Category Archives: Oost Gelre

Drie Koninklijke Onderscheidingen in Oost Gelre 

OOST GELRE – Op dinsdag 26 april heeft burgemeester Annette Bronsvoort drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Voor hun vrijwilligerswerk werden allen gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau.

Johnny Cuppers uit Zieuwent, 57 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1997 – 2020 Voorzitter RKZVC
De heer Cuppers heeft 23 jaar onafgebroken in het bestuur van RKZVC gezeten, waarvan 19 jaar als voorzitter. Als hoofdbestuurder heeft hij meegewerkt aan het verbeteren van de sportaccommodatie, zoals het realiseren van het nieuwe clubgebouw, kleedkamers en opslagruimte. Ook werd het hoofdveld van kunstgras voorzien en werden lichtmasten geplaatst.

Het 1e team van RKZVC promoveerde naar de hoofdklasse van het amateurvoetbal en de heer Cuppers wist via de sponsorcommissie en goede contacten een goed financieel netwerk rond het 1e team op te zetten.

Als voorzitter heeft hij veel mogelijk gemaakt en het karakter van de club kunnen waarborgen.

2000 – 2019 Redactie magazine PIOT Zieuwent
De PIOT is een cultuur- en sportmagazine dat in Zieuwent jaarlijks 10 x huis-aan-huis wordt bezorgd. Met geschreven sfeerverslagen en opiniestukken droeg Johnny Cuppers bij aan het blad en hield de plaatselijke bevolking zo een spiegel voor over gebeurtenissen in het dorp; een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Zieuwent.

2010 – heden Vrijwilliger fietsvereniging TC Velocé
Johnny Cuppers is actief bij het uitzetten van de fietsroutes voor trainingen. Hij is betrokken bij het programma Start2bike, een cursus voor beginnende fietsers. Het landelijk programma van de Nederlandse Toer Fiets Unie wordt enkele keren per jaar door de heer Cuppers en enkele vrijwilligers opgepakt, met het organiseren van training locaties, inschrijving van deelnemers en teamindelingen, etc.

2017- 2021 Bondgenoten Zieuwent
De heer Cuppers heeft zich samen met 7 andere bondgenoten ingezet om de ‘Oude Boerenbond’ te behouden voor Zieuwent. Binnen het traject van vergunningverlening, bouwen en financieringen heeft hij zich ingezet. Het oude Boerenbond-gebouw is verbouwd tot 5 appartementen voor jongere inwoners van Zieuwent.

Eddie te Woerd uit Lichtenvoorde, 66 jaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1980 – 1988: Voorzitter en vice-voorzitter vereniging Losse Flodders
Losse Flodders was een recreatieve sportvereniging in Beltrum en de directe omgeving. Zij organiseerde allerlei buitensport evenementen, zoals een veldloop, waterspektakel, trekkertrek, dropping en zeskamp. De heer Te Woerd werkte mee aan de verhuizing van de sportaccommodatie die is aangelegd bij Café Mentink.

Ook was hij betrokken bij de Wielerronde van Beltrum. En mede-oprichter van de zaalvoetbalcompetitie Paklack.

1989 – heden: Oprichter, voorzitter, speaker en vrijwilliger van de Stichting Survivalrun Beltrum
De heer te Woerd was initiatiefnemer en oprichter van de Stichting Survivalrun Beltrum. Vanaf het begin was hij betrokken bij het organiseren van de survivalsport in Beltrum. De sport werd een van de snelst groeiende sporten van Nederland.

De heer te Woerd was betrokken bij het aansturen van werkgroepen, als bouwcommissie, EHBO en maken van draaiboeken.

Mede door zijn inzet kon Beltrum uitgroeien tot de bakermat van de survivalrunsport in Nederland. Ook zorgde hij voor de nodige PR en sponsoring ten behoeve van het evenement.

