Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst

Aantal stemmen Aantal zetels    Aantal zetels 2014
CDA 4506 7 – 8
VVD 3110 4 – 5
GBB 4126 6 – 4
PvdA 1602 2 – 3
D66 1555 2 – 3
GroenLinks 2210 3 – 2
ChristenUnie/SGP  865 1 – 0

Blanco      94
Ongeldig    33

Opkomst 2018:  61,21%
Opkomst 2014:  58,09%

Op 23 maart na de openbare zitting van het centraal stembureau maken wij de definitieve uitslagen bekend.

Referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv):
Opkomst: 57,76%
Voor: 8816
Tegen: 7275
Blanco:  794
Ongeldig:    53