Category Archives: Gemeente

Oost Gelre en Berkelland gaan samenwerken om mogelijkheden van windenergie verder te onderzoeken

OOST GELRE / BERKELLAND – In de RES Achterhoek 1.0. komt het zogenoemde ‘zoekgebied K’ dat in Oost Gelre en in Berkelland ligt, naar voren als een kansrijk gebied voor het onderzoeken van de haalbaarheid voor de duurzame energieopwek door windmolens. Dit gebied ligt rondom de Baakse Beek, tussen Ruurlo, Groenlo en Mariënvelde (zie ook www.resachterhoek.nl). Oost Gelre en Berkelland willen in het belang van de inwoners in dit gebied zoveel mogelijk optreden als ‘één overheid’. Om dit te bekrachtigen hebben de colleges een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre: “Nu de handen inéénslaan maakt dat we straks gezamenlijk met windenergie aan de slag kunnen. We willen voorkomen dat Oost Gelrese inwoners verrast worden door windmolens aan de grens met Berkelland, of andersom natuurlijk.”

Wethouder Gerjan Teselink van Berkelland: “Het is belangrijk dat inwoners in zoekgebied K in zowel Berkelland als Oost Gelre zich gehoord en begrepen voelen. En dat het voor hen – als het gaat om windinitiatieven in dit gebied – niet uitmaakt of je in Berkelland of Oost Gelre woont.”

Samenhang in zoekgebied K
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd waarmee de gemeenten naar elkaar en naar de inwoners uitspreken dat ze het proces gezamenlijk oppakken.

Ook is het belangrijk om de kaders rondom ruimte, regie en aanpak van participatie van inwoners zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor samenhang en duidelijkheid voor inwoners. Daarbij is het van belang om het beleid voor windmolens van beide gemeenten zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat dan om het ‘Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie’ in Oost Gelre en de ‘Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking’ in Berkelland. Beide gemeenten herijken dit beleid in 2022.

Inwonersbijeenkomst
Oost Gelre organiseert op 26 januari een digitale inwonersbijeenkomst voor inwoners die direct in- of om het zoekgebied K wonen. Deze bijeenkomst heeft als doel om ideeën, zorgen en wensen van inwoners over windenergie op te halen om aan college en raad te kunnen voorleggen bij de herijking van het beleid. Meer informatie is te vinden op www.energieneutraaloostgelre.nl/windcafe.

Berkelland gaat voor de inwoners die direct in- of om zoekgebied K wonen in februari een (eventueel digitale) bijeenkomst organiseren. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om te reageren en wordt uitleg gegeven wat de vastgestelde uitgangspunten voor de herijking van het RODE-beleid en de samenwerkingsovereenkomst met Oost Gelre voor dit gebied betekenen.

Achterhoeks Planetarium Olthof vrijwilligers van 2021

BRONCKHORST – Tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst maakte wethouder Blaauw gisterenavond bekend dat vrijwilligersgroep Achterhoeks Planetarium Olthof uit Toldijk de vrijwilligers van 2021 zijn geworden. En ondanks het feit dat afgelopen jaar lang niet alle sportwedstrijden doorgingen, werden er toch maar liefst acht kampioenen gehuldigd: zeven individuele sporters en één team.

Burgemeester Besselink sprak de wens uit elkaar dit jaar wel weer gewoon te kunnen ontmoeten tijdens die kermis, die uitgebreide verjaardagsvisite of dat gezellige buurtfeest. Bovenal sprak ze de wens uit om als Bronckhorst een prettige en fijne gemeenschap te blijven waarin het draait om ‘samen leven’. Met presentator Frans Miggelbrink keek zij terug naar het afgelopen jaar en blikte zij vooruit op het komende jaar. Via een drietal filmpjes ging Frans met de wethouders op stap de gemeente in om in gesprek te gaan over onderwerpen die nu spelen.

Vrijwilligers van het jaar
Vrijwilligersgroep Achterhoeks Planetarium Olthof uit Toldijk werd uitgeroepen tot de vrijwilligers van 2021. Sinds 2010 zetten zij zich in om het Planetarium in te stand houden en zorgen ze voor het benodigde onderhoud. Daarnaast geven ze met grote regelmaat educatieve rondleidingen. Dit doen ze geheel belangeloos en met veel enthousiasme en energie. Iets wat hen als vanzelf weer veel enthousiaste reacties van bezoekers oplevert.

De gemeente Bronckhorst zet vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in de gemeente in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. De andere genomineerden waren Nel van der Meulen uit Hummelo en Erika Kuik uit Steenderen.

