College stelt toegezegde 1,2 miljoen beschikbaar voor BMV Mariënvelde

MARIENVELDE – De door de raad toegezegde 1,2 miljoen voor de realisering van de BMV Mariënvelde is nu ook daadwerkelijk door het College van B&W beschikbaar gesteld. De aanbesteding is afgerond en de bouwvergunning is verleend, aldus wethouder Hoenderboom: “Het is een mooi initiatief dat zowel het college als de raad van harte ondersteunen. De plannen zijn nu zodanig concreet en uitgewerkt dat we de 1,2 miljoen ter beschikking stellen.

De brede maatschappelijke voorziening Mariënvelde kan rekenen op een groot draagvlak binnen Mariënvelde. Eerder deze maand werden al de handtekeningen gezet onder de start van de zorgcoöperatie. Wethouder Hoenderboom: “Mariënvelde regelt nu officieel zelf de zorg voor de inwoners van het dorp. Hoe de bewoners opkomen voor de belangen van hun dorp en hun dorpsgenoten vind ik indrukwekkend. De volgende stap is nu de bouw van de accommodatie zelf.”

Klik voor meer informatie

Leerzame pilot
Mariënvelde realiseert zelf de BMV, maar de gemeente kijkt wel mee, aldus wethouder Hoenderboom. “De BMV is een pilot. Het kenmerk van een pilot is dat het ruimte biedt om te experimenteren, te zoeken naar de beste manier, ideeën te testen. Het is belangrijk dat we daarin samen optrekken, ieder vanuit zijn eigen rol. We kunnen hier met elkaar veel van leren. Hoe we op een kleinschalige manier zorg organiseren, dicht bij de mensen. Maar ook hoe we de vitaliteit en leefbaarheid van een klein dorp kunnen versterken, waarin de eigen inwoners het voortouw nemen. Wat dat betreft is dit een mooie pilot om van te leren én door te geven.”