1991 – heden: Oprichter en voorzitter Survivalrunbond Nederland
Landelijk opereert de heer Te Woerd als vrijwilliger voor de Survivalrunbond Nederland. In 1991 is hij de oprichter en eerste voorzitter van de Survivalrunbond Nederland (SBN) tot 1996. In de loop van de jaren is de SBN gegroeid tot een bond met meer dan 13.000 leden en 100 aangesloten organisaties in 2021.

Per jaar worden onder normale omstandigheden onder auspiciën van de SBN ruim 40 survivalruns georganiseerd. De heer Te Woerd heeft mee helpen schrijven aan de reglementen en statuten. Ook werd een eenduidig veiligheidsbeleid geschreven en was hij actief om de survivalrun lokaal, regionaal en landelijk te promoten.

Bij de Nationale Survival Bond helpt hij met de centrale inkoop van wedstrijdshirts en levert nu 40.000 shirts per jaar. Hij is erelid en is adviseur van het bestuur.

2006 – 2013: Sponsorcommissie ZPC Livo/actie behoud zwembad Meekenesch
Jarenlang heeft de heer Te Woerd zich ingezet voor de sponsorcommissie van zwem- en poloclub Livo. Met name de periode tussen 2010 en 2013 (strijd om behoud van het zwembad Meekenesch Lichtenvoorde) was een intensieve periode. Met ludieke acties en inspreeksessies bij de raad is het zwembad behouden voor de gemeente.

2018 – heden: Secretaris Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre
De heer Te Woerd zet zich in voor woningbouw in Oost Gelre. Hij is secretaris van de werkgroep en verbindt wensen van de inwoners, verenigingen en ondernemers met de politiek. Bestuurders worden ingelicht over de processen op het gebied van woningbouw, leefbaarheid binnen de gemeente.

Wouter Ribbers uit Lichtenvoorde, 64 jaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1987 – 2015: Voorzitter Bestuur Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé / Lid en voorzitter Raad van Toezicht
De heer Ribbers was een betrokken bestuurder van Zorgcombinatie Marga Klompé. Hij is begonnen als toezichthouder van woonzorgcentrum Hassinkhof in Beltrum. Hij zag toen al dat samenwerking nodig was om zorgvoorzieningen te behouden in de Oost-Achterhoek. De heer Ribbers heeft zich ingezet voor de juridische begeleiding van de complexe processen die horen bij de fusies, bijvoorbeeld met de Stichting Ziekenzorg en Stichting Grensland Winterswijk/Aalten. Daarmee heeft hij zich sterk gemaakt om de zorg en leefbaarheid in specifiek de kleine kernen beschikbaar te houden.

1993 – heden: Oprichter en voorzitter Stichting Nationaal Lindenarboretum
De heer Ribbers was één van de mede-oprichters van de Stichting Nationaal Lindenarboretum. Hij treedt op als bestuurslid/voorzitter, maar ook als vrijwilliger die de handen uit de mouwen steekt.

De Stichting Nationaal Lindenarboretum beheert een oppervlakte van ca. 14 hectare in Corle, gemeente Winterswijk. Op wetenschappelijk onderbouwde wijze worden alle winterharde soorten en cultivars van lindebomen onderhouden.

De heer Ribbers is in al die jaren betrokken geweest bij de gesprekken met bijvoorbeeld het Waterleidingbedrijf Oost Gelderland, het juridisch vormgeven van de Stichtingstatuten, en had inbreng bij het aanstellen van een dendroloog en landschapsarchitect. Hierdoor is het Lindenarboretum uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland. En maakt het deel uit van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Met informatieborden en uitgezette wandelroutes trekt het toeristen uit heel Nederland.

1995 – heden: Initiatiefnemer Rotaryclub Achterhoek Oost
De heer Ribbers was een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Rotaryclub Achterhoek. Deze club heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk betrokken serviceclub. Vaak wordt verbinding gezocht met projecten als ‘Wandelen met ouderen’, de jaarlijkse beroepsvoorlichting op het Gerrit Komrij College, de ondersteuning van de voedselbank Oost Achterhoek en een actie ter ondersteuning van de horeca tijdens de corona-tijd.

Prestatieafspraken door unieke samenwerking

Op dinsdag 5 april zetten maar liefst 11 partijen hun handtekening onder één raamovereenkomst prestatieafspraken 2022. En dat is uniek.

Alle partijen uit drie gemeenten werken samen
Wooncorporatie ProWonen tekende op 5 april samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en maar liefst vijf huurdersverenigingen -De Naobers, Borculo-Ruurlo, HeVo, Lichtenvoorde, Zelhem en bewonersvereniging Siverder – de prestatieafspraken. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht.

Hanke Struik, bestuurder ProWonen: “We zien deze prestatieafspraken als samenwerkingsafspraken die de gezamenlijke ambitie op verschillende thema’s beschrijven en de prestaties die we daarvoor samen willen leveren. Maar we beginnen niet op nul. Veel zaken lopen al geruime tijd of zijn al in gang gezet. Daar bouwen we op voort en benutten wat er al is. Elke partij volgt daarbij zijn eigen tempo en lokale dynamiek.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek. Hanke Struik sprak haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die als vrijwilligers betrokken zijn.

Proces in 2021
Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van de Woningwet. In de lokale driehoeken is gezamenlijk de wens geuit om het proces te vernieuwen, te verbeteren en de samenwerking te zoeken. Begin 2021 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe manier van werken. In dit proces hebben we nauw samen opgetrokken en een impuls gegeven aan het versterken van de onderlinge verbindingen. Een leuke, maar op een aantal momenten ook pittige uitdaging om dit onder de corona-omstandigheden goed met elkaar vorm te geven. Van alle partijen werd de nodige flexibiliteit gevraagd en gekregen. Vanaf september zijn woningcorporatie Sité en bewonersvereniging Siverder aangehaakt in het proces om ook de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst goed te borgen. Woningcorporatie De Woonplaats maakt al jaren eigen prestatieafspraken met de gemeente Oost Gelre en is niet aangehaakt.

Uitvoeringsagenda
Er is besloten om deze raamovereenkomst en uitvoeringsagenda vooralsnog te tekenen voor de periode van één jaar (2022) om zo eerst met elkaar ervaring op te doen en op basis hiervan ruimte te creëren om het vertrouwen te kunnen laten groeien. In het najaar 2022 bespreken partijen met elkaar hoe de uitvoeringsagenda is opgepakt. Dan bespreken partijen ook of en op welke wijze de raamovereenkomst bijgesteld kan worden in samenhang met de nieuw op te stellen uitvoeringsagenda 2023-2024.

Samen werken aan de uitvoering
Onze opgave gaat naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen ook over verduurzaming, zorg, welzijn en leefbaarheid. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Zij leveren een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders.

Formele context
Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen drie partijen: huurdersorganisatie(s), gemeente en corporatie. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid en er is een gezamenlijke inspanning nodig om de lokale volkshuisvestingsdoelen te bereiken. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verplicht woonbeleid op te stellen, waarbij ingegaan wordt op hoe lokale vraagstukken lokaal worden opgelost. Dit woonbeleid vormt de basis voor de te maken prestatieafspraken. Woningcorporaties leveren een bijdrage aan dit woonbeleid in de vorm van een bod of activiteitenprogramma. Vervolgens worden er door de drie partijen prestatieafspraken gemaakt.

Gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk starten met uitkering eenmalige energietoeslag voor minima

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking. 

Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag
De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden. 

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder
Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder. Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen (0544) 47 42 00.

Koninklijke- en Gemeentelijke Onderscheidingen uitgereikt

GROENLO / OOST GELRE – Vanavond 29 maart zijn tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de huidige raad twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan raadsleden die aftreden. Ook werd door burgemeester Annette Bronsvoort aan 10 aftredende raadsleden een Gemeentelijke Onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding kregen zij voor hun werk als volksvertegenwoordiger. De twee raadsleden werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla Heming-Borgijink uit Groenlo stopt na ruim 12 jaar raadswerk verricht namens het CDA. Binnen haar fractie is zij constant volksvertegenwoordiger geweest met gezondheidzorg als haar specialiteit. Zij ontving naast de Koninklijke Onderscheiding ook een Gemeentelijke Onderscheiding.

