Lang Leve Kunst Oost zoekt zangers

WINTERSWIJK – Met een klein groepje zangers een optreden in zakformaat verzorgen met bekende liedjes voor kwetsbare, vaak dementerende ouderen in hun vertrouwde woonomgeving. Dat is in het kort de werkwijze van het Lang Leve Kunst-project Zang Aan Huis. In juni 2018 start het project in de Oost Achterhoek. Zangers en zangeressen kunnen zich bij Boogie Woogie cultuurcentrum in Winterswijk aanmelden.

Muziek en zang hebben een groot positief effect op het welbevinden van mensen, zeker wanneer die mensen langdurige zorg nodig hebben. Bij Zang Aan Huis gaan amateurzangers en -zangeressen in kleine groepen zingen in zorgcentra. Lang Leve Kunst Oost is de organisator en koppelt de zanggroepen aan de locaties.
Omdat het zingen voor dementerende mensen wel een specifieke benadering vraagt, biedt Lang Leve Kunst Oost professionele ondersteuning voor de zangers d.m.v. twee gratis workshops. De eerste workshop gaat over repertoire en wordt gegeven door dirigent Annemarie Hilferink op woensdag 23 mei van 10.00 tot 11.30 uur.  De tweede workshop gaat over non verbale communicatie. Dit thema wordt behandeld door zangeres Pieternel van Amelsvoort van Diva Dichtbij op woensdag 30 mei van 9.30 – 12.30 uur. Beide workshops vinden plaats in de concertzaal van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk

Poules
Zangers die zich aanmelden worden ingedeeld in zangerspoules. Met mensen uit deze poule verzorgen zij dan verschillende optredens die altijd overdag plaatsvinden. Iedere poule treedt gedurende een periode van zes maanden een keer per maand op in verschillende zorglocaties in de regio. Het zijn kleine en intieme optredens op de vertrouwde woongroep of bij iemand op de kamer. Op het repertoire staan de liedjes die tijdens de workshops zijn ingestudeerd. De optredens zijn zonder dirigent. Het is de bedoeling om in juni van start te gaan.

Deelname is gratis
Deelname is gratis omdat Zang Aan Huis onderdeel is van Lang Leve Kunst Oost. Lang Leve Kunst organiseert samen met vrijwilligers kunstactiviteiten voor en met ouderen. De vrijwilligers worden vanuit het programma door professionals ondersteund. Het programma is een landelijk voorbeeldprogramma omdat de opzet (nog) uniek is in Nederland.

Zangers die het leuk vinden om aan dit project mee te doen kunnen zich t/m  16 mei per mail aanmelden:
harry@boogiewoogie.nl