Carbidschieten: gebruik deksels verboden

OOST GELRE – Deze jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het gebruik van harde voorwerpen bij carbidschieten, zoals melkbusdeksels. In plaats van deksels moeten leren en plastic ballen gebruikt worden. Dit verkleint de kans op gevaren, omdat je dan minder druk opbouwt.

In de Achterhoek is het traditie om rond de jaarwisseling met carbid te schieten. Omdat carbidschieten niet geheel ongevaarlijk is zijn voorschriften opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre.

Carbidschieten mag alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 00.00 uur en 02.00 uur. Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom. Gebruik tijdens het carbidschieten bussen met een inhoud van maximaal 40 liter. De bussen mogen niet afgesloten worden met harde voorwerpen zoals deksels. Zorg ervoor dat je een afstand aanhoudt van minstens 100 meter tot woningen en 300 meter tot dierverblijven. Het vrije schootsveld is minimaal 100 meter. Dat betekent dat binnen die 100 meter geen personen mogen zijn of openbare paden of wegen mogen liggen. Zorg ervoor dat je er alles aan doet om gevaar voor mensen en dieren te voorkomen.
Tijdens het carbidschieten moet altijd een volwassene aanwezig zijn.

De gemeente Oost Gelre en de politie zien toe op de naleving van deze voorschriften.