Geestelijk concert met Slavische muziek in barokkerk

ZWILLBROCK – Zondag 16 november 2014 is het mannenkoor „Cantores Versicolores’ voor de vijfde keer te gast in de St. Franciscus barokkerk in Zwillbrock. Het door hen uit te voeren concert met Slavische muziek begint om 16.30 uur.

De uit 13 zangers bestaande leden zijn geschoold in de Slavische taal. Op het repertoire staan liturgische vierstemmige gezangen volgens de Byzantijnse traditie. In deze taal wordt ook tegenwoordig de liturgie in de erediensten gevierd.

Het koor zingt onder leiding van Dineke de Roo. Zij heeft zich tijdens haar studie en verblijf in Rusland in de Byzantijnse muziek verdiept.

Alle vrienden van geestelijke muziek in de barokkerk zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor verdere informatie zie: www.barockkirche-zwillbrock.de