Category Archives: Gemeente

Bestemmingsplanherziening voor sportcomplex Keijenborg

BROCKHORST/KEIJENBURG – Het college van b en w verleent medewerking aan een bestemmingsplanherziening voor de bouw van het ‘Sportcomplex Bronckhorst Midden’. Dat betekent dat de bouwmogelijkheden binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ worden gewijzigd om de nieuwbouw van een multifunctioneel sportgebouw mogelijk te maken.

Op 25 maart jl heeft de gemeenteraad besloten om een bijdrage van 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van dit multifunctionele sportcomplex. De bestemmingsplanherziening is de basis voor een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning geeft de uiteindelijke toestemming voor de bouw.

Uitwerking plannen
Op dit moment worden de voorwaarden uit het raadsbesluit uitgewerkt. De initiatiefnemers hebben hiervoor met de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Ze zijn nu bezig met het uitwerken van onder andere de volgende zaken:

  • het opzetten van een stichtingsvorm voor 1 januari 2022.
  • Goedkeuring van de leden op (financiële) bijdragen door de diverse gebruikers.

(Tennisvereniging de Keislag heeft al akkoord gegeven op de ontwikkeling Bronckhorst Midden.)

  • Medewerking te verlenen aan aanvraag dorpendeal. Dit is een subsidieaanvraag met als doel sociale cohesie, verbondenheid en het versterken van de leefbaarheid
  • Het verder uitwerken van het bouwheerschap, zoals een bouwdepot, subsidiebijdrage, inzet zelfwerkzaamheid;
  • Overdracht gronden.

Huidige sportzaal verouderd
De huidige gymzaal in Keijenborg is meer dan 40 jaar oud en gedateerd, niet duurzaam en voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Het gebruik door binnensportverenigingen in Bronckhorst Midden is hoog. Om die reden kunnen niet alle binnensportverengingen uit het gebied in sporthal de Kamp terecht. De nieuwe sportzaal wordt onderdeel van een sportcomplex in Bronckhorst Midden en komt op het terrein van de Sportvereniging Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook tennisvereniging de Keislag toegevoegd aan het sportcomplex. Een nieuwe stichting wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het sportcomplex. De gebruikers dragen een bedrag van ruim 2 miljoen euro bij.

Plan “Woningbouw Looweg” Harreveld

HARREVELD – Op 16 juni start de inschrijving voor een bouwkavel aan de Looweg in Harreveld. Wilt u een woning bouwen in het plan “Woningbouw Looweg” in Harreveld? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven.

Verkaveling via inschrijving/loting
De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 16 juni 2021 en duurt tot en met dinsdag 29 juni 2021. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel(s) uw voorkeur uitgaat.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar vanaf 16 juni 2021
Vanaf 16 juni kunt u het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden afhalen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Vanaf die datum vindt u ook alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Ook kunt u dan daar het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden.

Korting voor starters
Starters kunnen een korting krijgen van 10% op de grondprijs, o.a. onder de voorwaarde dat:
– de kavel niet groter is dan 200 m2
– de jongere niet ouder is dan 35 jaar en
– de jongere voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt.

Toetsing bouwplannen
Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 8 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Herziening woningbouw Looweg Harreveld” en beeldkwaliteitsplan “Erve ’t Loo”.

Electrocar Groenlo mag weer de weg op

GROENLO – Vanaf maandag 14 juni mag ook de electrocar in Groenlo weer de weg op. Het populaire vervoermiddel heeft vanwege corona noodgedwongen maanden stilgestaan. De electrocar Lichtenvoorde was alweer wat langer op pad.

De electrocar brengt mensen met een (tijdelijke) mobiele beperking vanuit Groenlo en Lichtenvoorde (en nabije omgeving) naar hun alledaagse bezoekjes.