Jerry van der Meulen uit Lichtenvoorde is in januari 2005, direct na de gemeentelijke herindeling, in de gemeenteraad gekomen namens D66. Lang heeft hij de eenmansfractie geleid. Naast de Koninklijke Onderscheiding ontving hij ook de Gemeentelijke Onderscheiding.

Raadsleden die een Gemeentelijke Onderscheiding hebben ontvangen:
Niek Bragt (CDA), 2014 tot heden
Theo Krabben (CDA), 2014 tot heden
Ruud Krabbenborg (CDA), periode 2018 tot heden
Ard Schenk (CDA), periode 2021 tot heden
Gerard Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen OG), periode 2014 tot heden
Fiona Algera-Dorenbos (VVD), periode 2018 tot heden
José Konings–Penterman (OOG), periode 2014 tot heden
Annelies Donderwinkel (PvdA), periode 2018 tot heden

Aftredende raadsleden die al een Gemeentelijke Onderscheiding ontvangen hebben:
Alfred Wopereis (VVD), 2010 tot heden
René Hoitink (OOG), 2018 tot heden

Opvang vluchtelingen in gebouw De Rank Groenlo

GROENLO / OOST GELRE – De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Oost Gelre wil vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten in opvanglocaties voor korte en langere termijn. Vanuit de gemeente is samen met Marveld Recreatie in Groenlo noodopvang beschikbaar gesteld voor ongeveer 65 vluchtelingen uit Oekraïne. Marveld heeft deze noodopvang verlengd tot half mei.

Opvang voor langere tijd: gebouw De Rank
Voor langdurige opvang heeft de gemeente een locatie op het oog die voldoet aan alle eisen waaronder (brand)veiligheidseisen. Het betreft het gebouw De Rank aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo. Dit is de voormalige verpleegstersflat en kantoorgebouw van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Samenwerking om het gebouw aan te passen
De afgelopen dagen zijn de gemeente en Marga Klompé hierover met elkaar in gesprek geweest. De samenwerking verloopt heel plezierig en is van beide kanten gericht op het goed voorbereiden van de locatie. De voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor bewoning voor langere periode worden deze week opgestart. We verwachten dat halverwege de maand mei het gebouw gereed is om ongeveer 80 mensen te kunnen huisvesten. De opvang vindt plaats binnen de looptijd van de op te stellen overeenkomst, van medio mei 2022 tot uiterlijk september 2024.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We zijn blij dat de verkennende gesprekken hebben geleid tot deze samenwerking. Het gebouw wordt gereedgemaakt om 80 vluchtelingen voor langere tijd een veilige plek te kunnen bieden. Hierdoor kunnen we onderwijs voor de kinderen gaan organiseren en kunnen mensen waar mogelijk ook aan het werk. Dat is belangrijk om hun leven weer op te kunnen pakken, zolang ze in Nederland verblijven.”

Bestuurder Marcel Duvigneau: “We voelen ons solidair met de vluchtelingen uit Oekraïne in deze voor hen moeilijke en onzekere tijd. Dus we zetten in goede samenwerking met de gemeente de schouders eronder om opvang in de Rank te bieden aan de vluchtelingen die deze hulp zo hard nodig hebben.”

Informeren van omwonenden en bewoners
Omwonenden van De Rank en bewoners in de gebouwen van zorgcombinatie Marga Klompé zijn inmiddels op de hoogte gebracht over het aanpassen van het gebouw en het in gebruik nemen per medio mei.

Aan het begin van de maand mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd, waar omwonenden en bewoners meer informatie kunnen krijgen en waar vragen worden beantwoord.

Realisatie:
Steuber Design