Mededelingen gemeente Oost Gelre week 11

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Batterij 2, uitbreiden bedrijfspand (9-3-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Acaciastraat 15, slopen gedeelte woning t.b.v. bouw kap (11-3-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Theo de Groenstraat 48 t/m 66, Willem Neerfeldtstraat 37 t/m 45, Brouwhuis 1 t/m 5, bouw 18 woningen (10-3-2016)

 

Harreveld

 • Aanleg uitweg achterzijde begraafplaats aan toegangsweg sportvelden KSH (11-3-2016)

 

Lievelde

 • Drabbelweg, aanleggen uitweg (11-3-2016)

 

Mariënvelde

 • Heemselerweg, aanleggen uitweg (9-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning – 2e fase activiteit Bouwen

 

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 14, bouw pluimveestal

 

Inzage

Procedure 1, van 18 maart t/m 28 april 2016

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 18 maart t/m 28 april 2016

 


Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Meddoseweg 6, melding voor het plaatsen van een dubbelwandige dieselolietank en het uitbreiden van de koelcapaciteit (6 maart 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 19-03-2016 van 22:00-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Varsseveldseweg 105: 10 m3 (12-3-2016)

 

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 4: 8 m3 (9-3-2016)
 • Veldweg 2: 15 m3 (15-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • T.o. Boschlaan 4-6: 5 m3 (11-3-2016)

 

Lievelde

 • Eimersweg 3: 15 m3 (10-3-2016)

 

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2: 20 m3 (9-3-2016)
 • Vredenseweg 113: 15 m3 (9-3-2016)
 • T.o. Hartebroekseweg 70: 30 m3 (10-3-2016)

 

Vragender

 • Meddoseweg 11: 3 m3 (9-3-2016)
 • Oude Winterswijkseweg 20: 15 m3 (15-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


Evenementen

 

Groenlo

 • Palmpasenoptocht met muziek op 20 maart 2016 van 11.15-12.15 uur vanaf RK Calixtuskerk tot het muziekkoepelterrein (9-3-2016)
 • Regionale Brandweer VNOG, organiseren brandweeractiviteiten in Kerkstraat op 18 maart (19.00-22.00 uur) en 19 maart 2016 (07.00-22.00 uur) (15-3-2016)

 

Harreveld

 • Feest in tent aan Manschotterweg 9, op 15 juli 2016 van 13.00-24.00 uur (12-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Comité Orange Lichtenvoorde,  evenement met muziek en kindertheater, op podia op de Markt en in de Molendijk op  26 april 2016, van 20.00-24.00 uur en 27 april 2016 van 11.00-24.00 uur; met plaatsen van o.a. drie podia  (Markt en Molendijk, De Zaak), geluidstorens, zes toiletunits, overkapping en enkele tappunten, verlichtingspunten, alsmede ophangen enkele spandoeken (9-3-2016)
 • Lopersgroep ’90, paasloop (start Varsseveldseweg/Derde Broekdijk) over wegen en paden in Lichtenvoorde op 27 maart 2016 van 10.00-13.00 uur (11-3-2016)
 • RK Kerk, Protestante Kerk, Het Licht en Marianum, organiseren ‘The Passion’ op 22 maart 2016, bestaande uit een optocht (start Rentenierstraat – podium Markt – Marianum), en voorstelling in Marianum, alsmede houden collecte na afloop voorstelling (12-3-2016)

 

Lievelde

 • Landelijke Rijvereniging ‘De Vestingruiters’, rommelmarkt nabij Avinkweg 5 op 28 maart 2016 van 10.00-17.00 uur (15-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Brandweeractiviteiten 18 en 19 maart Groenlo

Vanwege brandweertrainingen en -demonstraties worden op vrijdag 18 maart van 19.00-22.00 uur, en op zaterdag 19 maart, van 7.00-19.00 uur de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer:

 • Kerkstraat, tussen Lepelstraat en Kerkwal/Ziekenhuisstraat
 • Kloostersteeg, tussen Kerkwal en Nieuwstad

 

Techniekdag MPS 19 maart 2016 Lichtenvoorde

Vanwege de Techniekdag Achterhoek bij MPS wordt aan de Albert Schweitzerstraat en de Pasteurstraat aan beide zijden van de weg gedeeltelijk een parkeerverbod ingesteld.

 

Open Zondag 20 maart 2016 Groenlo

Vanwege Open Zondag worden op 20 maart 2016 van 9.00-19.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers .

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Lichtenvoorde

 • Stichting Bevolkingsonderzoek, standsplaats op parkeerplaats nabij  zwembad Kerkhoflaan in voor 1 juli t/m 30 september 2016 (9-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing