Categoriearchief: Oost Gelre

Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

OOST GELRE / AALTEN / WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

Doel van de Arfgoodnota is ’t vaste stellen van ambities veur de instandholding en ontwikkeling van ’t arfgood zodat dit:

 • op ne goeje menaere deur egevven kan worden an de volnde generatie;
 • ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je ontwikkelingen;
 • ne verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de dree gemeenten;
 • de identiteit onderstreept en verstarkt.

Veer ambities
Bi-j ’t begin van de gemeenteleke samenwarking in 2017 bunt veer ambities vaste-steld. Disse ambities blekken bi-j de evaluatie van ’t beleid en ok tiedens ‘n Arfgooddag in februari 2020 good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaren, gebroekers en partners. Ze geft holvaste en vormt ne leidraod veur unze projecten. Daorumme blif unze inzet ok in de kommende periode erich op:

 1. Met mekare warken an en met Arfgood
 2. Duurzame instandholding Arfgood
 3. Identiteit benutten veur de belaeving van Arfgood
 4. Kennis vergroten en deeln, inspiratie veur jong en old.

Streektaal
Op 10 oktober 2018 wodden ‘t “Convenant inzake erkenning van de regionale Nedersaksische taal” ondertekend deur de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, twee gemeenten en verschillende provincies, waoronder ok de provincie Gelderland. De streektaal vormt ’n belangriek deel van de identiteit van de bewonners van unze gemeenten. Daorumme he’w der veur ekozzen um unze Arfgoodnota dit keer neet allene ne Achterhooksen titel “Wi-j doet ’t samen” te gevven, maor umme ok de hele nota beschikbaor te stellen in ’t Achterhookse dialect. Wi-j wilt hiermet ’t belang onderstrepen da’w hecht an de taal van unze streek.

De Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook is te vinnen op www.erfgoedoostachterhoek.nl

Beelden bij woningbouw park Vossenburcht Lievelde

Wethouder Porskamp: “Dit plan draagt bij aan de woonbehoefte in Lievelde”

 

LIEVELDE – Op www.oostgelre.nl/vossenburcht kunnen inwoners en belangstellenden nu een virtueel kijkje nemen in een nieuwe woonwijk in Lievelde: Vossenburcht. De plannen voor Vossenburcht zijn het resultaat van goed overleg met Lievelds Belang en direct omwonenden, aldus wethouder Bart Porskamp: “De ontwikkeling van deze locatie in Lievelde stond met stip op 1 in de Woonvisie kleine kernen. Het is mooi dat er nu een concreet plan ligt waar geïnteresseerden op kunnen reageren.”

In de Woonvisie kleine kernen staan per kern de mogelijke locaties voor woningbouw. Al snel was duidelijk dat Vossenburcht een kansrijk initiatief was. Het gaat globaal om het park tussen het spoor en het Bernard Vos Clubhuus, aldus wethouder Porskamp: “Er ligt nu een plan voor 16 woningen, zowel vrijstaande woningen als starters- en seniorenwoningen. We hebben daar in de voorbereiding uitgebreid over gesproken met Lievelds Belang en met de directe buurt. Overigens staat niet alleen de behoefte aan wonen centraal, ook de kwaliteit staat hoog in het vaandel.”

Van toen naar nu
Door de coronacrisis is het niet mogelijk een bijeenkomst te houden. Toch hecht het college aan de inbreng van de inwoners, benadrukt wethouder Porskamp: “We hebben een hele interessante film gemaakt. Daarin melden we iets over de geschiedenis van die plek, vertelt door de Lieveldenaren zelf. Maar natuurlijk laten we ook uitgebreid zien wat het plan precies inhoudt. In de plannen voor de Vossenburcht hebben we ook het Lokaal voor Verlof meegenomen. Dat staat uiteraard los van de woningbouwplannen, maar maakt straks wel onderdeel uit van de visie park Vossenburcht.”

Oostgelre.nl/vossenburcht
Naast de film vinden belangstellenden op de speciale websitepagina ook een powerpoint presentatie over de plannen. Daarnaast staat op de websitepagina een reactieformulier. We horen graag van de Lieveldenaren hoe ze tegen het plan aankijken. We ontvangen graag ideeën en opmerkingen die het plan nog beter maken.”

De film, een video met een 3D-impressie, een powerpoint over het proces en de planning en het reactieformulier zijn te vinden op www.oostgelre.nl/vossenburcht.

Pumptracktoer Oost Gelre krijgt vervolg

Toer gaat 2 september van start in Mariënvelde
OOST GELRE – Vorig jaar werd de ‘pumptracktoer’ georganiseerd. Vanwege de enthousiaste reacties van jong en oud krijgt dit nu een vervolg! Inmiddels is er een container gekocht met daarin een mobiele pumptrackbaan, fietsen en helmen”. Op woensdag 2 september opent wethouder Bart Porskamp de baan in Mariënvelde.

Wat is pumptrack?
Een pumptrack is een aaneengesloten parcours van bulten en kombochten. De pumptrack lijkt op een kruising van een BMX-baan en een skatepark. Naast fietsen is het parcours ook geschikt voor skateboards, inline skates en stunt steps.

Wethouder Bart Porskamp: “Dit is een ontzettend mooi en sportief initiatief. Het zorgt voor veel plezier bij jong en oud. De reacties van vorig jaar waren zo enthousiast, dat we besloten hebben hier nu een vervolg aan te geven. In elke kern kunnen inwoners gebruik maken van de baan zolang deze daar ligt.”

Planning
De baan ligt telkens 4 weken in een kern. Daarna verhuizen we de baan weer naar de volgende plek. De planning is:

 • Mariënvelde:     2 september t/m 29 september 2020
 • Zieuwent:         1 oktober t/m 29 oktober 2020
 • Harreveld:        3 november t/m 26 november 2020
 • Lichtenvoorde: 1 april t/m 29 april 2021
 • Vragender:       4 mei t/m 27 mei 2021
 • Groenlo:           1 juli t/m 29 juli 2021
 • Lievelde:          3 augustus t/m 31 augustus 2021

Inwoner staat centraal in nieuwe verordening Sociaal Domein

OOST GELRE – Het college van gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met één nieuwe verordening voor het Sociaal Domein. Wethouder Jos Hoenderboom: “Deze verordening helpt om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen. Minder juridische taal, maar begrijpelijke en toegankelijke taal. Want we doen het voor onze inwoners.” Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

In de verordening Sociaal Domein staan alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening. De nieuwe verordening vervangt tien verordeningen. Dat betekent minder wet- en regelgeving en duidelijkere dienstverlening voor inwoners.

Samen in Oost Gelre, Samen doen!
De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het beleidsplan Samen in Oost Gelre, Samen doen! Wethouder Jos Hoenderboom: “Niet werken vanuit drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), maar werken vanuit inhoudelijke thema’s en doen wat echt nodig is voor onze inwoners.” Het doel is om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is het in zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
De gemeente Oost Gelre heeft samen met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en de SDOA de verordening Sociaal Domein opgesteld. De invulling van de verordening is daarna vertaald naar de lokale situatie, want per gemeente zijn er verschillen in werkwijze en uitvoering.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van de Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening
Gemeenteraad besluit op 22 september over verordening

De gemeenteraad besluit op 22 september over de nieuwe verordening Sociaal Domein. Als de gemeenteraad instemt, gaat de verordening per 1 januari 2021 in.