Verlegging Slinge voor aanleg twee bruggen Nieuwe Twenteroute

Gepubliceerd op

GROENLO – Aannemer Noaber18 is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het verleggen van de Slinge. De beek kruist het toekomstige tracé van de N18 en moet worden verlegd voor de bouw van twee bruggen. De beek wordt niet voor de eerste keer verlegd, in het verleden is de loop meerdere malen verplaatst.

Het nieuwe tracé van de N18 kruist de Slinge in Groenlo. Noaber18 bouwt daar volgend jaar twee bruggen over de beek: een voor de nieuwe N18 en een voor de parallelweg. Op dit moment maakt de Slinge een bocht op de beoogde locaties van de bruggen. De ligging van de beek moet worden aangepast, zodat Noaber18 de nieuwe wegen en de bruggen haaks op de beek kan bouwen.

De werkzaamheden voor de verlegging zijn inmiddels gestart. Eerst wordt de nieuwe loop van de beek uitgegraven, vervolgens wordt het water van de Slinge over gesluisd. Daarna wordt de ‘oude’ waterloop gedempt. Het dempen gebeurt stroomafwaarts, zodat eventueel in het water aanwezige dieren kunnen ontsnappen. De werkzaamheden voor het verleggen van de Slinge duren naar verwachting tot begin volgend jaar. Deze verlegging van de Slinge is niet de eerste in de historie van de beek. In het verleden is de loop meerdere malen aangepast, om nieuwe infrastructuur op die plek mogelijk te maken.

De Nieuwe Twenteroute
Rijkswaterstaat vernieuwt de N18 tussen Enschede en Varsseveld. De bouw van een 27 kilometerlange weg tussen Groenlo en Enschede is daar onderdeel van. Deze Nieuwe Twenteroute wordt een stuk veiliger voor alle weggebruikers, onder meer dankzij de aanleg van gescheiden rijbanen, oversteekplaatsen en fietstunnels. Behalve veiliger kunnen Achterhoekers en Twentenaren straks sneller van A naar B. En door het omleiden van het verkeer om de bebouwde kom zal de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo toenemen. Daarbij zorgen we dat de nieuwe weg past in het mooie, landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. Zo maakt de Nieuwe Twenteroute de regio interessanter om in te wonen, werken en ondernemen.

Om de Nieuwe Twenteroute te realiseren, werken Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijssel, en de gemeenten, de regio’s en de waterschappen in de Achterhoek en Twente nauw samen. Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van de nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede. De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting klaar in de tweede helft van 2018.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute of www.vanAnaarBeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002. U kunt ook de app van Noaber18 downloaden en ons volgen via Facebook, @NieuweTwenteroute.