europaweg)

Calamiteitenroute: 11 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur
­ Afsluiting Varsseveldseweg (parallelweg – tussen Kerkstraat Harreveld en Europaweg)
­ Afsluiting Europaweg (Paralleweg – tussen Varsseveldseweg en Zieuwentseweg)

Beheersbaarheid verkeer in Lichtenvoorde: 11 september 2015 van 11.00 uur tot 17.00 uur
­ Afsluiting van de toegangswegen naar de kern Lichtenvoorde: Varsseveldseweg, Op ’t Zand, Zieuwentseweg, Richterslaan, Kerkhoflaan, Lievelderweg, Edisonstraat, Vragenderweg, Aaltenseweg, Wentholtstraat, Oude Aaltenseweg

Jaarmarkt: 13 september 2016 van 05.00 uur tot 17.00 uur
­ Afsluiting gedeelten Dijkstraat en Nieuwe Maat
Overige vergunningen

Groenlo
• Ontheffing schenken zwakalcoholhoudende drank tijdens een feest in de Oude Calixtus op 10 september 2016 (6-9-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing