Category Archives: Sport

Digitale sponsoravond ‘GROL INSIDE’

GROENLO – Donderdagavond 3 juni vond, als gevolg van de voortdurende Coronapandemie, de eerste digitale Sponsoravond van Grol en het Internationaal Marveldtoernooi plaats. Onder leiding van Eddy van der Ley waren er amusante en leerzame gesprekken tussen personen van de eigen club en uit de (betaald)voetbalwereld. Ook het blok met ondernemers over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis was zeer interessant.

Aan de stamtafel in het Sportcafé ging presentator Eddy van der Ley in gesprek met sidekick Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap, Bert van Oostveen, directeur van Kenniscentrum Sport en Bewegen, Barry Janssen, van het project van het project ‘Zo Groen Als Grol’, Grolvoorzitter Hans Scheinck, Jos Heutinck, hoofd jeugdopleiding bij Grol, jeugdtrainer Wout Walterbos, met ingang van het nieuwe seizoen assistent-jeugdtrainer bij De Graafschap, Raymond van Meenen, werkzaam bij de KNVB en manager van de Feijenoord Academy, en Luuk Domhof, mede-eigenaar van De Timp BV en Elco Rouwmaat, directielid van de Rouwmaat Groep.

De avond werd afgesloten met een buut van Sem de Vries. Zij nam diverse mensen op de korrel vanuit achter de bar.

Het Internationaal Marveldtoernooi zal in 2022 worden gehouden van 10 t/m 12 juni 2022. Voorafgaand aan het toernooi vindt op donderdag 9 juni de sponsoravond plaats.

Geen Internationaal Marveldtoernooi, maar wél een sponsoravond!

GROENLO – Terwijl besloten is om het Internationaal Marveldtoernooi niet te laten doorgaan dit jaar wordt er wel door de s.v. Grol en het Internationaal Marveldtoernooi de jaarlijkse sponsoravond georganiseerd. De sponsoravond wordt op 3 juni, niet zoals elke jaar gehouden in de sporthal op sportpark Den Elshof, maar een online event live vanuit het sportcafé. De sponsoravond heeft de naam ‘Grol Inside’ meegekregen.

Op deze avond zijn er bekende gasten aan de stamtafel. die door presentator Eddy van der Ley ‘aan de tand worden gevoeld’. Onder de gasten: clubmensen, enthousiaste ondernemers en inspirerende gasten uit de voetballerij, zoals Bert van Oostveen en Hans Martijn Ostendorp. Het programma wordt afgesloten met een flinke dosis humor van Sam de Vries!

Op deze avond kun je live meepraten via de live chat. De livestream is 3 juni geopend vanaf 20:00 uur en duurt tot ongeveer 21:45 uur. De link naar het online event wordt enkele dagen voorafgaand aan het evenement gedeeld.

Bekijk hier het programma

Raad stemt in met privatisering beheer en onderhoud voetbalvereniging KSV

De raad heeft vorige week ingestemd met het privatiseren van het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie van voetbalvereniging KSV uit Vragender. Dit betekent dat KSV eenmalig een bijdrage krijgt van € 190.000 en jaarlijks een bijdrage van € 9.000 voor beheer, onderhoud en vervangingen. De gronden blijven in eigendom van de gemeente.

Voetbalvereniging KSV bestaat in 2035 100 jaar. Zij heeft met een werkgroep onderzocht wat er voor nodig is om de kwaliteit van de vereniging en de accommodatie te kunnen garanderen voor de toekomst. Met de bijdragen van de gemeente kan KSV deze garantie afgeven. Alle leden van de vereniging hebben unaniem ingestemd met privatisering. Dit is belangrijk, omdat privatisering inzet vraagt van vrijwilligers.

Privatisering beheer en onderhoud past binnen Sportvisie
Bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties zijn de basis voor een vitale samenleving. Daarnaast is in de Sportvisie 2021-2025 aangegeven dat we – waar mogelijk – de verantwoordelijkheid, beheer en exploitatie overdragen aan gebruikers of private partijen. De privatisering van KSV past hier goed binnen.

Maatwerk per sportvereniging
Vanuit de sportvisie 2015-2025 en het coalitieakkoord volle kracht vooruit is het een speerpunt om waar mogelijk beheer en onderhoud over te dragen naar private partijen / verenigingen. De gesprekken met KSV zijn positief verlopen en de voetbalvereniging ziet met de eenmalige en jaarlijkse bijdrage haar toekomst positief in. Soortgelijke gesprekken zijn op termijn goed mogelijk met de andere niet-geprivatiseerde voetbalverenigingen in onze gemeente. In de gesprekken is het voorbeeld KSV uitgangspunt en vervolgens volgt maatwerk per voetbalvereniging

Landelijk generaal pardon voor schorsingen

GROENLO – 30 april 2021 heeft de S.V. Grol aan de KNVB in Zeist gevraagd een landelijk generaal pardon af te kondigen voor alle nog lopende schorsingen. Zodat er een ‘herstart met het voetbalhart’ komt na de lange coronaperiode. Iedere voetballer zou de nieuwe competitie met een schone lei kunnen starten. De Grol gaf aan dat dit een positieve maatregel van de KNVB kan zijn om het verlies van leden na de coronaperiode te beperken. Het is een signaal van aandacht en betrokkenheid van de voetbalbond. Geschorste spelers hebben hun straf eigenlijk uitgezeten, zij konden er niets aan doen dat er zolang geen wedstrijden mochten worden gespeeld. In een toelichting heeft Grol toegevoegd dat de club zelf geen enkel belang heeft bij het voorstel. Er zijn bij Grol nauwelijks spelers met een lopende schorsing.

Op 17 mei 2021 heeft de KNVB positief op het verzoek van Grol gereageerd. De KNVB werkt aan een generaal pardon voor de straffen ‘uitsluiting’ en ‘functieontzegging’. Bij uitsluiting gaat het om uitsluiting van wedstrijden als straf voor gele en rode kaarten. Bij ‘functieontzegging’ mag je als straf een tijdlang een bepaalde functie niet uitoefenen, bijvoorbeeld als aanvoerder, trainer, leider of grensrechter. De KNVB is het generaal pardon nog nader aan het uitwerken. In de maand juni komen hier officiële berichten over. Wellicht dat alle gele kaarten die geregistreerd staan en nog niet tot een schorsing hebben geleid ook worden weggestreept.

Grol is trots op het resultaat van dit initiatief en heeft waardering voor de KNVB die dit verzoek met een positieve insteek in behandeling heeft genomen.

De Grol deed nog een tweede verzoek. Het verhogen van het aantal dispensatiespelers bij de jeugd per team van 3 naar 5 spelers. Alleen in het komende seizoen. Vooral kleinere clubs zouden het op die manier wat gemakkelijker kunnen krijgen om teams te vormen. Voor een kleine club kan het stoppen van twee spelers in een team al betekenen dat dit team moet worden opgeheven. Of misschien wel die hele leeftijdscategorie als de club maar één team in die categorie heeft. Met 5 dispensatiespelers die één jaar ouder mogen zijn dan normaal in die categorie, is het vormen van teams dan gemakkelijker. Ook hier had de Grol geen belang, bij het vormen de teams voor het komende seizoen heeft de club deze extra dispensatie niet nodig.

De KNVB heeft dit verzoek afgewezen. De KNVB vindt de huidige dispensatieregeling voldoende. In de pupillencategorie is dat bij 6 tegen 6 één dispensatiespeler, bij 8 tegen 8 twee dispensatiespelers en vanaf 11 tegen 11 zijn drie dispensatiespelers toegestaan bij de niet-selectieteams. Meiden hebben in alle teams bij de pupillen en junioren recht op dispensatie van één leeftijdsjaar.

De KNVB geeft aan dat de voorgestelde uitbreiding meer verschillen tussen teams gaat creëren. Dat grotere verschil gaat volgens de KNVB niet bijdragen aan eerlijkere en sportievere wedstrijden.

De Grol kan begrip opbrengen voor het standpunt van de KNVB. Het blijft altijd een afweging.

GHV Vis Challenge

Na het grote succes van vorig jaar gaan we voor de leden van de Groenlose Hengelsport Vereniging(GHV) wederom een leuke Vis Challenge houden. De GHV stelt hiervoor 10 mooie prijzen beschikbaar. Vijf voor de jeugd en vijf voor de volwassenen.

Wat is het?
Wij vragen jullie de mooiste vangsten op foto vast te leggen van vissen die bij voorkeur in de stadsgracht zijn gevangen in de periode van 1 juni t/m 1 september en deze via WhatsApp te versturen naar Ivo te Kortschot. Zijn nummer is: 06-22433113. Die vangsten kan een grote vis zijn of een vis die je nog nooit hebt gevangen. Of een heel bewaarnet vol met vissen. Of voor de jeugd je eerste vis.

Alle foto’s worden op onze Facebookpagina: GHV Groenlo gezet. Heb je de pagina nog niet geliked, dan is dit een mooie gelegenheid om dit alsnog te doen.

De GHV Vis Challenge loopt van 1 juni tot en met 1 september en de 5 mooiste foto’s zowel bij de jeugd (t/m 14 jaar) als bij de volwassenen ontvangen een mooie onthaakmat of een mooi schepnet.

Voor de foto
Zet er even bij welke vis het is. Als je het gewicht of de lengte weet mag het ook. Verder graag vermelden; ‘waar heb je deze vis gevangen en wanneer’.

De Vis Challenge is alleen voor leden van de GHV. Lid ben je als je een VISpas van de GHV hebt en of de gratis Jeugdvisacte hebt gedownload via www.visseningroenlo.nl