Categoriearchief: Winterswijk

Clubs uit Winterswijk halen € 9156 op met Grote Clubactie 2020

WINTERSWIJK – Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Winterswijk lukte het verenigingen om in totaal € 9156 op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.

Dit jaar deden in Winterswijk de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club!

Winterswijk Ratum Muziekvereniging Crescendo Ratum €3957
Winterswijk Budocentrum Winterswijk €2562, Schietvereniging Diana €450, Jazzy Women €300
Winterswijk Meddo SC Meddo €1887

Meer clubs dan vorig jaar
“Dit is de grootste opbrengst in de 48-jarige geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank Molkenboer kan zijn geluk niet op: “Ik ben supertrots dat iedereen zo zijn best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid belangrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal clubs dat deelnam aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Molkenboer nu “krachtig doorbroken”. Dit jaar doen er zelfs weer meer clubs mee dan vorig jaar. “Dit laat zien dat de loterij nog steeds springlevend is. En dat is fijn, want ook in de toekomst hebben verenigingen onze loterij keihard nodig om financieel gezond te blijven.”

De Grote Clubactie op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij voldoende afstand werd bewaard. Daarnaast werden vanwege de coronacrisis krachtige nieuwe online middelen ingezet. Zo kon de verkoop volledig coronaproof doorgaan. Met succes, in totaal werden 3.173.719 loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2 miljoen loten online. De verkopers bleken digitaal enorm creatief: QR-codes, e-mail, social media en WhatsApp werden ingezet om loten te verkopen. Duizenden video’s werden online gedeeld om familie en vrienden aan te zetten tot het kopen van een lot of anderen te enthousiasmeren. Voor het eerst gebeurde dit ook via TikTok. Kinderen deelden talloze filmpjes met de hashtag #groteclubactie.

Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende clubs, ook voor alle mensen die een lot hebben gekocht, is het een bijzonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk veel meer prijzen te winnen en de prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. De winkans is dit jaar zelfs 1 op 10. Check uw lot(en) vanaf 10 december via de lotchecker op clubactie.nl om te kijken of er een prijs op is gevallen.

Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder

WINTERSWIJK – De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek.  Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Inge klein Gunnewiek: “Daar waar we oevers kunnen verbeteren en een impuls kunnen geven aan flora en fauna treffen we maatregelen. Het recente onderzoek geeft ons daar richtingen voor. In het eerste kwartaal van volgend jaar bepalen we met input van belanghebbenden het pakket met maatregelen en wanneer we de werkzaamheden uitvoeren.”

Afronding werkzaamheden
Vier jaar eerder dan gepland rondt de gemeente de herinrichting van de kleiput af. Uiterlijk in 2023. Afhankelijk van de hoeveelheid verbeteringen die nog kunnen worden uitgevoerd, zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd in de winter van 2021/2022 of in de winter van 2022/2023. Dit gebeurt in afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel.

Afwerking kleiput
Voor de planten en dieren in de waterplas is een goede bodem- en waterkwaliteit met variatie in bodemdiepte van belang. De gemeente gaat daarom eerst bepalen of er nog een vulperiode nodig is om de kleiput goed te kunnen afwerken. Daarbij kijkt de gemeente welke extra maatregelen ze kan treffen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Komend voorjaar neemt het college een besluit over de afwerking van de kleiput. Belanghebbenden en mensen in de omgeving krijgen daarover een bericht van de gemeente.

Gevolgen gebiedsvisie Molenveld
Het college moet op zoek naar andere middelen voor de toekomstige maatregelen in dit gebied. Nu overtollige grond van projecten niet meer afgezet wordt in de kleiput, moet de gemeente extra investeren in de afvoer van die gronden. Daarmee valt de oorspronkelijke dekking voor de uitvoering van de volledige gebiedsvisie Molenveld weg. De verwachte opbrengsten van de herinrichting zijn lager, omdat het project kleiput eerder stopt.

Project verondieping kleiput
Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) werd een ondiepere plas met flauwe oevers gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

Meer regie voor patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Zelf online de eerste afspraak plannen voor het ziekenhuis

WINTERSWIJK – Patiënten met een verwijzing van de huisarts naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, kunnen sinds maandag 23 november voor een aantal poliklinieken en zorgvragen zelf online een eerste afspraak plannen. Dat kan eenvoudig via Mijn SKB, het persoonlijke patiëntportaal voor patiënten van het SKB.

Patiënten die door hun huisarts naar het SKB worden verwezen, kunnen de afspraak zelf online plannen. Dit kan bij ongeveer 25% van de standaard verwijzingen voor de poliklinieken Chirurgie, Dermatologie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Longgeneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Reumatologie en Urologie. Het maken van afspraken via Mijn SKB wordt het komende jaar verder ontwikkeld.

Mijn SKB
Verwijzingen waarvoor online een eerste afspraak kan worden gemaakt, staan voor de patiënt klaar in Mijn SKB. Mijn SKB is het persoonlijke patiëntportaal waar patiënten van het SKB 24 uur per dag, 7 dagen per week alle eigen medische informatie kunnen vinden. Om in te loggen bij Mijn SKB is een persoonlijke DigiD nodig. Op www.mijnskb.nl staat een duidelijke handleiding en een instructievideo. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe patiënten in Mijn SKB een afspraak kunnen maken.

Uitzonderingen
Bij sommige verwijzingen is het nog niet mogelijk om zelf online de afspraak te plannen. Bijvoorbeeld als er voorafgaand aan de afspraak een foto nodig is of voor een afspraak met een specifieke arts. In dat geval kunnen patiënten, zoals altijd, telefonisch contact opnemen met de polikliniek voor het maken van een afspraak. Dat kan ook als zij om andere redenen de afspraak niet online kunnen of willen maken. Ook herhaal- en spoedafspraken kunnen nog niet zelf online gepland worden.

Polikliniek van de toekomst
Het SKB verwacht dat digitalisering de komende jaren een steeds belangrijker thema wordt in de zorg. Online plannen is één van de ontwikkelingen die passen bij digitalisering en de ‘polikliniek van de toekomst’, waarbij regie voor patiënten een belangrijk uitgangspunt is.

Nieuwe kunst in de gangen van het SKB

WINTERSWIJK – Iedere twee maanden wisselen de exposities in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Tot zaterdag 8 januari 2021 exposeren onderstaande regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang
Ada Schreurs, Erna van den Heuvel en Marion Schepers-Lovendaal exposeren hun schilderijen in de centrale gang. Zij hebben elkaar leren kennen bij “De Vrolijke Kwasten” de schilderclub van Marion Schepers-Lovendaal. Daar komen ze bijna wekelijks bij elkaar om te schilderen met olieverf, van realistisch tot abstract.

De onderwerpen zijn divers: abstract, figuratief, van mensen afgeleide figuren of geabstraheerde landschappen. Zowel Ada als Erna en Marion blijven zoeken waar hun voorkeur naar uit gaat.

Poligangen
In poligang 4.1 is het werk te zien van Inez Welmers. Haar hele leven schildert en tekent ze al. Inspiratie haalt ze uit de natuur. De kleuren en vormen die de natuur biedt, worden in haar werk flink aangezet. Zo wil ze de kijker de schoonheid en sfeer van de natuur laten zien.

Diana Meijerink exposeert met enige regelmaat in het SKB. De komende twee maanden is haar werk te zien in poligang 1.1. Het dotwerk combineert ze graag met andere schildertechnieken, op die manier ontstaan unieke werken. Kleuren en vormen zijn de rode draad in haar werk. De kleuroverlopen en de mooie gietsels nodigen de kijker uit zelf invulling te geven aan wat hij ziet.

Vitrines
Dorry Heesen is ruim tien jaar actief als beeldend kunstenaar. Ze is autodidact en volgt volledig haar gevoel. “Ik ben geen denker, mijn beelden ontstaan letterlijk in mijn handen. Ik voel gewoon of het goed wordt.”

De keramische beelden kenmerken zich door expressieve kracht en subtiele humoristische elementen uit het dagelijks leven. De ietwat gezette dames die hun besluit om te lijnen vieren met het eten van een gebakje zijn daar een voorbeeld van.

Tijdelijke opnamestop verpleegafdeling C1 Streekziekenhuis Koning Beatrix

WINTERSWIJK/REGIO – Op de verpleegafdeling C1 van het SKB zijn de afgelopen dagen meerdere patiënten en medewerkers positief getest op Corona. Niet alle gevallen blijken herleidbaar. Uit voorzorg geldt er daarom een opnamestop voor de verpleegafdeling C1. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen op deze afdeling. De opnamestop geldt vooralsnog tot 26 november 2020. Alle maatregelen zijn in gang gezet om verdere verspreiding te voorkomen.

Patiënten die op dit moment op de verpleegafdeling C1 zijn opgenomen, verblijven in quarantaine. Bezoek aan deze afdeling is gedurende de opnamestop helaas niet mogelijk, met uitzondering van bezoek aan terminale patiënten. Uiteraard zijn er wel mogelijkheden middels beeldbellen.

Alle patiënten die in de periode tussen 5 en 15 november 2020 langer dan 24 uur op de verpleegafdeling C1 verbleven, maar inmiddels zijn ontslagen, worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Wij vragen hen om, gerekend vanaf de dag na de ontslagdatum, 10 dagen in quarantaine te gaan.

Alle medewerkers die in de risicoperiode op verpleegafdeling C1 zijn geweest en corona gerelateerde klachten hebben, worden getest. De afdeling ziet extra toe op de naleving van de maatregelen, zoals het correct dragen van het chirurgisch mond-neusmasker en handhygiëne. De medewerkers die positief zijn getest, zijn thuis in quarantaine.

Patiënten en bezoekers kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De situatie wordt continu zorgvuldig in de gaten gehouden en als dat nodig is, neemt het ziekenhuis aanvullende maatregelen.