Mededelingen gemeente Oost Gelre week 13

Agenda’s

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:   maandag 4 april 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Oude raadszaal gemeentehuis Lichtenvoorde

 

AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en terugmeldingen
3. Financiën Wmo en Jeugd 2015
4. Ingekomen stukken
5. Verzonden stukken: Advies Inkoop Sociaal Domein
6. Verslag vergadering 7 maart 2016
7. Inkoop 2017
8. PR
9. Rondvraag

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
– Nieuwstad 3, vervangen van kozijnen (21-3-2016)
– Lichtenvoordseweg 4, verbouwen van pand (23-3-2016)

Lichtenvoorde
– Albert Schweitzerstraat 23, wijzigen van reclame (21-3-2016)
– Galileistraat 16 en 18, wijzigen van reclame (21-3-2016)
– Dieselstraat 5 en 7, wijzigen van reclame (21-3-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
– Oude Aaltenseweg 18, verwijderen asbesthoudende dakbeplating van schuur (23-3-2016)
– Ruiterweg 1, slopen van het oude woonhuis (24-3-2016)
– Meddoseweg 5, verwijderen astbesthoudende golfplaten van schuur (24-3-2016)
– Lichtenvoordseweg 21, verwijderen asbesthoudende buizen in schoorsteenkanaal (23-3-2016)
– J.F. Kennedylaan 1, slopen van schuur met asbest dakplaten (24-3-2016)

Lichtenvoorde
Op den Akker 16, slopen delen van woning (24-3-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde
– Bentinckstraat 1, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel (22-3-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu
Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

– Loco Eten & Drinken, Lievelderweg 118, 7137 MX Lievelde, 01-04-2016 van 20.00-01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo
– Lange Maat 2: 30 m3 (23-3-2016)
– hoek Winterswijkseweg-afrit Twenteroute vanuit Lievelde: 40 m3 (23-3-2016)
– Slatmansweg 4: 10 m3 (23-3-2016)

Harreveld
– Manschotterweg 5: 10 m3 (23-3-2016)

Lichtenvoorde
– Aaltenseweg 92: 12 m3 (23-3-2016)

Lievelde
– Oude Lievelderweg 6: 50 m3 (23-3-2016)
– Kloezedijk 5: 5 m3 (23-3-2016)
– Scheidingsweg 1: 10 m3 (23-3-2016)
– De Stegge 12: 10 m3 (26-3-2016)

Zieuwent
– Boekelderweg 3: 30 m3 (23-3-2016)
– Kleuterstraat 4: 25 m3 (23-3-2016)
– Wilgendijk 1: 10 m3 (24-3-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Evenementen

Groenlo
– Groenlo Vestingstad Promotion, houden vestingdag met als thema cultureel in de oude Calixtus, Calixtus basiliek, stadsmuseum, stoomhoutzagerij, stadsboerderij en een 4-tal galerieën, op 16 april 2016 tussen 10.00 en 16.00 uur (24-3-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre
– Velocé Toerclub Zieuwent, veldtoertocht over wegen en paden in Oost Gelre op 5 juni 2016 (25-3-2016)

Lichtenvoorde
– Ladies Night in centrum op 18 mei 2016 van 17.00-22.00 uur (23-3-2016)

Mariënvelde
– EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in week 14 (4 t/m 9 april 2016) (25-3-2016)

Zieuwent
– EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in week 14 (4 t/m 9 april 2016) (25-3-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:
22-03-2016                               W.H.C. Meijer, Europaweg 9, 7131 MH Lichtenvoorde