Category Archives: Oost Gelre

Escape-battle tussen dorpskernen

OOST GELRE – Welk dorp wordt de ‘Escape-Hoofdstad van Oost Gelre’? De komende zaterdagen wordt die titel vergeven aan de dorpskern die de Escape-Battle het beste doorstaat. Naast deze titel wint het snelste team bovendien €200,- shoptegoed.

In opdracht van Mazzel jongerenwerk en de Gemeente Oost Gelre organiseert Groeps-Escape de komende weken voorrondes in alle dorpskernen voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Tijdens deze voorrondes moeten teams in 60 minuten zo veel mogelijk Escape-Boxen oplossen. Het winnende  team van elk dorp strijdt vervolgens in de finale op 15 mei om de hoofdprijs.

De voorrondes vinden plaats op 24 april (Lichtenvoorde en Groenlo), 1 mei (Vragender, Mariënvelde en Harreveld) en 8 mei (Lievelde en Zieuwent). De exacte locaties kunnen de teams achterhalen door het oplossen van een WhatsApp puzzel die ze ontvangen na aanmelding.

De Escape-Battle is gratis en kan in teams van 4 personen. Wij zorgen bovendien voor frisdrank en  een warme snack voor elke speler. Aanmelden kan via www.groeps-escape.nl/battle

Raad stemt in met breed steunpakket voor ondernemers en inwoners

OOST GELRE – De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote maatschappelijke gevolgen. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een breed lokaal steunpakket voor ondernemers en inwoners.

Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Meer informatie
Het gehele pakket aan steunmaatregelen is te vinden op http://www.oostgelre.nl/coronavirus-tweede-steunpakket

Coronadashboard Oost Gelre online

Deze week is een coronadashboard over de gemeente Oost Gelre online gezet. Het dashboard geeft maandelijks een overzicht van, en inzicht in, de ontwikkeling van het coronavirus. Daarnaast geeft het een overzicht van de gevolgen die de maatregelen om het virus in te dammen hebben voor de gemeente Oost Gelre.

In het dashboard zijn de effecten te zien welke de coronacrisis heeft op het gebied van gezondheid, welzijn, economie en werkgelegenheid. Om de gevolgen voor Oost Gelre in kaart te brengen zijn de belangrijkste gegevens samengevat. Deze gegevens zijn geselecteerd op basis van relevantie en beschikbaarheid. Het dashboard wordt elke maand ververst en is te zien via deze link –> Corona dashboard gemeente Oost Gelre

Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij mantelzorg stopt

OOST GELRE – VIT-hulp bij mantelzorg heeft aangegeven op 1 oktober haar werkzaamheden te beëindigen. VIT verzorgt voor de gemeente Oost Gelre de mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers kunnen nog tot 1 oktober bij VIT terecht. De gemeente gaat in gesprek met VIT over de manier waarop de ondersteuning na 1 oktober vorm krijgt.

Wethouder Jos Hoenderboom: “We gaan de komende tijd in gesprek met VIT over de manier waarop de mantelzorgondersteuning ná 1 oktober vorm gaat krijgen. We vinden het belangrijk dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt. Als hier meer over bekend is, communiceren wij hierover. Tot die tijd gaat de mantelzorgondersteuning gewoon door op de huidige manier en kunt u bij VIT terecht.”

Contact met VIT
Heeft u vragen over de mantelzorgondersteuning, neem dan contact op met VIT via (0544) 82 00 00 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Tweede brede steunpakket voor ondernemers en inwoners

OOST GELRE – De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote  maatschappelijke gevolgen. Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft deze week besloten om een voorstel aan de raad voor te leggen met een breed steunpakket aan maatregelen voor ondernemers en inwoners.

Wethouder Karel Bonsen: “Het is onzeker hoelang de coronacrisis nog voortduurt. Wat wel zeker is, is dat veel organisaties, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten, het onverminderd moeilijk hebben. Daarom hebben we een breed pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners en ondernemers te ondersteunen.”

Gericht op herstel
Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en  Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Besluit gemeenteraad
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 april. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het steunpakket. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is online te volgen via www.oostgelre.nl.

De vier pijlers
Hieronder leest u de vier pijlers met de bijbehorende maatregelen. Het raadsvoorstel is te lezen via  www.oostgelre.nl.

Pijler Economie

 • Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
 • Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
 • Compensatie voor reclamebelasting in 2021.
 • Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021.
 • Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021.
 • Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021.
 • Ondersteuning van de ‘Roadmap Horeca’.
 • Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ.
 • Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.

Pijler Sociaal domein

 • Activiteiten voor leefbaarheid in de kleine kernen en tegen eenzaamheid ouderen. • Activiteitenpakket gericht op de jeugd.
 • Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
 • Ondersteuning voor dorpshuizen.
 • Ondersteuning voor speeltuinverenigingen.

Pijler Cultuur en evenementen

 • Een cultuurfonds voor ondersteuning van nieuwe initiatieven en daarmee de heropening van de cultuursector.
 • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor cultuur in 2021.
 • Ondersteuning op maat voor de Mattelier en Den Diek.

Sport

 • Een financiële prikkel voor sport- en beweeginitiatieven.
 • Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2021. • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor sport in 2021.