Mededelingen gemeente Oost Gelre week 08

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum         : Dinsdag 1 maart 2016
Aanvang     : 19.30 uur
Locatie        : Stadhuis Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 2 februari 2016
6. Vragenuur
   
HAMERSTUKKEN
7. Opvang asielzoekers in Oost Gelre
8. Bestemmingsplan ‘Grondverkopen’
9. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
   
BESPREEKSTUKKEN
10. Heroverweging kredieten
11. Uitvoering visie Besselinkschans
12. Bestemmingsplan ‘Uitbreiding agrarisch bedrijf Grensweg 17-19 te Zieuwent’
   
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

Gemeentelijke monumentencommissie

 

Datum         : Vrijdag 26 februari 2016
Aanvang     : 13.30 uur
Locatie        : Stadhuis Groenlo

 

1.  Opening en vaststelling agenda

2.  Notulen 4 december 2015

3. Ingekomen stukken en mededelinge

 • Bouwplan Kevelderstraat 22/24
 • Terugkoppeling Nieuw erfgoedbeleid

4. Rondvraag

5. Sluiting

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Bisschop Philip Roveniusstraat 8, verbouw groepsruimte en bouw buitenberging (17-2-2016)

 

Harreveld

 • Op ’t Hulshof 1a, verbouw woonhuis en bouw terrasoverkapping (16-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Nieuwe Maat 9, bouw tuinhuis met overkapping (15-2-2016)
 • Varsseveldseweg 2, verbouw en uitbreiden gemeentehuis (19-2-2016)

 

Lievelde

·Eimersweg 4, herbouwen ingestorte schuur (17-2-2016)

 

Zieuwent

 • Zegendijk 34, bouw berging (15-2-2016)
 • Roldersweg 4, plaatsen 2 dakkapellen (17-2-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Eschweg 29/29a, slopen 2 woningen en 2 schuren (19-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 2, gedeeltelijk slopen gemeentehuis t.b.v. verbouw (19-2-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Oude Papendijk 13, bouw woning (19-2-2016)

 

Harreveld

 • De Bothweg 7, verbouw en uitbreiden boerderij (17-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 20, wijzigen voorgevel (16-2-2016)

 

Lievelde

 • Droebertweg 7, uitbreiden werktuigenstalling (19-2-2016)

 

Vragender

 • Steenkampweg 1, bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning (16-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 20, melding wijzigen gedeelte van magazijn naar kantoorruimte (19 februari 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

 

Zieuwent

 • Grobbenweg 4, milieuneutraal wijzigen vleeskuikenhouderij betreffende vervangen asbesthoudende golfplaten door asbestvrije sandwichplaten en plaatsen van zonnepanelen

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing 24 februari t/m 6 april 2016

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Café restaurant Overkamp, Winterswijkseweg 11, 7134 NB Vragender, 27-02-2016 van 20:00-0:30 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 18: 5 m3 (20-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 20: 15 m3 (19-2-2016)
 • Japikweg 2: 10 m3 (20-1-2016)

 

Lievelde

 • Molenweg 1a: 30 m3 (19-2-2016)

 

Vragender

 • Heringsaweg 6 en 10: 20 m3 (19-2-2016)
 • Oorschotweg 1: 20 m3 (20-2-2016)

 

Zieuwent

 • Koolsteeweg 6: 20 m3 (20-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Bijenmarkt met kramen op parkeerplaats bij CC De Bron op 27 april 2016 van 8.00-12.30 uur (19-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Kidzbeurs in CC Den Diek op 10 april 2016 (18-2-2016)
 • LOV, activiteiten op koopzondag 3 april 2016 (19-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksborden van 2 t/m 15 maart 2016 t.b.v. innovatiefestival DRU-industriepark in Ulft (17-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Afdeling Publiek en Bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit:                                Naam betrokkene:

18-02-2016                                                         R.E. Prinsen, Lichtenvoordseweg 43, 7141 DW Groenlo