Donatusprocessie wordt in ere hersteld

VRAGENDER – Onder thematitel ‘Donatus dondert deur’, is een werkgroep bezig de Donatus-verering van weleer, nieuw leven in te blazen. Bij die eigentijdse invulling wordt de heilige Donatus ook gezien als de beschermheilige voor de gevolgen van milieurampen en terrorisme. In een periode voorafgaand aan de viering van de feestdag van Donatus op zondag 10 juli 2016 maakt de Vragenderse bevolking opnieuw kennis met een stuk verloren gegane cultuurhistorie.

In korte videodocu’s vertellen inwoners op ‘Facebookpagina Donatus Dondert Deur’ zelf over het dorpse leven. Vragender is een agrarisch dorp: mensen leven met de natuur en het landschap, Gods schepping én weten maar al te goed dat wie om de natuur geeft, veel terugkrijgt uit de natuur. Een verering van de Heilige Donatus is daaraan gerelateerd (geweest). Er wordt een Donatus-medaille uitgegeven die meer is dan een herinnering aan deelname van de bedevaart.

Natuur in de processie
Op zondag 10 juli begint om 11.00 uur een eucharistieviering, gevolgd door een processie, een eerbiedwaardige stoet die door de straten van Vragender trekt. Er is een nevendienst waar tijdens kinderen met materialen uit de natuur prachtige werkstukjes maken die ze meedragen in de processie. Oude tradities krijgen een nieuw leven tijdens de tentoonstelling op die zondag met enkele activiteiten in de tuin naast de kerk. Zo is er een reünie van Donatus-beelden, een foto-overzicht en ruimschoots aandacht voor groen en het klimaat. In 2012 waaide tijdens een zomerstorm de spits van de toren en kwam neer op het terras van het café aan de overkant van de weg. Het anekdotische verhaal is dat de Heilige Donatus de torenspits hersteld en betaald heeft. Er wordt een stripboek uitgegeven over de heilige Donatus.