Mededelingen Gemeente Oost Gelre 29 juni

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 3 juli 2017
Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Trouwzaal gemeentehuis Lichtenvoorde

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Presentatie Verevening jeugdhulp
3. Presentatie Jongerenwerk Oost Gelre
4. Verslag vergadering 12 juni 2017
5. Mededelingen en terugmeldingen
6. Ingekomen stukken: geen
7. Verzonden stukken: geen
8. P.R.
9. Rondvraag

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Zuidgang 11, plaatsen hekwerk (25-6-2017)

Lichtenvoorde
• Weijenborgerdijk 29, aanbouw woning (20-6-2017)
• Paganinistraat 9, bouwen carport (23-6-2017)

Lievelde
• Vicariestraaat 6-16, wijzigen gevels woningen (23-6-2017)

Mariënvelde
• De Witte Rieteweg 30b, bouwen woning, (fase 1, projectafwijking) (24-6-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender
• Huttendijk 6, saneren asbest (23-6-2017)

Lichtenvoorde
• Lievelderweg 88, saneren asbest (23-6-2017)

Groenlo
• Zwolseweg 7, verwijderen asbest (20-6-2017)
• Emmasingel 63, verwijderen asbest (21-6-2017)
• Calixtusstraat 12, saneren asbest (21-6-2017)
• Spinolastraat 19, saneren asbest (23-6-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• John F. Kennedystraat 19, aanleg uitweg (23-6-2017)
• Oude Winterswijkseweg 49, plaatsen dakkapel (16-6-2017)
• De Woerd 14, bouwen woning (23-6-2017)
• Asser Esch 4, bouwen woning (23-6-2017)
• De Schans 32, bouwen woonhuis (23-6-2017)

Lichtenvoorde
• Vragenderweg 5, aanleg uitweg (27-6-2017)
• Ludgerstraat 14, plaatsen erfafscheiding (16-6-2017)
• Lisztstraat 14, uitbreiden woning (16-6-2017)
• Hof van St. Eloy 1, bouwen woning (23-6-2017)
• Westermanstraat 1, legaliseren geplaatste gevelreclame en aanduidingsbord zijde Dr. Besselinkstraat (22-6-2017)
• Aaltenseweg 70b, 70c, 70d, bouw 3 vrijstaande woningen en bijbehorende bouwwerken (22-6-2017)

Lievelde
• Lauwersdijk 8, wijzigen voor- en achtergevel woonhuis en doortrekken dak over berging (22-6-2017)

Zieuwent
• Kunnerij 1, bouwen woning (23-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Klik voor meer informatie

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent
• Boekelderweg 4a: 5 m3 (27-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Besluit omgevingsvergunning

Kunnerij 1 Zieuwent
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een woning na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing aan de Kunnerij 1 te Zieuwent.

Inzage
Procedure 1 van 30 juni t/m 11 augustus 2017, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.PBBUI1515-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 30 juni t/m 11 augustus 2017

Evenementen

Groenlo
• Mannenzangvereniging ‘Inter Nos’, houden korenvesteval op de Markt op 1 juli 2017 (22-6-2017)
• ‘Hippe Hebbedingen Fair’ in en om de oude Calixtuskerk op 9 juli 2017 (22-6-2017)

Harreveld
• Buurtfeest aan Muldershof op 26 augustus 2017 (21-6-2017)

Lichtenvoorde
• Buurtfeest op Mercurius op 26 augustus 2017 (21-6-2017)
• Stichting Zomermarkt Lichtenvoorde, organiseren jaarlijkse zomermarkt met muziekbands, straattheater, standwerkers, kermisattracties, foodtruckfestival, braderie, tweedehands markt, en het plaatsen van enkele tappunten, toiletwagens en podia op 1 en 2 juli 2017 in het centrum, een kermis op Willem Doppenplein op 31 juni 2017, het plaatsen van driehoeksreclameborden en enkele billboards in de gemeente Oost Gelre (27-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Verkavelingsweg Mariënvelde
I.v.m. wegwerkzaamheden wordt de Verkavelingsweg (tussen Koolsweg en huisnummer 6) van 20 juni t/m 14 juli afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. De afsluiting is alleen van kracht tijdens de uitvoering, als dit noodzakelijk is.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre
• Noaber18, ontheffing geluidhinder voor uitvoeren werkzaamheden in kader Tracébesluit Varsseveld-Enschede aan de N18 in de periode 1 juni 2017 t/m 1 februari 2018 (9-6-2017)

Groenlo
• Stichting Grolse Kermis, houden collecte in Groenlo in periode 1 juli t/m 19 augustus 2017 (22-6-2017)

Lichtenvoorde
• Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, houden collecte in Lichtenvoorde in periode 21 augustus t/m 2 september 2017 (22-6-2017)
• Aaltenseweg 49, ontheffing geluid op 12 augustus 2017 i.v.m. tuinfeest (23-7-2017)

Lievelde
• Alles Komt Goed B.V., verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens Zwarte Cross Festival in de Besselinkschans van 13 juli 2017, 09.00 uur, tot 17 juli 2017, 12.00 uur (28-6-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing