College akkoord met plannen Kevelderstraat 22-24 in Groenlo

GROENLO – Het college van B&W is akkoord met de plannen van de gebroeders Klein Gunnewiek voor de panden aan de Kevelderstraat in Groenlo. Het plan voorziet in de sloop van het pand Kevelderstraat 22. Daarvoor komt nieuwbouw in de plaats. Het pand Kevelderstraat 24, tevens gemeentelijk monument, wordt gerenoveerd. De gevel wordt hersteld naar de situatie van 1937. De kelder uit circa 1600 wordt behouden. Het plan gaat uit van in totaal twee horecagelegenheden en vier appartementen.

Aangepaste plannen

In augustus vorig jaar bezocht de monumentencommissie het pand, nadat de eerste plannen waren gepresenteerd. Die plannen gingen uit van bijna volledige sloop. Op verzoek van de commissie vond er een aanvullend bouwhistorisch onderzoek plaats. Daaruit bleek de aanwezigheid van een bijzondere kelder uit omstreeks 1600. Voor de gebroeders Klein Gunnewiek was dit de aanleiding om de plannen te wijzigen. Naast de cultuurhistorisch waardevolle kelder wordt nu ook de oorspronkelijke gebintstructuur van het pand zoveel als mogelijk behouden.

Gebinten goed zichtbaar vanuit nieuwe steeg
Door de wijzigingen is de plek van de steeg richting de Streekmarkt (en de Beltrumsestraat) in de plannen aangepast. Vanuit deze steeg zijn de gebinten in de buitenmuur van Kevelderstraat 24 zichtbaar voor passanten. Op het binnenterrein worden parkeerplaatsen voor (buurt)bewoners en gasten van de horecagelegenheden gerealiseerd.

Impuls voor de Kevelderstraat
Met de nieuwe ontwikkelingen krijgt de ruimtelijke kwaliteit, uitstraling en leefbaarheid van de Kevelderstraat een impuls. Bovendien passen de plannen binnen het Programma Stad Groenlo, waarin de straat is aangewezen als een gebied voor de dag- en verblijfshoreca. Zowel de monumentencommissie als de welstandscommissie zijn enthousiast over de plannen. Met het akkoord van het college gaan de initiatiefnemers nu door met de verdere uitwerking en realisatie.