Mededelingen week 35

Agenda’s

 

Gemeentelijke monumentencommissie

 

Datum: 28 augustus 2015

Tijdstip: 14.00 uur

Locatie: Marktzaal stadhuis Groenlo

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Kennismaking René Spekschoor
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen:

 • Zaken die gespeeld hebben m.b.t. cultuurhistorie
 • Ingekomen brief
 • Grolse linie 1627
 • Project 250 jaar grens
 • Nieuw erfgoedbeleid
 • Jaarlijkse excursie
 • Vaste punten
 • Marianum Groenlo/Lichtenvoorde
 • Programma Stad Groenlo
 1. Vaststelling verslag vergadering 3 juli 2015
 2. Bouwplan Kevelderstraat
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Goudsmitstraat 15, isoleren dak (18-08-2015)

 

Harreveld

 • Erve Reinas 3, bouw berging/overkapping (20-08-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 28, kantooruitbreiding (20-08-2015)
 • Dieselstraat 16, revitaliseren gevel en plaatsen reclamezuil (21-08-2015)
 • Buizerd 23, uitbreiden woning (21-08-2014)

 

 

Buiten behandeling gelaten aanvragen omgevingsvergunningen

 

Harreveld

 • Ursulastraat 13a, bouw carport (17-08-2015)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, slopen bedrijfsgebouwen (20-08-2015)

 

Groenlo

 • Meddoseweg 3, verwijderen asbesthoudende dakbeschotplaten (18-08-2015)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 

Lichtenvoorde

 • Hof van Flierbeek 1 t/m 47: brandveilig gebruiken van het gedeelte wonen met zorg van De Lichtenvoorde.
 • Hof van Flierbeek 49: brandveilig gebruiken van de kinderdagopvang.
 • Hof van Flierbeek 51: brandveilig gebruiken van het gedeelte begeleid wonen Careaz

 

Inzage

Procedure 1, van 28 augustus 2015 t/m 9 oktober 2015

 

Zienswijze

Procedure 2a en 2_I is van toepassing van 28 augustus 2015 t/m 9 oktober 2015

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Harreveld

 • Nicolaasweg 3/3a, bouw berging (14-08-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Zwolseweg 7, melding voor het veranderen van het bedrijf (19-08-2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

 

Evenementen

 

Oost Gelre

 • Sint Switbertus, plaatsen driehoeksreclameborden van 31 augustus t/m 14 september 2015 i.v.m. vogelschieten Lichtenvoorde (20-08-2015)

 

Groenlo

 • Open dag nabij biologische boerderij aan Klaverdijk 3 op 9 september 2015 (21-08-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest in Martin Leliveltstraat op 6 september 2015 (14-08-2015)
 • Buurtbarbecue in Derde Broekdijk op 30 augustus 2015 (25-08-2015)

 

Lievelde

 • Basisschool Antonius, ‘Streetwise’ in Franse Schans op 31 augustus 2015 (22-08-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing