Category Archives: Gemeente

Woning in Groenlo gesloten door drugshandel

GROENLO – De voorzieningenrechter heeft op 23 juni uitspraak gedaan over het sluiten van een woning in Groenlo in verband met drugshandel. De bewoners hadden een voorlopige voorziening aangevraagd, naar aanleiding van het besluit van de burgemeester om de woning voor 3 maanden te sluiten. De rechter heeft dit verzoek van de bewoners afgewezen. Dit betekent dat de burgemeester over mag gaan tot het sluiten van de woning. De woning is met ingang van woensdag 29 juni gesloten en verzegeld.

Eind mei 2022 heeft de politie een inval gedaan in een woning in Groenlo vanwege een verdenking van handel in verdovende middelen. De politie is binnengetreden op verdenking van het dealen van drugs. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat er ook gedeald werd aan minderjarige drugsgebruikers. De woning werd onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en daar werden onder andere verschillende soorten hard- en softdrugs aangetroffen.

De woning is met ingang van woensdag 29 juni gesloten en verzegeld. De aangehouden verdachte blijft nog in hechtenis.

Rust en veiligheid in de buurt
Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ik ben erg blij dat de woning nu gesloten is. Dit leidt tot rust in de buurt. De buurt heeft al langere tijd gevoelens van onveiligheid gehad door deze activiteiten. De gemeente en politie hebben hierover meerdere meldingen ontvangen. Het blijkt maar weer dat melden van verdachte activiteiten loont. Soms kan het even duren voordat er voldoende informatie ligt om een onderzoek te kunnen starten. Het is van belang om te weten dat zowel de politie als gemeente meldingen altijd serieus nemen. Dit is niet altijd zichtbaar voor de inwoners, maar uit deze casus blijkt maar weer hoe belangrijk het is om verdachte situaties te melden bij de politie en gemeente.”

Melding doen
De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij een acute situatie (heterdaad) mag ook 112 gebeld worden. Op de website van de gemeente staan diverse tips, onder andere hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl).

Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen Ondermijning

OOST GELRE – Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Afgelopen week is door veel partijen een week lang extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze week was om zicht te krijgen op ondermijnende activiteiten in de gemeente en om inwoners en ondernemers te informeren over de signalen en risico’s van ondermijning.

Acties in Oost Gelre
In Oost Gelre werden diverse controles uitgevoerd op het gebied van verkeer, arbeidsmigranten (leef- en arbeidsomstandigheden), bedrijventerreinen (bijstandsfraude, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) en overtredingen in het buitengebied (rondom boerderijen en bospercelen/natuurgebieden). De gemeente deed dit in samenwerking met onder andere politie, arbeidsinspectie, douane, omgevingsdienst, UWV, Koninklijke Marechaussee en sociale dienst (Fijnder).

Burgemeester Bronsvoort kijkt terug op een goede ondermijningsweek in Oost Gelre: “Er zijn geen grote misstanden aangetroffen. Er is informatie opgehaald waar verder onderzoek naar wordt gedaan. En – heel belangrijk – door tijdens de controles met betrokkenen in gesprek te gaan, zijn waardevolle contacten gelegd. Ik hoop dat deze betrokkenen hierdoor alert zijn op misstanden en sneller bereid zijn meldingen te doen. De mensen in de gemeente Oost Gelre (en in de hele regio Noord- en Oost-Gelderland) moeten weten dat hun overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving te voorkomen en aan te pakken. De komende tijd gaan we verder met het creëren van bewustwording, versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaan we in de toekomst vaker doen!”

Groot maatschappelijk probleem samen aanpakken
Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit doen we door met diverse andere partijen samenwerkingen aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden. Hierdoor versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die in het gebied spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

Melden is altijd de moeite waard
De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij een acute situatie (heterdaad) mag ook 112 gebeld worden. Op de website van de gemeente staan diverse tips, onder andere hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl)

Doetinchem controleert op arbeidsuitbuiting en bij bedrijven

DOETINCHEM – Gemeente Doetinchem en verschillende overheidsdiensten hielden donderdag 23 en vrijdag 24 juni extra controles in het kader van de week van de ondermijning. We controleerden een aantal woningen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn en een aantal bedrijven.

Controle op inschrijving en huisvesting arbeidsmigranten
Op basis van eerdere controles en andere signalen zagen wij dat arbeidsmigranten soms slecht worden behandeld of een slechte woning hebben, of dat er niet voldaan is aan de inschrijvingsplicht. Gisteren controleerden we verschillende panden en constateerden dat nog niet alles op orde was. Nader onderzoek is nodig.

Controle van bedrijven: pand direct gesloten
Vandaag voerden we een controle uit bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bilderdijkstraat 100 in Doetinchem. We controleerden op alle wet- en, regelgeving en vergunningen. In het gebouw werd een zeer gevaarlijke situatie aangetroffen. Er waren onder andere chemische stoffen, vloeistoffen en gasflessen niet volgens de geldende veiligheidseisen opgeslagen. De brandveiligheid van het gebouw is hierdoor ernstig in het geding. De situatie werd door Toezicht en Handhaving van de gemeente en de ODA als dusdanig gevaarlijk voor de omgeving bestempeld, dat het pand op last van de burgemeester direct is gesloten.

Burgemeester Boumans: veiligheid voorop
Burgemeester Mark Boumans: “Het is aan ons om erop toe te zien dat iedereen de wet- en regelgeving naleeft. Dit doen wij samen met overheidsdiensten, maar zeker ook met inwoners en ondernemers. Op basis van het dringende advies van de betrokken diensten, heb ik besloten het bedrijfspand aan de Bilderdijkstraat te sluiten en te verzegelen.”

Gezamenlijke controles en vervolgacties
Gemeente Doetinchem voerde de controles uit samen met de Omgevingsdienst Achterhoek, het UWV en de politie. Omdat onze bevoegdheden elkaar aanvullen, kunnen wij samen beter controleren bij deze locaties. Aan de hand van de informatie die vandaag is verzameld, kijken we of er vervolgacties nodig zijn.

Meld misdaad anoniem
Heeft u informatie over de leef- of werkomstandigheden van arbeidsmigranten of ziet u bedrijvigheid waarvan u vermoedt dat er sprake kan zijn van ondermijnende activiteiten?

Meld dat dan bij de gemeente. Meldt u liever anoniem? Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Gemeente Bronckhorst genomineerd als Global Goals gemeente

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst is genomineerd voor de Global Goals gemeenteverkiezing 2022. Tijdens de VNG Global Goals Meet-up in Den Haag werd Bronckhorst genomineerd in de categorie Visionair.

De nominatie is voor Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Een uniek project waar duurzaamheid en natuur hand in hand gaan: 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

Bronckhorst is Global Goals gemeente
Bronckhorst is een Global Goals gemeente en heeft zich aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. De 17 Global Goals (of Sustainable Development Goals of SDG’s) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de landen van de Verenigde Naties zijn aangenomen, en vormen voor de periode tot 2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda. De inzet van gemeenten is hierbij onmisbaar, omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met opgaven van lokale overheden. Jaarlijks zetten gemeenten zich in voor het bereiken van een duurzame en inclusieve samenleving.

Bekendmaking winnaar
Op 28 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het VNG-jaarcongres. Meer informatie over de Global Goals is te vinden op vng.nl/artikelen/over-gemeenten-4-global-goals.

B en w Bronckhorst willen bijdragen aan structurele oplossing voor energiecrisis maatschappelijke organisaties

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst besloten deze week om de gemeenteraad voor te stellen een investeringsregeling uit te werken die maatschappelijke organisaties helpt om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Ook in Bronckhorst hebben maatschappelijke organisaties te maken met verhoogde energielasten waardoor hun exploitatiekosten aanzienlijk stegen. Hierdoor kunnen de activiteiten van sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties die een belangrijke rol spelen in onze samenleving onder druk komen te staan. Met de maatregelen die via de investeringsregeling mogelijk worden, kunnen zij hun energielasten structureel verlagen.

De rol van de gemeente is de afgelopen jaren verschoven naar verbindend en faciliterend en diverse taken zijn overgedragen aan inwoners en organisaties. Denk aan zwembaden, sporthallen en gemeenschapsvoorzieningen. Deze maatschappelijke voorzieningen ontvangen geen structurele bijdrage (meer) van de gemeente. Echter vanuit een maatschappelijk belang kan ondersteuning vanuit de gemeente wenselijk zijn omdat hun activiteiten belangrijk zijn voor onze inwoners, leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Het omlaag brengen van de energiekosten door te verduurzamen zien zowel de gemeente als de maatschappelijke organisaties als prioriteit. Om dit versnellen, wil de gemeente inzetten op voorlichting door onder meer de verschillende partijen en ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen en op korte termijn een regeling te faciliteren om deze verduurzamingsslag te stimuleren. Voor de investeringsregeling worden de voorwaarden nu opgesteld en vragen b en w de raad 600.000 euro beschikbaar te stellen uit de investeringsagenda Leefbaarheid. In de commissievergadering van 12 mei 2022 vroeg de raad b en w om actief in te spelen op de verhoogde energielasten voor maatschappelijke organisaties. Dat heeft geleid tot dit voorstel. Het voorstel is in overleg met het nieuwe college opgesteld en de raad beslist hier in september over.

Voor organisaties die in acute nood komen door de verhoogde energielasten besloten b en w een budget beschikbaar te stellen van 100.000 euro. Voorwaarden zijn dat de aanvragers activiteiten organiseren gericht op leefbaarheid, sociale cohesie en een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen in het sociaal domein (gezonde jeugd en vitaal oud worden etc). Verder is de ondersteuning afhankelijk van de noodzaak en urgentie en moet een plan van aanpak opgesteld zijn voor herstel.