Het wordt stil in Lochem


LOCHEM – Op 27 april 2015, tijdens de Koningsdag, zullen de 49 klokken van de beiaard in de toren van de Gudulakerk voorlopig voor het laatst live bespeeld worden door de vaste beiaardier Jan-Geert Heuvelman. Tijdens deze bijzondere bespeling zullen veel vaderlandse liederen te horen zijn.

In 2013 heeft de gemeente Lochem aan de stichting Vrienden van de Lochemse Beiaard de opdracht gegeven om, met behulp van een tweejarige subsidie, alternatieve financiering te vinden voor de wekelijkse beiaardbespelingen in Lochem. Na twee jaar hard werken door de stichting en de beiaardier moet er geconcludeerd worden dat er geen structurele alternatieve financiering mogelijk is voor het in stand houden van de wekelijkse beiaardbespelingen. In januari 2015 is hierover een gesprek geweest met de verantwoordelijke wethouder, maar dat heeft tot op heden nog niets opgeleverd. Gevolg hiervan is dat het vanaf 1 mei 2015 stil wordt in het centrum van Lochem.

Heel anders was de situatie in 1902 toen de heer G. Naeff besloot een beiaard te schenken aan  de gemeente Lochem. De gemeenteraad was erg blij met dit geschenk, en zei:“…. Zo iets zal toch heel wat fleur geven aan de plaats(…)”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle klokken uit de Gudulatoren door de bezetters meegenomen. Toch vond de gemeente Lochem het noodzakelijk om bij de wederopbouw en de restauratie van de toren in 1960 weer een carillon te plaatsen. Helaas zal dit instrument na 55 jaar moeten zwijgen.

Wanneer een beiaard niet meer door een beiaardier bespeeld wordt gaat de conditie van het instrument hard achteruit en zal het binnen afzienbare tijd onbespeelbaar worden. Daarnaast zullen alle contacten met inwoners van de gemeente Lochem die in de achterliggende jaren zijn opgebouwd door de stichting en de beiaardier ook snel vervagen en daarmee de betrokkenheid van het publiek bij het unieke instrument in de toren.

Op 25 augustus 2014 is de beiaardcultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Momenteel is men bezig om de beiaardcultuur in Nederland op de Unesco werelderfgoedlijst geplaatst te laten worden. Dit onderstreept het belang van het in stand houden van deze typisch Nederlandse cultuuruiting.