Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van Oost Gelre

OOST GELRE – Op 3 mei 2017 start in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre de cursus Politiek Actief. Deze gratis cursus biedt inwoners de gelegenheid om kennis te maken met de lokale politiek en de mogelijkheden om hierin actief te worden. Met deze cursus hopen de deelnemende gemeenten hun inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus is zeer geschikt voor iedereen die wil weten hoe de democratische rechtsstaat functioneert en een actieve rol wil spelen in de beïnvloeding van de lokale politiek.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de gemeentehuizen van Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Naast het vergroten van kennis over de politiek in het algemeen en de gemeentelijke politiek, versterken deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Het programma  ziet er als volgt uit:

Datum: Plaats: Thema:
Woensdag 3 mei Doetinchem Introductie en kennismaking: Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente? Verkiezingen/politieke partijen
Woensdag 10 mei Oude IJsselstreek De gemeente: Hoe werkt de gemeente en besluitvorming binnen de gemeente?
Woensdag 17 mei Aalten De gemeenteraad: Taken, rollen en instrumenten van de gemeenteraad, basiskennis over gemeentefinanciën
Woensdag 24 mei Oost Gelre Lobbyen bij de gemeente
Woensdag 31 mei Doetinchem Debatteren

 

Daarnaast bezoeken de cursisten een raadsvergadering en krijgen zij de kans om een (korte) stage te lopen bij een politieke partij in hun gemeente.

De cursusavonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur en worden verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Aanmelden
Inwoners van de gemeente Oost Gelre kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 21 april aanmelden door een mail te sturen met naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie naar griffie@oostgelre.nl <mailto:griffie@oostgelre.nl> . Inwoners van de overige deelnemende gemeenten kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente. Deelname aan deze cursus is gratis.

Het aantal beschikbare cursusplekken is beperkt. Onze voorkeur gaat uit naar inwoners (met name jongeren) zonder politieke achtergrond, maar met de ambitie om actief te worden in de lokale politiek.