Kampioenen 2021

De sportkampioenen die afgelopen jaar 1e, 2e of 3e werden bij een NK, EK of WK en daarom gehuldigd werden, zijn:

  1. Tijmen Wisselink uit Zelhem – Goud NK Atletiek 800 meter onder 18 jaar – hardlopen
  2. Iris Jaspers uit Drempt – Goud WK Artistic Aerial Hoop junior, Goud NK Aerial Hoop Sports junior, Goud NK Artistic Aerial Hoop, Zilver NK Artistic Pole – paaldanssport en luchtacrobatiek
  3. Joey Puthaar uit Hengelo – Goud NK MX 50 standaardklasse – brommercross
  4. Jette Beek uit Hummelo – Zilver NK Skeeleren – inline skaten 
  5. Gerrit Uilenreef uit Vorden – Goud WK Open 640 kg, Zilver WK Open 680 kg, Zilver WK Landen 680 kg, Zilver WK Landen 640 kg, Goud NK Open 720 kg, Goud NK Open 680 kg – touwtrekken 
  6. Gert-Jan Vliem uit Zelhem – Goud WK Open 640 kg, Zilver WK Open 680 kg, Zilver WK Landen 680 kg, Zilver WK Landen 640 kg – touwtrekken 
  7. Richard Vliem uit Zelhem – Goud WK Open 640 kg, Zilver WK Open 680 kg, Zilver WK Landen 680 kg, Zilver WK Landen 640 kg – touwtrekken
  8. ZZC’20 uit Zelhem, team JO13-1 – Zilver NK JO13 – voetbal 

U kunt de online nieuwjaarsreceptie nog terugzien via bronckhorst.nl/nieuwjaarsreceptie.

Jaarwisseling redelijk rustig verlopen in Oost Gelre

OOST GELRE – Oud en Nieuw 2021/2022 is in gemeente Oost Gelre redelijk rustig verlopen. Ondanks het vuurwerkverbod werd er wel vuurwerk afgestoken. Ook werd er op veel plaatsen carbid geschoten, hiervoor moest men zich aanmelden bij de gemeente. “Er zijn 58 meldingen gedaan. De boa’s hebben een groot aantal locaties bezocht. De meeste mensen hadden het goed voor elkaar. Een paar locaties bleken zich niet gemeld te hebben. Op meerdere plekken hebben de boa’s voorlichting gegeven over hoe je veilig carbid kunt schieten. Ondanks dat niet iedereen zich aan de groepsgrootte van maximaal 4 personen hield, waren er geen problemen.

Hier en daar werd in de week voorafgaand wel veel – soms zwaar – knalvuurwerk afgestoken. Dat is in die buurten als overlast ervaren. Ook zijn een aantal afval- en hondenpoepbakken opgeblazen. Andere bakken zijn daarom afgesloten en deze worden in de loop van de week weer geopend. Ook enkele verkeersborden zijn zwaar beschadigd door vuurwerk en moeten worden vervangen. De schade bedraagt bijna tienduizend euro.

“Gelukkig is Oud en Nieuw in Oost Gelre gemoedelijk verlopen. De brandweer hoefde niet in actie te komen. De politie kon ongehinderd aan het werk. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Een smet op het geheel is wel de zinloze vernieling van een aantal verkeersborden en afval- en hondenpoepbakken. Als het lukt de daders te achterhalen, zal de schade worden verhaald. Het gebruik van (illegaal) zwaar vuurwerk baart ook zorgen. Het veroorzaakt niet alleen overlast, maar is ook erg gevaarlijk.”, aldus burgemeester Bronsvoort van gemeente Oost Gelre.

Uitgifte kavels plan ‘Vossenburcht’ Lievelde

LIEVELDE – Op 4 januari 2022 is de inschrijving gestart voor bouwkavels in het plan Vossenburcht in Lievelde. 0Wilt u een woning bouwen in het plan Vossenburcht? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven. Er zijn 18 kavels beschikbaar.

Inschrijving/loting
Inschrijving kan van dinsdag 4 januari 2021 tot en met donderdag 20 januari 2022. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel uw voorkeur uitgaat. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting.

Kavelprijs
De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW. Starters kunnen een korting krijgen van 10% op de grondprijs mits: de kavel niet groter is dan 200 m2, ze niet ouder dan 35 jaar zijn en ze voor de eerste maal een eigen woning verkrijgen.

Toetsing bouwplannen
Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 14 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan ‘Herziening Vossenburcht Lievelde’ en beeldkwaliteitsplan ‘Woonpark Vossenburcht Lievelde’.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar
U vindt alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Daar kunt u ook het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden. Het is ook mogelijk het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden af te halen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen Oost-Achterhoek wordt structureel

OOST GELRE – Sinds 2016 werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in een pilot waarin gemeenten samenwerken met huisartsenpraktijken om problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk te signaleren. In deze pilot werkt een praktijkondersteuner (POH) jeugd bij een huisarts om kinderen met psychosociale problemen te helpen. Deze pilot bleek de afgelopen jaren zo succesvol, dat dit wordt omgezet naar een structurele werkwijze. 

De pilot is geëvalueerd door de betrokken partijen; gemeenten, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraar Menzis. Op dit moment maken 15 huisartsenpraktijken in de vier gemeenten gebruik van een praktijkondersteuner Jeugd. Alle praktijken zijn zeer enthousiast over de inzet en daarom hebben de colleges van de vier gemeenten besloten om de pilot om te zetten naar een structurele werkwijze. 

Wat doet een praktijkondersteuner Jeugd? 
De POH-Jeugd is werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Heeft een kind of jongere psychosociale zorg nodig? Dan gaat de praktijkondersteuner met hem of haar en de ouders in gesprek. De POH-Jeugd geeft informatie en advies. Hij/zij kan zelf kortdurende begeleiding bieden, maar ook doorverwijzen naar specialistische zorg.

Bijlage: infographic POH jeugd oost achterhoek eindevaluatie 2021 (def) 1.0