Start gezamenlijke campagne: Unieke Achterhoekers aan het werk

Gepubliceerd op

Werkgever ATAG in het zonnetje gezet door wethouder René Hoijtink

Zoveel mogelijk mensen die er zelf niet in slagen werk te vinden, verdienen een baan. Om dat de komende jaren in de Achterhoek voor elkaar te krijgen, is vorige week donderdag de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ van start gegaan. Wethouder Hoijtink bezocht de ATAG in Lichtenvoorde, die al langere tijd werkt met Unieke Achterhoekers.

De campagne is een initiatief van het Werkbedrijf Achterhoek. In het Werkbedrijf zijn alle Achterhoekse gemeenten, het UWV en de Achterhoekse werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd. Samen staan zij voor de opdracht om (nieuwe) kansen op werk te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De campagne Unieke Achterhoekers aan het werk is één van de middelen die de Achterhoek hiervoor inzet.

Wethouder Hoijtink zet ATAG in het zonnetje
Werkgever ATAG uit Lichtenvoorde werkt al langere tijd met Unieke Achterhoekers. Afgelopen maandag bracht wethouder Hoijtink een bezoek aan ATAG. “ATAG is een goed voorbeeld van een bedrijf dat de talenten van Unieke Achterhoekers op waarde weet te schatten. Dat verdient een compliment. We hebben samen gesproken over de ervaringen met de ‘unieke’ medewerkers en ideeën uitgewisseld voor de toekomst”, vertelt wethouder Hoijtink.

Campagne
De campagne loopt tot eind 2016. Via verschillende activiteiten wordt de campagne onder de aandacht gebracht van werkgevers in de Achterhoek. Zo worden komende tijd bedrijven en overheidsinstellingen bezocht door accountmanagers vanuit het Werkgeversservicepunt Achterhoek.

Uniekeachterhoekers.nl
Op www.uniekeachterhoekers.nl vindt u meer informatie. Op 10 december 2015 is de eerste Unieke Achterhoekersdag gepland. Dit wordt een dag vol activiteiten voor werkgevers, om beter bekend te worden met de Unieke Achterhoekers en met de werkgeversdienstverlening die de Achterhoek aan werkgevers biedt. Ook kunt u de campagne volgen via Facebook of Twitter (zoek op: “Unieke Achterhoekers”).