Maatregelen RIVM
Natuurlijk gelden de maatregelen van het RIVM. Mondkapjes zijn verplicht. En ook hier geldt: bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts of als u een huisgenoot heeft met klachten, annuleert u de rit.

Electrocar Groenlo
Rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.15 uur en van 13.15 – 17.15 uur (niet op feestdagen).
U kunt met de chauffeur een afspraak maken via telefoonnummer: 06 – 57 98 81 83.
Rijdt in Groenlo en nabije omgeving.

Electrocar Lichtenvoorde
Rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 17.00 uur (niet op feestdagen).
U kunt met de chauffeur een afspraak maken via telefoonnummer: 06 – 22 15 47 21.
Rijdt in Lichtenvoorde en nabije omgeving, zoals de kerkdorpen (m.u.v. Mariënvelde)

KIEK UUT – Online talkshow voor ondernemers in Bronckhorst

BRONCKHORST – Op 14 juni a.s. om 20.00 uur organiseren Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de gemeente Bronckhorst voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. Burgemeester Marianne Besselink gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.
De onderwereld is steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van diensten en faciliteiten van de bovenwereld. Op een faire manier zakendoen staat onder druk, oneerlijke concurrentie is het gevolg. De leidraad in het tafelgesprek is om aan de hand van (lokale) voorbeelden te zien wat in bestuurlijke, strafrechtelijke en praktische zin heeft plaatsgevonden en welke consequenties een en ander heeft gehad voor ondernemers. Nog belangrijker is de vraag hoe deze inmenging van de georganiseerde misdaad en de gevolgen voor onze maatschappij kan worden voorkomen.

Aanmelden
De online talkshow KIEK UUT is voor alle ondernemers in Bronckhorst. Wij nodigen hen van harte uit om zich aan te melden via: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/online-talkshow-kiek-uut-bronckhorst/. De talkshow is gratis. Kort voor aanvang ontvangen deelnemers een e-mail met de link om de uitzending live te kunnen volgen op 14 juni.

Grondprijzen 2021 vastgesteld

OOST GELRE – In lijn met het grondbeleid van de gemeente Oost Gelre heeft het college besloten om de grondprijzen aan te passen. In de nota grondbeleid heeft de raad aangegeven dat de grondprijzen marktconform moeten zijn.

Overzicht grondprijzen 2020 en per 9 juni 2021 (per m2)

2020 2021 (per 9 juni)
excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw Opmerking
Lichtenvoorde € 285 € 345 € 305 € 369 Kavels < 500
€ 305 € 369 € 326 € 395 Kavels > 500
Groenlo € 200 € 242 € 240 € 290 Kavels < 500
€ 214 € 259 € 255 € 309 Kavels > 500
Harreveld € 200 € 242 € 220 € 266
Lievelde € 200 € 242 € 220 € 266
Mariënvelde € 200 € 242 € 220 € 266
Vragender € 200 € 242 € 220 € 266
Zieuwent € 200 € 242 € 220 € 266

Een betere positie voor starters
Starters hebben het moeilijk om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Daarom heeft het college besloten om een korting voor starters toe te passen op de grondprijzen. Wel zijn er een paar voorwaarden verbonden aan de starterskorting. Zo willen we bereiken dat de korting terecht komt bij degenen voor wie deze is bedoeld.

Korting voor starters
Om starters op de woningmarkt te helpen, verlagen we de grondprijzen specifiek voor starters, door een korting op de uitgifteprijs te geven van 10% van de kavelprijs. Hier stellen we wel een paar voorwaarden bij. We willen voorkomen dat het een ‘platte subsidie’ wordt waar de eerste koper van profiteert en bij verkoop (veel) winst maakt.

De voorwaarden voor de starterskorting zijn:

  1. De kavel heeft een woning met een maximale oppervlakte van 200 m2.
  2. De kavel wordt gekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt.
  3. Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar. Dat betekent dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting terugbetaald moet worden, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt. De koper moet het vast laten leggen bij de notaris.