Open dagen Zone.college Doetinchem

DOETINCHEM – Op woensdag 22 januari (vmbo en Het Groene Lyceum) en vrijdag 31 januari (mbo) opent het Zone.college Doetinchem haar deuren voor toekomstige leerlingen en studenten. Met presentaties van leerlingen, kennismaking met vakken, groepsvoorlichtingen en individuele gesprekken laten leerlingen en docenten zien wat het Groene vmbo- en mbo-onderwijs in Doetinchem inhoudt. En natuurlijk kan iedereen dan ook kennismaken met het nieuwe schoolgebouw.

Op de open dag op woensdag 22 november kunnen aankomende leerlingen alles te weten komen over het vmbo en Het Groene Lyceum in Doetinchem. Het Groene vmbo is er voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn met dieren, planten, voeding of techniek. Ze kunnen hier voor verschillende leerwegen kiezen. Tijdens de open dag komen de inhoud van het vmbo-groen, de manier van lesgeven en de begeleiding aan de orde. Ook is er een rondleiding door de nieuwe school, waarbij ook de praktijklokalen zijn te zien.

Nieuwbouw
Na de kerstvakantie is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Zone.college is erg trots wat er is neergezet, onder andere in samenwerking met leerlingen. Locatiedirecteur René Vijn: ‘Als Zone.college werken wij aan een duurzame wereld. Tijdens de bouw hebben wij daar maximaal rekening mee gehouden. Er is bijvoorbeeld geen gasaansluiting, er liggen zonnepanelen, de school is maximaal geïsoleerd en heeft een groen dak. We hebben onze eigen waterzuivering door middel van een helofytenfilter en we krijgen een Zuiverende Kas, waarbij we ons afvalwater kunnen hergebruiken. Voor de inrichting hebben we oud praktijkmeubilair opgeknapt en hergebruikt.’

In het derde leerjaar van het vmbo kunnen leerlingen uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg ook kiezen voor de vakmanschapsroute, die opleidt tot een mbo niveau 2 diploma. Een mooie route voor iedereen die al zeker weet dat hij verder wil in de groene sector.

Het Groene Lyceum voor leerlingen met havo-advies
Leerlingen met een havo-advies kunnen ook naar Het Groene Lyceum in Doetinchem. Het Groene Lyceum is de plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, maar ook graag leren in de praktijk en feeling hebben met de groene omgeving. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4 waarmee ze kunnen doorstromen naar het hbo.

Praktijk altijd dichtbij op het Groene mbo
Vrijdag 31 januari opent de onderwijsinstelling op de locatie aan de Gildenbroederslaan 3 haar deuren voor aankomende mbo-studenten. Docenten en studenten vertellen dan meer over het Groene mbo-onderwijs, de (internationale) projecten en de beroepsmogelijkheden. Met de toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid worden er in de groene sector veel nieuwe banen gecreëerd. De praktijk speelt dan ook in alle opleidingen een belangrijke rol. Op de open dag laten enkele bedrijven bijvoorbeeld zien welke beroepsmogelijkheden er zijn.

De open dagen in Doetinchem vinden op twee dagen plaats:

  • Open dag vmbo en Het Groene Lyceum op woensdag 22 januari van 16.00 tot 21.00 uur.
  • Open dag mbo op vrijdag 31 januari van 15.00 tot 21.00 uur.


Bron: Streekgids