Mededelingen gemeente Oost Gelre week 9

Agenda’s

 

Wmo-raad Oost Gelre

Datum:          maandag 7 maart 2016

Tijd:              19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:         Marktzaal stadhuis Groenlo

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie Onderzoek Levensloopbestendige wijk Oost Gelre door HHM (voorlopige stand van zaken door HHM))
 3. Mededelingen en terugmeldingen
  1. Informatiebijeenkomst Ondersteuningsteam Oost Achterhoek, 30 maart 19:30 uur Gerrit Komrijcollege in Winterswijk
  2. Terugkoppeling gesprek Verbouwing gemeentehuis
  3. Terugkoppeling overleg Jos Hoenderboom en thuishulpen
  4. Memo stand van zaken Basismobiliteit
 4. Terugblik op transitie Wmo en jeugd (door wethouder Jos Hoenderboom)
 5. Presentatie Veilig Thuis (door Arjan de Brouwer)
 6. Ingekomen stukken: N.v.t.
 7. Verslag vergadering 1 februari 2016
 8. PR
 9. Rondvraag

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Markt 9, vervangen bestaand kozijn door kozijn met dubbele deuren (22-2-2016)

 

Zieuwent

 • Dorpsstraat 49, bouwen tochtportaal bij Het Witte Paard (22-2-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 16, diverse interne sloopwerkzaamheden (17-2-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Geweigerde omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Wentholtstraat 39, het bouwen van een dakopbouw (25-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

 

Harreveld

 • De Bothweg 7, melding voor vergroten woongedeelte, sloop voormalige jongveestal/werktuigenberging, bouw stal voor jongvee, sloop voormalige kippenschuur en afvoer dieselolietank (24 februari 2016)

 

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

 

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (22 februari 2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

 

Groenlo

 • Batterij 2-4, ambtshalve opleggen maatwerkvoorschriften voor aspect geluid voor inrichting (24 februari 2016)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 05-03-2016 van 22:00-1:00 uur
 • Cafe Bar Jackpot 700, Mattelierstraat 1-3, 7141 BP Groenlo, 05-03-2016, van 20:00-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Mariënvelde

 • Scheiddijk 21: 25 m3 (24-2-2016)

 

Zieuwent

 • Zieuwentsweg 52: 8 m3 (26-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • GOV, activiteiten tijdens koopzondag 20 maart 2016 (26-2-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Korte Rapenburgsestraat, dans demo op 6 maart 2016 (26-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Drank- en horecavergunning

 

Lichtenvoorde

 • Stichting Den Diek, uitoefenen horecabedrijf in Dijkstraat 30 (artikel 4 – paracommerciële instelling) (24-2-2016)

 

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

 

Groenlo

 • Koerboom 7a (Leemland Activiteiten & Zorg), uitoefenen horecabedrijf (24-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksreclameborden van 22 maart t/m 4 april 2016 voor aankondigen van muziekoptredens in schouwburg Amphion in Doetinchem en schouwburg Hanzehof in Zutphen (26-2-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing