Categoriearchief: Gemeente

Provincie kent € 500.000,- toe aan Hof aan de Dijkstraat

LICHTENVOORDE – De provincie Gelderland heeft € 500.000,- euro toegekend aan het woningbouwproject Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. De bijdrage komt uit het programma Steengoed Benutten. Wethouder Marieke Frank is blij met de toezegging: “Het is een duidelijk signaal van de provincie dat ze het belang van dit project onderschrijven en vertrouwen hebben in de meerwaarde ervan voor de leefbaarheid in Lichtenvoorde.”

Onlangs heeft wethouder Frank samen met WWW Ontwikkeling BV een handtekening gezet onder de afspraken voor de realisering van 25 woningen aan de Dijkstraat . Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, “de Dijkstraat wordt weer een representatieve aanloopstraat naar het centrum. En tegelijk voorzien we in een grote behoefte aan woningbouw.”

Impuls voor de Dijkstraat
Dat de provincie hier vanuit het project Steengoed Benutten in bijdraagt geeft het belang van dit project aan, meent wethouder Frank. “Woningbouw is een speerpunt van het college. De Dijkstraat gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast krijgt de omgeving een enorme impuls. Het vraagt een forse investering en de bijdrage van de provincie is daar zeer welkom in.” WWW Ontwikkeling BV is op dit moment bezig met de verdere uitwerking van de plannen. Meer informatie daarover staat op www.hofaandedijkstraat.nl.

2021 schop in de grond
De komende maanden wordt het plan verder doorontwikkeld. De komende maanden staan in het teken van de procedures, zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het streven is om dit in de zomer van 2021 voor elkaar te hebben, aldus wethouder Frank: “Dan kan direct na de kermis van 2021 de schop in de grond. Samen met de bouwactiviteiten op de Nieuwmarkt en de realisering van het activiteitenplein, waarvoor we al eerder € 400.000,- kregen van de provincie, zetten we enorme stappen. Als ik kijk naar het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur, dan geven deze projecten echt kleur aan het centrum van Lichtenvoorde.”

Vernielingen en overlast bij Muziekkoepel

OOST GELRE – De Muziekkoepel is misschien al 10 jaar een probleem onderwerp. Tot voor kort ging het nog over vernielingen en overlast, lichte vormen van vandalisme en zwerfvuil dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door hangjongeren”, aldus Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) dinsdagavond tijdens de commissie vergadering van de gemeente Oost Gelre.

Paul Wallerbos vertelde dat de laatste maanden zelfs moedwillige, zware vernielingen zijn aangericht. “Een deel van het metselwerk is met grof geweld vernield, er zijn met de losgeraakte bakstenen gaten in het stukwerk gegooid en het schilderwerk is fors beschadigd”. Volgens Wallerbos kan de schade wel oplopen naar de € 10.000,-. Ook de omwonenden van de Muziekkoepel ervaren steeds meer overlast en ze vermoeden dat er op de (parkeer)plek drugs wordt gedeald. Omwonenden vinden volgens Wallerbos dat de gemeente niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen deze overlast.

“Het college is goed op de hoogte van de situatie die wordt geschetst door Paul Wallerbos”, aldus burgemeester Bronsvoort. Zij reageert omdat zij de portefeuille veiligheid beheerd. Inmiddels zijn er dertien meldingen binnengekomen van overlast en of vernielingen. De muziekkoepel wordt dagelijks door politie en de BOA’s in de gaten gehouden. Volgens de burgemeester zijn de lijnen tussen de bewoners en de wijkagent heel erg kort.

Op de vraag van OLW om het terrein met hekken af te zetten antwoordde wethouder Proskamp dit niet te gaan doen in verband met de beeldvorming en kosten die het met zich meebrengt. Wallerbos vindt het jammer dat het hekwerk rondom het terrein van de Muziekkoepel is weggehaald. Hij zegt dat na het weghalen van het hek de overlast groter is geworden. Ook vindt de wethouder dat door het plaatsen van een hekwerk het probleem niet wordt opgelost. “Inmiddels is er wel een discussie aan de gang op social media. In de discussie werd aangegeven dat er een structurele invulling van het gebruik van de Muziekkoepel moet komen. Wij willen met deze mensen in gesprek. Als de Muziekkoepel meer wordt gebruikt dan zal de overlast ook afnemen”, aldus wethouder Porskamp.

Wallerbos deed nog een suggestie om bij de Muziekkoepel een bord te plaatsen dat het verboden is om na zonsondergang het terrein te betreden.

Start campagne tegen drugslabs in buitengebied Achterhoek

Anonieme tips moeten verhuur van loodsen aan criminelen tegengaan
ACHTERHOEK – Drugscriminelen hebben hun weg naar de Achterhoek gevonden. Ook in Oost Gelre kennen we inmiddels de voorbeelden van hennepkwekerijen in woningen tot een drugslab in een boerenschuur. In een aantal gevallen was een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem aanleiding voor het oprollen van een kwekerij of drugslab. Daarom start nu een campagne tegen druglabs in het buitengebied van de Achterhoek.

Burgemeester Annette Bronsvoort ziet net als in de hele Achterhoek dat ook in Oost Gelre de drugscriminaliteit toeneemt en extremer wordt. “Inwoners zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s. Ook kan het in een kleine gemeenschap lastig zijn een melding over je buren te doen. Het anonieme meldpunt biedt dan uitkomst. Meer bekendheid hiervoor is daarom echt nodig!”

Meld Misdaad Anoniem
Jaarlijks stuurt M. (Meld Misdaad Anoniem) 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk, dus niet van de politie. Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

Meldingen in de Achterhoek
In de politie-eenheid Oost-Nederland kwamen in 2019 dankzij Meld Misdaad Anoniem in totaal 33 meldingen binnen over de productie van synthetische drugs. Dit is een stijging van 32% ten opzichte van het jaar ervoor. Burgemeester Bronsvoort: “Vermoedelijk zijn er meer labs dan dat er worden opgespoord. We willen voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld. Dat eigenaren door criminelen worden geïntimideerd en uitgebuit. Zoals gezegd, als je één keer ‘ja’ zegt is er geen weg terug meer.”

Waar op letten?
Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap, gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavenpatroon. Bij de verhuur van een pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken en het zorgt voor activiteit rond een drugslab, aldus burgemeester Bronsvoort: “De bewoners van het buitengebied zijn onze ogen en oren. Ik roep hen op alert te zijn en opvallend gedrag te melden. En dat kan dus ook anoniem. De productie van drugs en dumpingen van afval zorgen namelijk voor levensgevaarlijke situaties in en rondom panden, woonwijken en natuurgebieden.”

Campagne
De campagne wordt gevoerd in samenwerking met het RIEC Oost-Nederland, Openbaar Ministerie, politie, LTO Noord, het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland en de acht Achterhoekse gemeenten. De provincie Gelderland ondersteunt de campagne. Gebruikers en bewoners van het buitengebied worden hierover met flyers en posters en online geïnformeerd. Via social media en websites worden video’s en banners verspreid. Samenwerking is de sleutel in de strijd tegen drugslab, benadrukt burgemeester Bronsvoort. “Voor de leefbaarheid en veiligheid van ons buitengebied is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen deze vorm van ondermijning. Dat kan via de politie of de gemeente, maar natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem.”

Pumptracktoer Oost Gelre krijgt vervolg

Toer gaat 2 september van start in Mariënvelde
OOST GELRE – Vorig jaar werd de ‘pumptracktoer’ georganiseerd. Vanwege de enthousiaste reacties van jong en oud krijgt dit nu een vervolg! Inmiddels is er een container gekocht met daarin een mobiele pumptrackbaan, fietsen en helmen”. Op woensdag 2 september opent wethouder Bart Porskamp de baan in Mariënvelde.

Wat is pumptrack?
Een pumptrack is een aaneengesloten parcours van bulten en kombochten. De pumptrack lijkt op een kruising van een BMX-baan en een skatepark. Naast fietsen is het parcours ook geschikt voor skateboards, inline skates en stunt steps.

Wethouder Bart Porskamp: “Dit is een ontzettend mooi en sportief initiatief. Het zorgt voor veel plezier bij jong en oud. De reacties van vorig jaar waren zo enthousiast, dat we besloten hebben hier nu een vervolg aan te geven. In elke kern kunnen inwoners gebruik maken van de baan zolang deze daar ligt.”

Planning
De baan ligt telkens 4 weken in een kern. Daarna verhuizen we de baan weer naar de volgende plek. De planning is:

  • Mariënvelde:     2 september t/m 29 september 2020
  • Zieuwent:         1 oktober t/m 29 oktober 2020
  • Harreveld:        3 november t/m 26 november 2020
  • Lichtenvoorde: 1 april t/m 29 april 2021
  • Vragender:       4 mei t/m 27 mei 2021
  • Groenlo:           1 juli t/m 29 juli 2021
  • Lievelde:          3 augustus t/m 31 augustus 2021

Inwoner staat centraal in nieuwe verordening Sociaal Domein

OOST GELRE – Het college van gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met één nieuwe verordening voor het Sociaal Domein. Wethouder Jos Hoenderboom: “Deze verordening helpt om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen. Minder juridische taal, maar begrijpelijke en toegankelijke taal. Want we doen het voor onze inwoners.” Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

In de verordening Sociaal Domein staan alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening. De nieuwe verordening vervangt tien verordeningen. Dat betekent minder wet- en regelgeving en duidelijkere dienstverlening voor inwoners.

Samen in Oost Gelre, Samen doen!
De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het beleidsplan Samen in Oost Gelre, Samen doen! Wethouder Jos Hoenderboom: “Niet werken vanuit drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), maar werken vanuit inhoudelijke thema’s en doen wat echt nodig is voor onze inwoners.” Het doel is om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is het in zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
De gemeente Oost Gelre heeft samen met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en de SDOA de verordening Sociaal Domein opgesteld. De invulling van de verordening is daarna vertaald naar de lokale situatie, want per gemeente zijn er verschillen in werkwijze en uitvoering.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van de Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening
Gemeenteraad besluit op 22 september over verordening

De gemeenteraad besluit op 22 september over de nieuwe verordening Sociaal Domein. Als de gemeenteraad instemt, gaat de verordening per 1 januari 2021 in.