Samenwerking! Daarom neemt Tennisvereniging L.T.C. de Kei deel in Sportboulevard Lichtenvoorde

Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE – Tennisvereniging L.T.C. de Kei bestaat in 2017 alweer 60 jaar en de ongeveer 560 leden hebben de beschikking over een prachtige accommodatie. Naast de 9 tennisbanen en het clubgebouw is vorig jaar met ondersteuning van de provincie Gelderland en het Oranje Fonds een multifunctionele ruimte gebouwd.

Waarom dan deelnemen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een gezamenlijke sportvoorziening in Lichtenvoorde? Deze vraag werd gesteld tijdens een interview met REGIO8 voor een nieuwsitem over de Sportboulevard. Een aantal deelnemende sportverenigingen heeft problemen met hun accommodatie. Deze valt weg door een andere bestemming van de huidige locatie en/of de locatie voldoet niet meer aan de gestelde eisen. L.T.C. de Kei kampt daarentegen alleen maar met een beperkte parkeermogelijkheid tijdens evenementen. Dus waarom dan deelnemen? Het antwoord op die waarom vraag is eigenlijk heel eenvoudig: SAMENWERKING.

In haar beleidsplan heeft L.T.C. de Kei zich ten doel gesteld een open vereniging te worden. Dit is een sportvereniging die zich structureel inzet om maatschappelijke doelen te helpen waarmaken en de kracht van sport gebruikt om iets voor anderen te betekenen. Dit kunnen schoolkinderen zijn, maar ook senioren, mensen met een beperking of mensen met overgewicht. Hiertoe wordt samengewerkt met scholen, zorgaanbieders, het bedrijfsleven, andere sportverenigingen of de gemeente.

Toen zij de uitnodiging van ‘buurvrouw’ zwembad Meekenesch ontvingen om deel te nemen aan dit unieke burgerinitiatief hoefden ze niet lang na te denken. Een concentratie van sportverenigingen met een ruim sportaanbod is van belang voor de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van Oost Gelre en meer sportieve reuring in de omgeving is goed voor alle sportverenigingen. Daarnaast zou in het kader van het multifunctioneel inzetten van sportaccommodaties dit initiatief wellicht kunnen leiden tot een verdere invulling van de nieuwbouw van de Tennisvereniging.

”Na de eerste bijeenkomsten werden we bevestigd in het belang van samenwerken. Deze groep enthousiaste en vooral fijne mensen brengt het goede in elkaar naar boven en zorgt voor veel positieve energie. We zijn nog steeds bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid van een sportboulevard en de uitkomst is nog onzeker. Wel zeker is dat we elkaar gevonden hebben en dat we gebruik zullen blijven maken van elkaars expertise.” Aldus Michel Otten, voorzitter van L.T.C. de Kei.