VNOG geeft gratis woningcheck voor senior tijdens Brandpreventieweken

6

REGIO – Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) nemen dit jaar opnieuw deel aan de Nationale Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema ‘Vluchten moet je oefenen!’ centraal en richt de campagne zich op senioren. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen zich tot en met 5 oktober aanmelden voor een gratis woningcheck door de brandweer.

Brandweer Noord- en Oost-Gelderland bezoekt in oktober senioren in de regio om samen te ontdekken of hun woningen brandveilig zijn. Brandweerprofessionals adviseren over brandgevaarlijke situaties en de juiste plaats van de rookmelder. Daarnaast wordt samen met de senior een vluchtplan voorbereid. Want bent u in staat om veilig en op tijd uw woning te ontvluchten?

Aanmelden
Er is een beperkt aantal woningchecks te vergeven. Aanmelden kan tot en met 5 oktober door te bellen naar 055 548 3333 (alleen tijdens kantooruren). U kunt zich ook per mail aanmelden via brandveilig@vnog.nl. Dan vragen we u de volgende gegevens te vermelden: achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortejaar. Met aanmelders die in aanmerking komen voor een woningcheck, wordt in oktober contact opgenomen om een afspraak te plannen.

Wat u zelf kunt doen
U kunt ook zelf de woningcheck uitvoeren. Via een makkelijk te doorlopen checklist kunt u zien hoe brandveilig uw woning eigenlijk is. De checklist is te vinden op brandweer.nl. Natuurlijk kunt u ook eens bij uw familie, buren of vrienden kijken. Hangen rookmelders op de juiste plek?

De brandweer blijft het gebruik van rookmelders adviseren. Zorg ervoor dat u en uw medebewoners de rookmelder goed kunnen horen, ook als u slaapt. Want als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus waarschijnlijk niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Ten slotte adviseert de brandweer om na te denken over een vluchtplan. Want hoe verlaat u de woning als er brand uit breekt? Maak met medebewoners afspraken over welke route er genomen wordt, mocht er brand uit breken. Spreek ook af wie eventuele kinderen en huisdieren redt.

Voor meer informatie www.brandpreventieweek.nl.


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl