Category Archives: Landelijk

UWV verwacht herstel Gelderse Arbeidsmarkt

GELDERLAND – In mei daalden de WW-uitkeringen in de Gelderse regio’s opzichte van april in vrijwel alle sectoren. Ook vergeleken met mei 2020 was er een afname. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt; werkzoekenden hebben meer kansen op werk en werkgevers komen moeilijker aan nieuw personeel. Voor 2021 verwacht UWV eerst een toename van het aantal gewerkte uren in Nederland. De banen dalen dit jaar nog wel licht; zowel landelijk als in de Gelderse regio’s. Alleen in Rivierenland is de verwachting dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Sommige sectoren groeien echter al in 2021, zoals de uitzendbranche en het openbaar bestuur. In 2022 stijgt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen in Nederland.

WW-uitkeringen in Achterhoek dalen in mei in alle sectoren
Eind mei 2021 verstrekte UWV 3.161 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,8% (-195 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 6,1%. In alle sectoren daalde de WW. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 22,9%, oftewel 941 uitkeringen. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-17,6%).

Herstel arbeidsmarkt zet in: eerst meer uren, daarna meer banen verwacht
De arbeidsmarkt in de Gelderse regio’s blijkt zich te herstellen van de coronacrisis. De WW-uitkeringen nemen af en het aantal vacatures groeit. Daarmee neemt de spanning toe; er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers kunnen moeilijker nieuw personeel vinden. Er zijn echter wel verschillen tussen sectoren en beroepen. Dat blijkt ook uit de arbeidsmarktprognoses die UWV voor 2021 en 2022 opstelde. Door de coronacrisis zit er een grote mate van onzekerheid in de arbeidsmarktprognose.

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022 aantrekt. In 2021 neemt eerst het aantal gewerkte uren toe; landelijk met 2%. Het aantal banen van werknemers daalt dit jaar nog wel. In het algemeen gaat het om een zeer lichte krimp van 0,1% tot 0,8% in de Gelderse regio’s. Enige uitzondering is Rivierenland, de verwachting is hier dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Landelijk is er sprake van een krimp van 0,2%. Die afname doet zich vooral voor in sectoren die vorig jaar ook al krompen, zoals de horeca en cultuur, sport & recreatie. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche: de uitzendbanen stijgen dit jaar het hardst, na een sterke krimp in 2020. Deze sector reageert vaak als eerste bij een omslag op de arbeidsmarkt. Ook enkele andere sectoren groeien dit jaar, zoals het openbaar bestuur.De steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en de stijging van WW- en bijstandsuitkeringen zorgen voor een groter beroep op gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals UWV. In 2022 neemt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen weer toe in Nederland.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

Ook in 2021 geen Zwarte Cross vanwege coronavirus

De organisatie van de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., heeft besloten om de Zwarte Cross definitief af te gelasten voor 2021. Onzekerheid over het waarborgfonds, onduidelijkheid over vergunningseisen rondom COVID bij grootschalige evenementen, personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen hebben een rol gespeeld bij het nemen van dit besluit. “Het is een enorme domper, voor ons en zeker ook voor onze trouwe bezoekers. Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie”, aldus Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.

Het afgelopen jaar stond in het teken van hoop en tegelijk onzekerheid. Hoop toen duidelijk werd dat er een vaccin op de markt kwam, maar tegelijkertijd onzekerheid over het aantal leveringen, het vaccinatietempo, het waarborgfonds en het moment waarop grootschalige evenementen weer mochten plaatsvinden inclusief de maatregelen en vergunningseisen die daarmee gepaard gaan.

Ronnie Degen: “Op dit moment zitten we nog steeds in onzekerheid met betrekking tot het waarborgfonds en is ook onduidelijk welke maatregelen en vergunningseisen er genomen moeten worden bij een evenement als de Zwarte Cross. Zowel de Veiligheidsregio alsmede gemeente Oost Gelre hebben te kennen gegeven dat een mogelijke vergunning veel COVID gerelateerde clausules zal bevatten. Deze maatregelen maken het op het gebied van voorbereiding en uitvoering steeds lastiger, al dan niet onmogelijk, om eind september een grootschalig evenement zoals de Zwarte Cross te organiseren. Dus ondanks de positieve berichtgevingen van vorige week, blijft er veel onduidelijkheid bestaan. Daarnaast is wel duidelijk geworden dat binnen de evenementenbranche een behoorlijke uitstroom van medewerkers is ontstaan, waarmee de inzet van cruciale functies op de Zwarte Cross niet gegarandeerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van leveranciers met bepaalde materialen en hun tekorten aan personeel in dezelfde periode. Zonder deze voorzieningen en personele inzet kan de Feestfabriek niet instaan voor een kwalitatief hoogwaardig en veilig evenement. Al deze grote uitdagingen tezamen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, hebben ons doen besluiten om – tot onze grote spijt – de Zwarte Cross in 2021 te annuleren. We focussen ons vanaf nu op een alternatief evenement met beperktere omvang in hetzelfde weekend, de Mega Immuun Party.”

Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig
Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig voor de Zwarte Cross 2022. Deze zal plaatsvinden van 14 tot en met 17 juli 2022. Mocht iemand om wat voor reden dan ook de kaarten willen restitueren dan is dit mogelijk via een restitutieformulier op de website. De restitutieperiode loopt van 1 t/m 9 juli. Er is een FAQ opgesteld met betrekking tot de kaarten. Deze staat op de website: www.zwartecross.nl.

Mega Immuun Party: 24 – 25 – 26 september 2021
De Mega Immuun Party wordt het alternatieve evenement in Lichtenvoorde, in het weekend van 24 t/m 26 september. Een driedaags festival, zonder camping, met een capaciteit van +/- 20.000 bezoekers per dag. De beperktere omvang van dit evenement zorgt voor een haalbaarder scenario in een relatief korte voorbereidingstijd. Het vergunningstraject loopt en binnenkort start de kaartverkoop hiervoor.

Zwarte Cross 2022
In 2022 vindt de Zwarte Cross plaats op 14 – 15 – 16 – 17 juli. Om de comeback te vieren is de Feestfabriek in gesprek met de gemeente Oost Gelre en de betrokken instanties, om het evenement in 2022 met een extra dag uit te breiden. Dit zou betekenen dat de camping al op woensdag opent en dagbezoekers vanaf donderdag welkom zijn. Over het al dan niet doorgaan van deze plannen wordt binnenkort meer bekend.

Fingers crossed voor de Zwarte Cross in september

De Zwarte Cross, op festivalgebied de trots van de Achterhoek, is uitgesteld tot 23 september – vanzelfsprekend ijs en weder dienende. De organisatie maakte nog slechts één act bekend en onderneemt in de tussentijd allerlei opvallende initiatieven om in beeld te blijven. Vooralsnog zal de uitdrukking fingers crossed veelvuldig vallen op de burelen van het festival.

Duurzaamheid en restwarmte als energieleverancier
Nu is het opzetten van een megafestijn als de Zwarte Cross in normale tijden al een enorme klus omdat ook in de wereld van de popmuziek de waan van de dag regeert en het festival normaal gesproken inspeelt op de actualiteit. Laat staan wanneer het geheel twee maanden opgeschoven wordt. En dat terwijl men ook op andere borden schaakt. Niet louter om in beeld te blijven, ook om de duurzaamheid in acht te nemen. Zo is er het streven naar 100 procent recycling in 2023. Eerder legde sponsor Grolsch een duurzame bierleiding richting het festivalterrein. Een ingreep die niet alleen scheelt in transport, maar die men ook terugziet op de nota van de energieleverancier. Het bier wordt immers gekoeld met restwarmte uit de Grolsch-brouwerij zelf.

Film over de Zwarte Cross?
Naast het puzzelen en schuiven om straks in september een Zwarte Cross-waardig programma neer te kunnen zetten, blijft het festival op talloze andere manieren in beeld. De populaire Beernd & Minnie podcast is daar een voorbeeld van. Op YouTube is er de interviewserie Crossverhoor, waarvan de meest recente aflevering gewijd is aan wetenschapper en Zwarte Cross-fan Diederik Jekel. 3FM-dj Frank van der Lende werd ook aan de tand gevoeld, alsmede de populaire scheidsrechter Bas Nijhuis. In de webshop zijn intussen heuse Zwarte Cross-sneakers (beperkt voorradig), legpuzzels, zonnebrillen en meer merchandise te vinden. Lokaal, jong talent komt aan bod in de Talententuin.

Buurjongens Paceshifters
Voor wat het programma betreft, is er alvast één act nader te belichten: het Wijhese Paceshifters staat op Festivalinfo vermeld als eerst bevestigde act. Deze ‘buurjongens’ hebben hard aan de weg getimmerd met alweer vijf albums en hoewel de band op de publieke radio-omroepen nauwelijks te horen is, vindt hun gitaarrock wereldwijd aftrek. In 2014 maakten ze hun debuut op het festival.

Fingers crossed
De data van de Zwarte Cross zijn nu 23, 24, 25 en 26 september. Dat geeft straks een heel ander weerbeeld dan medio juli, wanneer kamperen iets aantrekkelijker lijkt. Het zal een iets andere benadering vergen voor de festivalganger. Maar voorop staat de wens dat het festijn doorgang kan vinden. Fingers crossed dus voor een nieuwe episode van Zwarte Cross, het liefst met mooi nazomerweer.

Bijna alle middelbare scholen volledig open

Vrijwel alle middelbare scholieren gaan vanaf vandaag weer volledig naar school. Afgelopen week heeft de Onderwijsinspectie contact opgenomen met scholen die nog niet zeker wisten of ze helemaal open zouden gaan. Ook het grootste gedeelte van die scholen gaat alsnog volledig open.

Minister Slob: “Op school leer je het beste. Zeker na de afgelopen periode waarin naar school gaan geen vanzelfsprekendheid was, kunnen enkele weken volledig fysiek onderwijs belangrijk zijn. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn. Ik ben trots dat scholen die verantwoordelijkheid nemen.”

Zeker 95% open
Naar verwachting gaat zeker 95% van de 1438 middelbare scholen vanaf vandaag volledig open. In totaal heeft de Inspectie tot afgelopen vrijdag 193 meldingen gekregen over vaak dezelfde scholen. Na gesprekken door de Inspectie over specifieke zorgen en knelpunten, gaat de meerderheid van deze scholen vandaag volledig open. Ook heeft het ministerie enkele gesprekken met schoolbestuurders gevoerd. De komende tijd blijven de Inspectie en het ministerie de situatie nauwgezet volgen.

Zelftesten
Het kabinet besloot vorige maand na advies van het OMT dat de middelbare scholen volledig open mogen. In de Tweede Kamer is brede steun voor deze beslissing. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel gelden alle basisregels, moeten ze afstand bewaren tot de docent en twee keer per week een zelftest doen. Leerlingen krijgen de zelftesten via hun middelbare school. Alle middelbare scholen zijn gratis voorzien van voldoende zelftesten.

Meer mannen in Gelderland nodig voor stamceldonatie om meer levens te kunnen redden

Oranje spelers Cody Gakpo en Luuk de Jong vragen aandacht voor belang voldoende donoren met campagne De Match van je leven

Er zijn meer mannelijke stamceldonoren nodig in Gelderland. De stamcellen van mannen zijn vaak het meest geschikt voor stamceldonatie en juist zij zijn ondervertegenwoordigd onder de registraties (30%). Stichting Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, start vandaag de campagne ‘De Match van je Leven’ en roept mannen tussen de 18 en 35 jaar op zich te registreren als stamceldonor. In Gelderland zijn op dit moment zo’n 43.864 stamceldonoren in de leeftijd van 20-55 jaar. Meer mannelijke stamceldonoren zorgen voor veel meer matches, zodat meer levens kunnen worden gered. Er zijn veel donoren nodig om patiënten met bloedkanker te redden: slechts 0,06% van het aantal geregistreerde donoren wordt gematcht met een patiënt.

Er is vooral behoefte aan jonge en mannelijke donoren tussen de 18 en 35 jaar omdat onderzoek uitwijst dat de patiënt een betere kans op genezing heeft met deze stamcellen. Donorarts bij Stichting Matchis Mirjam Fechter verduidelijkt: “Mannen zijn over het algemeen groter en daarom kunnen ze vaak meer stamcellen doneren. Daarnaast bestaat bij het toedienen van stamcellen van vrouwen die zwanger zijn geweest, een verhoogd risico op afstotingsreacties bij de patient.”

Oud NEC-speler Frans Paymans
Voormalig NEC-voetballer Frans Paymens zet zich al langer in om meer stamceldonoren te werven. Hij heeft tot twee keer toe te maken gehad met een ernstige vorm van kanker. Beide keren keek hij de dood in de ogen, maar dankzij de stamcellen van een donor wist hij ternauwernood te overleven. Hij heeft hierover een boek geschreven: ‘Het is een wedstrijd’, waarvan een deel van de opbrengst naar Matchis gaat.

Kansen vergroten
De kans op een match tussen donor en ontvanger is helaas zeer klein. Ook de familie biedt niet altijd uitkomst; de kans op het vinden van een match binnen de familie is 30%. Het merendeel (70%) van de patiënten is afhankelijk van een donor uit het register van geregistreerde stamceldonoren. De continue zoektocht naar meer stamceldonoren blijft nodig. In Nederland staan op dit moment ruim 357.000 stamceldonoren geregistreerd. Jaarlijks doneren 220 mensen daadwerkelijk hun stamcellen.

De echte match van het leven
De campagne ‘De Match van je leven’ zet in op het werven van mannelijke donoren. Oranje spelers Cody Gakpo en Luuk de Jong zijn onderdeel van de campagne. Het doel is om in totaal 20.000 nieuwe inschrijvingen voor stamceldonoren te werven. Gakpo en de Jong schrijven zich in als stamceldonor en gaan tijdens de campagne op zoek naar nog 9.999 anderen, waarmee ze een team vormen om die ene match te vinden. Alle nieuwe stamceldonoren kunnen zich aansluiten via het online platform Matchvanjeleven.nl. Bert Elbertse, Hoofd Donor Relations & Communication bij Matchis: “We willen op een positieve en krachtige manier aandacht vragen voor dit probleem en jonge mannen inspireren om met een relatief eenvoudige stap wellicht wel iemands leven te redden. Juist nu, vlak voor het EK, omdat sommige mensen echt de wedstrijd van hun leven spelen in het ziekenhuis en niet op een voetbalveld.”

Persoonlijker ervaringen
Dat PSV’er Cody Gakpo en oud-PSV’er Luuk de Jong zich inzetten voor de campagne komt voort uit persoonlijke ervaringen. Luuk de Jong: “PSV perschef Thijs Slegers onderging onlangs een stamceltransplantatie in verband met de acute leukemie die vorig jaar bij hem werd geconstateerd. Zo heb ik heel direct kunnen zien hoe cruciaal het vinden van de juiste donor is.” Cody heeft ook in zijn eigen familie ervaring met ernstige bloedziekte. Ook andere voetballers maken zich hard voor stamceldonatie. Eerder baarde Sparta speler Lennart Thy (indertijd spelend voor VVV) al opzien door een wedstrijd te missen in verband met het doneren van zijn stamcellen.