Mededelingen gemeente Oost Gelre – week 08

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Nabij Parallelweg 12, diverse werkzaamheden t.b.v. van realisatie Toeristische verbinding Marveld-Centrum Groenlo (25-1-2017)
• Kruispunt Bolwerk-Noordgang, aanleg rotonde (31-1-2017)
• Barkenkamp 5, plaatsen gevelreclame (14-2-2017)
• Deken Hooijmansingel 17, uitbreiden woonhuis (15-2-2017)
• Ruurloseweg 73, plaatsen dakkapel (19-2-2017)

Vragender
• Weijenborgerdijk, Eikendijk, verharden delen aantal wegen met dubbel betonspoor (11-1-2017)

Lievelde
• Flierdijk, Schansweg, verharden delen aantal wegen met dubbel betonspoor (11-1-2017))

Mariënvelde
• Nabij Scheiddijk 21 (Bosmans Brook), bouwen veldschuur (14-2-2017)
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde
• Nijverheidsstraat 14, plaatsen stikstoftank voor lasersnijvoorziening (15-2-2017)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Mariënvelde
• Veldstraat 6, verwijderen asbesthoudend zeil (14-2-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen
Groenlo
• Laarberg, bouwrijp maken en aanleggen retentievoorziening en bouwen stuw bij het Groot Hoornwerk (20-2-2017)
• Kerkstraat 5, het realiseren van een kleinschalig cateringbedrijf met bezorgservice (16-2-2017)

Harreveld
• Dwarsweg 2: kap 1 eik (vitaliteit boom is slecht, kroon is deels dood; herplant met 1 iep) (15-2-2017)

Lichtenvoorde
• Lakendijk 5a, bouwen bedrijfswoning met bedrijfskantoor en berging (14-2-2017)
• Varsseveldseweg 2, aanbrengen kunstwerk op de zuidoost gevel gemeentehuis (16-2-2017)
• Boschlaan 25, bouwen facilitaire voorziening (15-2-2017)

Lievelde
• Scheidingsweg 1, gedeeltelijk vernieuwen woonhuis (15-2-2017)

Zieuwent
• De Steege 99, aanpassen kap van berging (14-2-2017)
• De Waareise, het aanleggen van een wadi (17-2-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding milieu

Vragender
• Kapelweg 34, het veranderen van de inrichting (4-1-2017)
Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Boschlaan 26, melding voor het veranderen van de inrichting betreffende het oprichten van een facilitaire voorziening (13-2-2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.
Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent: 24-02-2017, 20:00-1:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35
Snoeihoutverbrandingen

Groenlo
• Beltrumseweg 4: 40 m3 (15-2-2017)

Harreveld
• Lindeboomweg 26a: 10 m3 (15-2-2017)
• Rector Hulshofstraat 9: 10 m3 (21-2-2017)
• Varsseveldseweg 93: 10 m3 (21-2-2017)

Lievelde
• Lievelderweg 161b: 1 m3 (17-2-2017)

Mariënvelde
• Trekkersweg 1a: 40 m3 (17-2-2017)
• Scheiddijk: 10 m3 (21-2-2017)
• Pastoor Deperinkweg 6a: 30 m3 (21-2-2017)

Vragender
• Weijenborgerdijk 36: 50 m3 (15-2-2017)

Zieuwent
• Kunnerij 8: 15 m3 (16-2-2017)
• Oude Maat 12: 5 m3 (15-2-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning functieverandering Kunnerij 1 Zieuwent’
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een woning na sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Kunnerij 1 en 3 te Zieuwent.

Inzage
Procedure 1, van 24 februari 2017 t/m 6 april 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI1515-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 24 februari 2017 t/m 6 april 2017.

Evenementen

Groenlo
• Bijenmarkt op parkeerplaats Buitenschans, nabij CC De Bron op 27 april 2017 (21-2-2017)

Lievelde
• Stichting Jeugdwerk Lievelde, houden carnavalsoptocht in kern Lievelde op 26 februari 2017 van 14.00-15.00 uur (11-2-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Carnaval Groenlo
Vanwege het jaarlijkse carnaval worden in de periode 24 t/m 1 maart 2017 diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:
• afsluiten van wegen in en rondom het centrum op 26 februari 2017 van 12.00-18.00 uur vanwege de carnavalsoptocht;
• instellen van een parkeerverbod op diverse plekken op 26 februari 2017 van 10.00-18.00 uur en
• afsluiten van (gedeelten van) de Nieuwstad, Ganzenmarkt, Lepelstraat en Goudsmitstraat van 26 februari t/m 1 maart 2017.

Carnaval Harreveld
Vanwege het jaarlijkse carnaval worden diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:
• afsluiting Kerkstraat tussen Lindeboomweg en Looweg op 25 en 26 februari 2017;
• afsluiting diverse wegen op 26 februari 2017 van 13.00-17.00 uur vanwege de carnavalsoptocht

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.
Drank- en horecawet

Lichtenvoorde
• Drank- en horecavergunning voor uitoefenen horecabedrijf aan Boschlaan 26 (Skik & Zo) (16-2-2017)
• Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor het uitoefenen horecabedrijf aan Markt 1a (Restaurant Brul) (20-2-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo
• Parallelweg 24, ontheffing geluid voor werkzaamheden aan KPN antennemast in de nacht van 2 maart op 3 maart 2017 (16-2-2017)
• Markt 1-3, plaatsen terras t.h.v. Restaurant Wissink (15-2-2017)

Lichtenvoorde
• Markt 1a, plaatsen terras t.h.v. Restaurant Brul (21-2-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing