Mededelingen gemeente Oost Gelre week 26

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 4 juli 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal stadhuis Groenlo

AGENDA

Opening en vaststelling agenda

Stand van zaken Jeugd.

Stand van zaken inkoop.

Opzet integrale beleidsplan Wmo, Jeugd, Participatie en Volksgezondheid

Mededelingen en terugmeldingen

a. Terugkoppeling functioneel model kwetsbare ouderen

b. Klanttevredenheidsonderzoek

Ingekomen stukken:

a. Informatie Samen in Oost Gelre

b. Memo reactie uitspraak Centrale raad van Beroep

Verzonden stukken:

a. Advies Veilig thuis

Verslag vergadering 6 juni 2016

Memo gelden Wtcg/ Brief Cliëntenraad

PR

Rondvraag

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Schaepmanstraat 50, het bouwen van een carport (20-6-2016)

Redoute, het bouwen van een bedrijfshal (20-6-2016)

Emmasingel 90, het plaatsen van een schutting (20-6-2016)

Zwolseweg 7, het gewijzigd uitvoeren van een overkapping (21-6-2016)

Beltrumsestraat 23, het verbouwen van het winkelpand (24-6-2016)

Lichtenvoorde

Oude Aaltenseweg 72, het aanpassen van het sanitair gebouw (23-6-2016)

Zieuwent

Batsdijk 41, het uitbreiden van de melkveestal (22-6-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Emmasingel 1-23, het verwijderen van asbesthoudende materialen (23-6-2016)

Lichtenvoorde

Raadhuisstraat 2, het gedeeltelijk slopen (voornamelijk intern) van het woonhuis (22-6-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Kevelderstraat 22-24, het verbouwen van twee panden tot twee horecagelegenheden en vier appartementen (21-6-2016)

Mattelierstraat 19, het herstellen/veranderen van de linkerzijgevel van de villa (21-6-2016)

Lichtenvoorde

Kerkhoflaan 5, het plaatsen van een pomphuisje t.b.v. Stadsverwarming Oost Gelre (21-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Vragenderweg, het tijdelijk aanleggen van een keerlus (21-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

Grobbenweg 1: 25 m3 (22-6-2016)

Vragender

Dwarsdijk 15: 20 m3 (29-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpwijzigingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan “vergroten bouwvlak Heelweg 8 Vragender”

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Heelweg 8 te Vragender. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe melkveestal, werktuigenberging en een opslagplaats voor vaste mest. De uitbreiding van het agrarisch bedrijf wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1508-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2A, van 1 juli 2016 en met 11 augustus 2016.

Ontwerp wijzigingsplan “wijzigen bouwvlak Gasteveldsdijk 8 Lievelde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vergroten en vervormen van het bestaande agrarische bouwvlak op het perceel Gasteveldsdijk 8 te Lievelde. Na vergroting en vervorming van het bouwvlak wordt er een nieuwe stal opgericht.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1504-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016.

 

Evenementen

Lichtenvoorde

Stichting Zomermarkt Lichtenvoorde, organiseren van de jaarlijkse zomermarkt met muziekbands, straattheater, kermisattracties, braderie, tweedehands markt  in de Rentenierstraat/Krabbenplas, het plaatsen van enkele tappunten, toiletwagens en podia op zaterdag 2 juli 2016 en zondag 3 juli 2016 in het centrum, plaatsen driehoeksreclameborden en enkele billboards in de gemeente Oost Gelre (17-6-2016)

Schuttersgilde ‘St.Switbertus’, parkconcert in Wentholtpark op 17 juli 2016 (22-6-2016)

Buurtfeest Gruttostraat op 20 augustus 2016 (23-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Zomermarkt Lichtenvoorde 2 en 3 juli 2016

Woensdag 29 juni 18.00 uur tot maandag 4 juli 18.00 uur wordt het Willem Doppenplein afgesloten voor alle verkeer.

Vrijdag 1 juli 20.00 uur tot zondag 3 juli 22.00 uur worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Korte Rapenburgsestraat, Markt, Rapenburgsestraat, Dijkstraat (tussen Markt en Van de Meer de Walcherenstraat), Molendijk, Broekboomstraat (tussen Molendijk en Rapenburgsestraat), Patronaatstraat (Van Heidenstraat en Broekboomstraat), Varkensmarkt, Krabbenplas, De Leest (tussen Markt en supermarkt Aldi), Nieuwmarkt (tussen Molendijk en drogisterij DA).

Vrijdag 1 juli 20.00 tot zondag 3 juli 22.00 wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat tijdelijk opgeheven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Stichting Grolse kermis, houden collecte van 1 juli t/m 19 augustus in Groenlo (25-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing