Category Archives: Oost Gelre

Transitievisie Warmte ter inzage vanaf 13 augustus

OOST GELRE – Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Hiermee verplicht Nederland zich de verdere uitstoot van broeikasgassen te beperken. Concreet zijn de doelstellingen voor Nederland 49% CO2-reductie in 2030 en bijna CO2-neutraal in 2050. In het Nationaal Klimaatakkoord staat hoe we als land die CO2-reductie gaan aanpakken.

Aardgasvrij maken woningen en gebouwen
Een van de afspraken is dat we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van onze woningen en gebouwen. Dat doen we niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt ook om onze afhankelijkheid van andere landen te verminderen en de gaswinning in Groningen te stoppen.

Transitievisie Warmte beschrijft hóe en wanneer aardgasvrij
In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak. Ook is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte heeft vastgesteld. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe inwoners en ondernemers overstappen op andere, duurzame bronnen van warmte. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak.

Ter inzage en reageren van 13 augustus t/m 23 september
De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de Transitievisie Warmte. Daarvóór leggen we de conceptversie ter inzage van 13 augustus t/m 23 september 2021. Vanwege de omvang van het document leggen we de samenvatting van de visie separaat eveneens ter inzage. De documenten zijn vanaf 13 augustus te vinden op de website: www.energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij. Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden kunnen een reactie geven op de conceptversie en/of op de samenvatting. Dit kan door een mail te sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl met in het onderwerp “Reactie TVW”.

Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo behaalt certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo heeft het certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger werken samen om het terrein ‘schoon, heel en veilig’ te houden. Zo is er aandacht voor verkeerssituaties, voorlichting over ondermijnende criminaliteit, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

In februari jl. is er een veiligheidsenquête onder de ondernemers uitgezet, zijn gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en is er een schouw over het bedrijventerrein gedaan. Op basis hiervan is een actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Certificerende instantie KIWA heeft dit plan op 30 juni 2021 getoetst en goed bevonden.

Op 16 juli jl. kregen de samenwerkingspartners tijdens een bijeenkomst van Vereniging van Eigenaren Laarberg (VVE Laarberg) het certificaat uitgereikt. Daarnaast bekrachtigden zij de samenwerking middels het ondertekenen van een convenant.

Wethouder Marieke Frank is trots: “Dit certificaat laat de betrokkenheid zien van de ondernemers op de Laarberg. Met hun samenwerkingspartners gaan ze de komende tijd verder aan de slag met de veiligheid en uitstraling op het bedrijventerrein.”

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het voor ondernemers op Laarberg mogelijk om 10% korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen. VVE Laarberg heeft hiervoor met verzekeraar Interpolis een raamovereenkomst, want de kans op inbraak, brandstichting en vernieling is aantoonbaar lager op een KVO gecertificeerd bedrijventerrein. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de VVE.

Voorzitter Ruud Geurkink van VVE Laarberg ligt toe: “We streven naar een leefbaar en aantrekkelijk bedrijventerrein waar het goed toeven is voor zowel bezoekers als medewerkers. Daar draagt het KVO aan bij. Naast de verzekeringskorting zijn vooral de korte lijntjes tussen de samenwerkingspartners erg waardevol.”

De VVE Laarberg is belangenbehartiger van bedrijven op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. Door de krachten te bundelen zorgen de bedrijven gezamenlijk voor een leefbaar bedrijvenpark. Dat kan gaan over uitstraling en veiligheid maar ook over kostenefficiency en samenwerking.

Marga Klompé en gemeente Oost Gelre tekenen intentieovereenkomst

OOST GELRE / GROENLO – De plannen voor de herontwikkeling van woonzorgcentrum De Molenberg van Marga Klompé bieden ook kansen voor de openbare ruimte. Om deze kansen te realiseren willen de partijen graag samenwerken. Deze samenwerking is vastgelegd in een intentieovereenkomst die op 15 juli is ondertekend. Op 6 juli heeft de raad al ingestemd met het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor de planvorming.

Bij deze gebiedsontwikkeling is Marga Klompé als eigenaar van het woonzorgcentrum verantwoordelijk voor de sloop en nieuwbouw van het pand. Gemeente Oost Gelre is eigenaar van de omliggende openbare ruimte. Denk hierbij aan de vestingwal en de Ziekenhuisstraat. Een ontwikkeling waarbij planvorming en de ontwikkeling van vastgoed en openbare ruimte elkaar raken.

