Categoriearchief: Oost Gelre

Steunfonds maatschappelijke organisaties Oost Gelre operationeel

OOST GELRE – Het college van B&W van Oost Gelre heeft eind 2020 een aantal steunmaatregelen afgekondigd voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Van een aantal steunmaatregelen wordt inmiddels al gebruik gemaakt, constateert wethouder Karel Bonsen. “Eén maatregel moest nog verder worden uitgewerkt, maar is inmiddels ook operationeel. Dit betreft het Steunfonds maatschappelijke organisaties. In dit fonds zit € 300.000,- waar organisaties die in acute financiële nood zitten of dreigen te komen een beroep op kunnen doen.”

De aanhoudende coronacrisis heeft grote impact. Ook in financiële zin. Het Rijk voorziet daar deels in door het aanbieden van landelijke steunmaatregelen. Ook de gemeente probeert binnen haar mogelijkheden op lokaal niveau steun aan te bieden, aldus wethouder Bonsen: “Maatschappelijke organisaties zijn van enorm groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan verenigingen, dorpshuizen, culturele centra, wijk- en speeltuinverenigingen of sportclubs. We willen  voorkomen dat deze organisaties door de coronacrisis in acute financiële nood komen en daardoor in hun voortbestaan bedreigd worden. Voor het steunfonds is een bedrag van € 300.000,- gereserveerd. Maatschappelijke organisaties kunnen middels een aanvraagformulier op onze website een beroep doen op dit steunfonds.”

500 x 500 subsidie
Een maatregel waar al gebruik van wordt gemaakt is de 500 x 500 subsidie voor vrijwilligers van verenigingen. Het  gaat  om zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die vrijwilligers inzetten. “Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Wij willen alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500,- die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers. Inmiddels hebben als zo’n 140 verenigingen de 500 euro aangevraagd, maar ik hoop natuurlijk dat dit aantal nog fors zal oplopen. Het geld is immers voor hen bedoeld.”

Steunmaatregelen voor ondernemers/bedrijven
De gemeente heeft hiervoor twee maatregelen. Eén maatregel betreft de compensatie van het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijven die verplicht minimaal 4 maanden moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. De andere maatregel is een mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor een periode van 3 jaar. Ondernemers die hier een beroep op willen doen kunnen dit aanvragen via de website van de gemeente. Wethouder Bonsen: “Het Rijk is natuurlijk vooral aan zet als het om het steunpakket gaat. Maar als gemeente doen wij ons best om binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben onze ondernemers toch door deze maatregelen een hart onder de riem te steken.”

Alle informatie rond de steunmaatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties staan op Oost Gelre

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Oost Gelre

OOST GELRE – “We staan op de drempel van het nieuwe jaar. Een jaar achter ons latend zoals we dat eigenlijk nog nooit gekend hebben. De coronamaatregelen beheersen nu al bijna een jaar ons dagelijks leven. We ervaren allemaal zó de impact en hardnekkigheid van het virus dat het moeilijk is 2021 zorgeloos tegemoet te treden.

Er is veel onzekerheid. Maar er is ook absoluut hoop. Daarom willen we graag met u vooruitkijken. Helaas niet tijdens de traditionele Oost Gelre-Nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Maar we doen dat dit jaar online. Met een videotoespraak van burgemeester Annette Bronsvoort. En graag heffen we daarbij symbolisch met u het glas op 2021, op betere tijden, op uw veerkracht en betrokkenheid en op een mooi perspectief voor Oost Gelre”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort in de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.

Openbare verlichting Oost Gelre over 10 jaar geheel energiezuinig

1e fase: nieuwe led-verlichting o.a. in centrum Lichtenvoorde

OOST GELRE – De komende 10 jaar wordt alle openbare verlichting in Oost Gelre voorzien van led-verlichting. Dat gebeurt in verschillende stappen. In de 1e fase vervangen we 400 armaturen door energiezuinige led, o.a. in het centrum van Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp ontving donderdag 3 december uit handen van Jeroen Wentink, projectleider bij aannemer Heijmans Infra B.V., een nieuwe led-verlichtingsarmatuur.

Wethouder Porskamp is blij met de vervanging: “We zitten midden in de zogenaamde energietransitie. Deze vervanging van onze openbare verlichting past daar goed in. Het levert een grote besparing op. En hoe minder stroom we nodig hebben, hoe minder stroom we (duurzaam) hoeven op te wekken. Het is onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze besparing helpt mee die ambitie te realiseren. En natuurlijk hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. Daarom ben ik erg blij met deze vervanging.”

Energiebesparing door grootschalige led-vervanging
De nieuwe led-armaturen in het centrum van Lichtenvoorde zijn 28% zuiniger dan de oude armaturen. Daarnaast dimt de verlichting ’s avonds laat en ’s nachts en neemt de besparing toe tot 50%.

Vervanging in 1e fase
Naast het centrum van Lichtenvoorde pakken we in de 1e fase ook andere locaties aan. Het gaat o.a. om de Vragenderweg, Lievelderweg en Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde. En om de Ruurloseweg en Industrieweg in Groenlo.

