Geologische wandeling: waarom heeft Neede een berg?

NEEDE – Natuurgidsen van het IVN Oost-Achterhoek organiseren zondag 21 mei een wandeling door het gebied dat geologisch en historisch gezien uniek is, met een gevarieerde flora en fauna: de Needse Berg.

Start: 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij begraafplaats De Drostenkamp,

Hoek Kerkhofweg/ Bergweg, 7161PN/7161PE Neede.

De Needse berg is een stuwwal die gevormd is in de voorlaatste ijstijd, waarin o.a. ook de Lochemse en Markelose Berg ontstaan zijn. De Needse stuwwal werd eerst door het ijs vooruit en omhoog gestuwd en vervolgens door het landijs overdekt. Daardoor vervormde de wal en zijn scheefgestelde bodemlagen ontstaan. Dit is een bijzonder fenomeen.

Tot op heden is er geen duidelijke verklaring voor het feit dat de oudste afzetting

(Pele Mele, tertiaire zeeklei-en zandafzetting) hoger is komen te liggen dan de Needse klei.

(Rivierklei uit het Vroeg Pleistoceen).

Tot 1825 werden gronden gebruikt als landbouwgronden, tot men ontdekte dat de gronden veel meer te bieden hadden. Men ging gebruik maken van de verschillende hier voorkomende gronden. Klei-leem en zandsoorten komen (kwamen) hier vrijwel aan de oppervlakte en konden ‘relatief eenvoudig’ omgezet worden in geld. Van 1825 tot 1954 werden op de Needse Berg industrieën gevestigd, waarvan de ijzergieterij nog steeds in bedrijf is.

Door de afgravingen ontstonden grote verschillen in hoogte, vochtigheid en voedselrijkdom. Dit in combinatie met de gedeeltelijke aanplant van bomen( voor zover bekend pas in 1840 alleen het beukenbos)en de natuurlijke begroeiing zorgde voor veel verschillende biotopen, elk met een rijke flora en fauna, zoals gevlekte orchis, salomonszegel en klein springzaad.

De wandeling duurt ongeveer twee en een half uur en is gratis. Voor koffie of thee halverwege wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Informatie over de wandeling: Anke Hollink. tel: 0545-291109.