Ondertekening intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling
Op 15 juli hebben beide partijen een intentieovereenkomst ondertekend waarin hun intenties en samenwerking voor deze ontwikkelingen zijn vastgelegd. In de overeenkomst spreken partijen onder meer af om gezamenlijk het stedenbouwkundig plan op te stellen en leggen zij het plangebied, de financiële uitgangspunten en de rolverdeling tussen beide partijen vast.

Volop zomeractiviteiten voor jeugd in bieb

GROENLO / LICHTENVOORDE – Overal in de Achterhoek beginnen binnenkort de vakanties. Heerlijk even wat vrije tijd, lekker buiten spelen en wellicht zelfs nog eventjes eropuit in deze weken. Natuurlijk kun je ook gebruikmaken van het fijne gratis activiteitenaanbod voor de jeugd (van 8 t/m 12 jaar) van de Bibliotheek: ‘Vakantie in de BIEB’. Alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zullen bezocht worden door ‘BIEBlab op reis’. Daarnaast wordt er overal de BIEBexpeditie georganiseerd.

BIEBlab op reis
Deze zomer maakt het BIEBlab een tour langs alle filialen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Ga je mee op virtuele vakantie? Er staan allerlei leuke materialen en opdrachten voor je klaar. Je kunt bijvoorbeeld: je eigen vakantieparadijs in Virtual Reality ontwerpen, je ideale reismiddel met LegoWedo bouwen, een stopmotion filmpje over je favoriete vakantie-activiteit maken of ontwerp een app waarmee je rondreist in een fantasiewereld. Ook staan er allerlei robotjes op je te wachten: waar laat je ze heen reizen? Kom je ook vakantie vieren in de Bibliotheek?

BIEBexpeditie
Heb je zin in een heuse speurtocht door de bibliotheek? Wat weet jij van sterren, sporen, bomen of kastelen? Hoe goed kun je kaartlezen? Of kun je misschien goed puzzelen?

Uitgerust met een rugzak ga je in een groepje (van maximaal 4) op pad. Welke groep volbrengt alle opdrachten en ontdekt als eerste het eindpunt? Je mag je per groep opgeven, maar alleen mag ook. Wie durft?

Programma en aanmelden
Het programma is als volgt:

Woensdag 21 juli, 10.00-11.30 uur Lichtenvoorde BIEBlab op reis
Dinsdag 3 augustus, 10.00-11.30 uur Groenlo BIEBexpeditie
Woensdag 4 augustus, 10.00-11.30 uur Lichtenvoorde BIEBexpeditie
Dinsdag 17 augustus, 10.00-11.30 uur Groenlo BIEBlab op reis

Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/zomer21. Alle activiteiten zijn gratis.

TONK wordt verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd

OOST GELRE / WINTERSWIJK / BERKELLAND – De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. De verruiming is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens die een inkomensdaling hebben van 15 procent. Voor hen geldt ook een vast bedrag van 250 euro per maand. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021.

Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking. Ook inwoners die nu al volop aan de slag zijn, kunnen recht hebben op de TONK. Al tientallen inwoners maken gebruik van deze tijdelijke regeling, die van 1 januari tot 1 oktober 2021 duurt. De TONK geeft ook een maandelijks geldbedrag als tegemoetkoming voor iedereen, die door de coronamaatregelen meer dan 15 procent terugval heeft (gehad) in het gezinsinkomen. De regeling geldt niet alleen voor ondernemers, werkzoekenden, maar ook voor werkenden, zzp’ers en flexwerkers. De TONK is er voor iedereen die moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten, zoals huur, hypotheekrente, gas, water, licht. En ook kosten die met het wonen te maken hebben, bijvoorbeeld woonverzekeringen.

Verruiming voorwaarden: lagere inkomensterugval en vast 250 euro per maand
Voorwaarde is een terugval in gezinsinkomen van minstens 15 procent in januari 2021 ten opzichte van januari 2020. Voorheen gold een inkomensterugval van 25 procent, maar deze is verruimd met terugwerkende kracht. Ook kunt u in aanmerking komen voor deze regeling als uw partner inkomen heeft. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd, worden over de verruiming zo spoedig mogelijk door medewerkers van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) benaderd.

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek
De tegemoetkoming voor het betalen van woonlasten bedraagt maximaal 1.500 euro per maand, onder aftrek van drempelkosten (variërend van 235 euro tot 430 euro per gemeente). Daarnaast geldt er met terugwerkende kracht een vast bedrag van 250 euro per maand voor samenhangende woonkosten, zoals servicekosten of woon gerelateerde verzekeringen. Het aanvraagformulier is te vinden op www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk. De tijdelijke regeling loopt tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot 31 oktober 2021.

TONK is een gift
De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.