Boeren voelen zich aan de kant gezet door motie bio-raffinage

Gepubliceerd op

GROENLO –  De onlangs door een politieke meerderheid in Oost Gelre gesteunde motie over de komst bio-raffinage op De Laarberg, heeft bij agrariërs veel verontwaardiging gewekt. Ze voelen zich aan de kant gezet omdat er in een oplossing voor hun opgelegd mestprobleem maar moeilijk vooruitgang zit . Wettelijk moeten ze een deel van de mest verwerken en  mogen ze dat niet meer brengen naar de akkerbouwers in het noorden.  Dat de gemeentepolitiek moet letten op de veiligheid van de grote bio-raffinaderij delen ze, en daar zal ook zorg voor worden gedragen, maar dat de politiek nu terugkrabbelt, is een rare gang van zaken, aldus LTO-woordvoerder Mark van Ormel.

De gemeenteraad van Oost Gelre en ook de provincie hebben twee jaar geleden zelf de mogelijkheid voor de vestiging van biobased-bedrijven op De Laarberg in het leven geroepen. Bedrijven met een milieuzwaarte tot categorie 5, die staat voor zware industrie, mogen zich op dit regionale bedrijventerrein vestigen. LTO hoopt dan ook dat de provincie zich niet laat meeslepen in de ontstane politieke emotie in Oost Gelre. CDA, PvdA en D66 steunden de motie van OOG.

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari gaf het college blijk van de motie te omarmen. Verantwoordelijk milieu-wethouder René Hoijtink vroeg de politieke partijen de motie te ondersteunen. Samenvattend wordt via een omweg aan de provincie Gelderland gevraagd om bij de vergunningaanvraag extra goed op te letten, terwijl een paar dagen eerder de wethouder nog met de provincie, RMS (het bedrijf dat de bio-vergister bouwt), waterschap, de veiligheidsregio en nog enkele overheidsinstanties meer, aan tafel heeft gezeten. Op 20 februari waren zij bijeen om de komst van deze mega-vergister zo goed mogelijk te begeleiden. Er is een uitgebreid schema over procedures en communicatie opgesteld. Gemeente Oost Gelre heeft nauwelijks bevoegdheden om de komst ervan nu nog tegen te kunnen houden. Een resumerend verslag van deze bijeenkomst stond in een notitie aan de raad die kort voor de raadsvergadering van 24 februari aan de raad was toegezonden.

NL en VVD stemden tegen
De Nieuwe Liberalen en de VVD gingen niet mee met de motie omdat de beslissing omtrent de komst van een dergelijk bio-basedbedrijf al lang geleden mogelijk is gemaakt. Beide partijen vinden dat de gemeente eerst het plan dat wordt ingediend moet afwachten alvorens te reageren. VVD: “Dit is niet het goede tijdstip.” De Nieuwe Liberalen hebben aangekondigd RMS en de betrokken boeren(organisaties) te vragen om de best beschikbare veiligheid van de installatie en de monitoring ervan. De kosten voor deze veiligheid komen voor rekening van de boeren.