Alzheilmer café Gemeente Lochem

LOCHEM – Vrijdag 3 oktober a.s. vindt het maandelijkse Alzheimer Café in de gemeente Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst in Café Scholten zal het thema van deze ochtend zijn het levenseinde bij dementie. Dit is een zeer gevoelig maar onvermijdelijk gespreksonderwerp tijdens de voortgang van deze ziekte. Aan bod komt onder meer de mogelijkheid mbt een behandelverbod, volmachten, sedatie en ook euthanasie. Deze mogelijkheden zullen door voormalig huisarts dhr. Cohen zorgvuldig toegelicht worden.

Dementie is een ziektebeeld waarbij iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door – of in ieder geval mét – deze ziekte, sterven. Het is verstandig om in een vroeg stadium met elkaar te spreken over de laatste fase van dementie. Er zijn namelijk veel ingrijpende beslissingen die op u af zullen komen, op de patiënt, familie en de naasten.

Leg – liefst voordat er sprake is van de diagnose dementie – schriftelijk vast bij uw huisarts wat uw wensen met betrekking tot uw levenseinde zijn bij dementie.  Betrek ook uw familie erbij. Onderteken uw (al dan niet herziene) wilsverklaring jaarlijks met datum. Blijf in gesprek met uw huisarts over uw wensen.

Mensen met dementie, familie, mantelzorgers als andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 10.30 om te luisteren, mee te praten en informatie te verzamelen.
Schroom niet om met uw vragen te komen!

Voor meer informatie kunt U terecht op de site www.alzheimer-nederland.nl

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten en andere belangstellenden. Dementie, met als meest bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer, is een ingrijpende aandoening die niet alleen de patiënt, maar ook diens naasten diep treft. Goede informatie en uitwisseling van ervaringen kunnen hen tot grote steun zijn.

De toegang is gratis, net als het eerste kopje koffie / thee.
Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom

Locatie: Eetcafé Scholten, Bierstraat 4, 7241 AH Lochem.


Het programma ziet er als volgt uit;
10.00 uur Welkom met koffie en thee
10.30 uur Gesprek met de dhr. Cohen
11.00 uur Pauze
11.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie
12.00 uur Informeel samenzijn

Voor meer informatie 06 46540141 of www.alzheimer-nederland.nl/zutphen mail: zutphen@alzheimer-nederland.nl
Facebook: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o.

Dit bericht is 352x gezien