Brandweer wil blusvijvers voor brandbestrijding

De brandweer in Achterhoek oost zet in op meer blusvijvers in het buitengebied. Die zijn nodig om ook in de toekomst grote branden in het buitengebied te kunnen bestrijden. De brandweer doet daarom een oproep aan gemeenten, organisaties en grondeigenaren om samen op te trekken bij de aanleg van blusvijvers.

Bij een brand in het buitengebied gebruikt de brandweer eerst het water dat in de brandweerauto zit. Ook maakt de brandweer gebruik van brandkranen of bronnen. Maar bij een grotere brand heeft de brandweer ook open water nodig, zoals beken en vijvers. Om dat water over een grotere afstand te transporteren heeft de brandweer speciale slangen en pompen.

Problemen
De brandkranen leveren niet altijd meer voldoende water. Ze zijn aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Waterleidingbedrijven leggen om reden van hygiëne steeds dunnere waterleidingen aan. Dat maakt bepaalde brandkranen ongeschikt voor de waterbehoefte. Bronnen boren is in het oosten van de Achterhoek ook lastig: het water zit te diep en de grondlagen zijn hard. Tenslotte zijn veel belangrijke beken nog maar kleine watergangen. Alleen de Berkel bij Rekken, de Slinge bij Oeding en de Aa-strang bij Dinxperlo zijn van enige betekenis.

Oplossingen
Alle bruikbare brandkranen in het gebied zijn in kaart gebracht. Daarnaast onderzoekt de brandweer of ze zelf meer water kan meenemen in bijvoorbeeld watertankwagens. Maar dan nog is voor de grotere branden open water nodig. Het streven is om in de nabije toekomst bij 95% van de woningen en bedrijven in het buitengebied binnen 2 kilometer open water te hebben. Om meer open water aan te leggen, in de vorm van blusvijvers, is de brandweer in overleg met de gemeenten, met organisaties die grond bezitten en het waterschap. Ook zijn er inmiddels diverse bewonersavonden in de oost Achterhoek georganiseerd.

Wat kunt u doen?
U kent uw eigen omgeving natuurlijk het beste. Wilt u meehelpen? Woont u in het oosten van de Achterhoek en heeft u een stuk grond dat zich leent voor de aanleg van een wat grotere vijver (minimaal 1.000 m3)? Zou de brandweer die vijver als blusvijver mogen gebruiken? Laat het dan weten. De Brandweer Achterhoek Oost kan samen met u bekijken wat de beste optie is. Het aanleggen van een blusvijver brengt meestal geen hoge kosten met zich mee, omdat de grond die afgegraven wordt ook waarde heeft en door u verkocht kan worden.

Informatie
Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Brandweer Achterhoek Oost, tel. 055 – 548 3920.