Cultuur in de Wijk in Zieuwent en Mariënvelde voortvarend gestart!

Deel dit bericht

Vervolg met Stichting Boerengoed op 12 april in Zieuwent

Met het project ‘Cultuur in de Wijk’ heeft de gemeente Oost Gelre het initiatief genomen om cultuurdeelname door senioren te bevorderen en ontmoetingen te stimuleren.
In de regio Zieuwent –  Mariënvelde is de eerste helft van het jaar gekozen voor het thema “Op het platteland”. Tijdens de startbijeenkomst in De Boog in Mariënvelde, op woensdagmorgen 16 maart j.l., waren foto’s en films te zien over Mariënvelde en Zieuwent in het verleden. Harry Spekschoor en Lucia Beerten van Oudheidkundige Vereniging Zuwent wisten het publiek, in groten getale opgekomen, te boeien met prachtig materiaal afkomstig uit het archief van de oudheidkundige vereniging.

Stichting Boerengoed
De tweede activiteit vindt plaats in het parochiehuis in Zieuwent op dinsdagmiddag 12 april, aanvang 14.00 uur. Dan komt Stichting Boerengoed met oude agrarische voorwerpen uit het voor- en achterhuis. Boerengoed verzamelt, conserveert en herstelt cultuurhistorische zaken op het gebied  van landbouw. Dankzij de stichting zijn er in  de afgelopen jaren al veel voorwerpen, werktuigen en machines voor de ondergang behoed en weer in ere  hersteld. Hopelijk zorgt ook deze sessie ervoor dat herinneringen en oude verhalen naar boven komen.

Theater en dialect

Het idee is om deze verhalen bron te laten zijn van kleine sketches of scènes. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de lokale toneelvereniging ‘Semper Avanti’ uit Zieuwent. Dinsdagmiddag 31 mei worden de sketches uitgevoerd in het parochiehuis in Zieuwent. Extra onderdeel van het programma is een bijdrage van de Dialectkring Achterhook en Liemers met gedichten en verhalen.

“Dansen in heden en verleden”
Net vóór het zomerreces zal folkloristische dansgroep ‘De vier winden’ uit Vragender nog een optreden verzorgen. Vanaf eind augustus zal het thema  “dansen in heden en verleden” verder vorm krijgen. Hierbij wordt samengewerkt met balletdocente Milly Klein van Boogie Woogie en dansschool Vieberink.

Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle senioren uit de gemeente Oost Gelre en m.n. senioren uit de regio Zieuwent- Mariënvelde worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen is van harte welkom, dus ook senioren die geen lid zijn van een ouderenbond.