Alzheimer café gemeente Lochem

Hoe ga je om met iemand die lijdt aan dementie.

LOCHEM – Dementie is een ziekte waarbij verschillende hersenfuncties achteruitgaan. Dat heeft allerlei gevolgen voor het dagelijks leven. Uw naaste kan bijvoorbeeld dingen niet meer onthouden, herkent mensen niet meer goed, kan apparaten niet meer bedienen en verdwaalt in een vertrouwde omgeving. Spreken en begrijpen wordt op den duur moeilijker. Ook het gedrag en de persoonlijkheid kunnen veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor sociale contacten en de relatie met uzelf.

Het is moeilijk om hier mee om te gaan, zowel voor de patiënt zelf, als voor mensen in de directe omgeving. Toch kunt u als familie of verzorger veel doen om te helpen. De zorg voor iemand met dementie wordt steeds intensiever. Het is belangrijk om zelf ook op tijd steun te vragen als de zorg te zwaar wordt.
Tijdens de bijeenkomst op 5 februari in het Alzheimer café wordt het thema behandeld “hoe om te gaan met iemand die lijdt aan de ziekte dementie”.

Voor iedereen die in zijn / haar nabijheid te maken heeft met deze ziekte weet dat er tijdens het verloop van het dementieproces veel gedragsveranderingen plaatsvinden. Veranderingen in het gedrag vraagt veel aanpassingsvermogen van de naaste omgeving.

Psychologe Mevr. W. Aspeling, werkzaam o.a. op de Hoge Weide in Lochem zal een toelichting geven over hoe om te gaan met deze gedragsveranderingen en ook hoe men het gedrag zou kunnen beïnvloeden. Ook is er verschil in de benadering van jonge en oudere mensen met dementie. Er zijn vele specifieke behoeftes in verschillende fases tijdens de ziekte dementie.

Familie, vrienden en vooral mantelzorgers zijn van harte welkom om te komen luisteren, vragen te stellen en ervaringen te delen. Schroom niet om met uw vragen en ervaringen te komen.
Locatie: Café Scholten Bierstraat 4 in Lochem ( achteringang ).

De toegang is gratis, evenals het eerste kopje koffie /thee. Aanmelden is niet nodig.

Het programma ziet er als volgt uit;
10.00 uur Welkom met koffie en thee
10.30 uur Presentatie Mevr. W. Aspeling,
11.00 uur Pauze,
11.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie
12.00 uur Informeel samenzijn

Voor meer informatie 06 46540141 of www.alzheimer-nederland.nl/zutphen