Volgend deelproject
De komende jaren volgen meer deelprojecten. De voorbereidingen voor het deelproject in 2021 zijn al opgestart. Bedoeling is om volgend jaar rond de 500 armaturen te vervangen.

Oost Gelre heeft ongeveer 6.600 openbare verlichtingsarmaturen
Ongeveer 1/3 van de openbare verlichting is in de afgelopen 8-10 jaar al vervangen door led-verlichting. Over 10 jaar moet ook het resterende 2/3 deel (ongeveer 4.500 armaturen) van de verlichting vervangen zijn. En dan is al onze openbare verlichting energiezuinig.

Gemeenteraad: 2,5 miljoen voor energiezuinige verlichting
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsagenda Energietransitie voor de periode 2018-2021 vastgesteld. De grootschalige led-vervanging is een van de projecten uit deze agenda. Binnen 10 jaar moet alle openbare verlichting duurzaam zijn. Daarvoor heeft de raad voor een periode van 10 jaar jaarlijks € 244.750,= beschikbaar gesteld. In totaal kost de vervanging dus bijna 2,5 miljoen euro.

25 november: start Orange the world

Oost Gelre: 2 kerken kleuren oranje en programma via social media

OOST GELRE – Oost Gelre zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen! De gemeente sluit zich voor het 2e jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren de Sint Werenfriduskerk Zieuwent en de Calixtusbasiliek Groenlo tussen 25 november en 10 december oranje.

Programma via sociale media, met informatie, kunst en een gedicht
Ook op sociale media besteed gemeente Oost Gelre tot 10 december aandacht aan Orange the Word. Door het delen van informatie. En met bijdrages van 3 beeldend kunstenaars uit Oost Gelre: Natasja Scharenborg uit Groenlo, Astrid Vredegoor uit Lichtenvoorde en Cynthia van Wijngaarden uit Zieuwent. Het gaat over de kwetsbare vrouw, de sterke vrouw, de rol van de vrouw in een familie, maar ook over geweld tegen vrouwen. Daarnaast schreef Mark Ebbers uit Groenlo een gedicht speciaal voor Orange the World.

Campagne is belangrijk
Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt het belang van de campagne: “Orange the World, 16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne is hard nodig, want ook in onze gemeente komt dit helaas voor. Daarom ook mijn dringende oproep: Ben je slachtoffer van geweld? Of komt het in je omgeving voor? Meld het! Want dan kunnen we hulp bieden!” Wethouder Jos Hoenderboom sluit zich hierbij aan: “Intimidatie en geweld tegen vrouwen en meisjes door een partner, een familielid, een bekende, een collega, een klasgenoot of door wie dan ook, is onacceptabel, altijd! Als je slachtoffer bent of je ziet het bij anderen, meld het, dan kunnen wij jou of anderen helpen.”

Oranje kleuren van gebouwen
Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Thema 2020: Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd
Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is "Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie, en zijn vaak al vele geweldsincidenten gebeurd voor dit gebeurt. Gemeente/provincie/organisatie wil helpen het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld.

Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie

Mooie fietsroutes per kleine kern tonen de kwaliteiten van de kerkdorpen

OOST GELRE – De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

De Leefbaarheidsvisie 2.020 vertelt wat er sinds 2017 is bereikt. Zoals de aanleg van glasvezel, de BMV in Mariënvelde, behoud van de basisschool, het vaststellen van de Woonvisie en mooie initiatieven op het gebied van zorg. En met de aanstelling van een programmamanager én een regisseur kleine kernen omarmde ook het college van B&W de leefbaarheidsvisie.

Woonvisie kleine kernen
Een van de belangrijkste thema’s voor de kleine kernen is op dit moment de woningbouw. Daar zijn belangrijke stappen in gezet. In elke kern liggen nu concrete plannen voor woningbouw. Ook in de herijkte Leefbaarheidsvisie 2.020 is wonen een belangrijk speerpunt. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, (zorg)voorzieningen, landschap, economie, duurzaamheid en behoud en werving van vrijwilligers. Maar ook een actueel thema als middelengebruik door jongeren wordt benoemd.

Fietsroutes
De kleine kernen hebben veel te bieden. Om dat onder de aandacht te brengen is naast de Leefbaarheidsvisie een boekje met fietsroutes per kern uitgebracht. Aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulisselandschap en over de kerkenpaden. Maar die ook de kwaliteiten van elke kern naar voren brengt en de ontwikkelingen die er spelen.

Aanbieding aan de raad
Op dinsdag 24 november om 19.00 uur overhandigen de kleine kernen de Leefbaarheidsvisie 2.020 aan de raad. Dat gebeurt digitaal en is te volgen via de livestream (www.oost-gelre.raadsinformatie.nl/live).

Inwoners van de kleine kernen en het buitengebied krijgen de visie en het boekje met fietsroute thuisbezorgd. Mocht dat niet het geval zijn (bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er exemplaren in de dorpshuizen en in het gemeentehuis. De fietsroute ligt ook bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde.

Bekijk de Leefbaarheidsvisie en fietsroute