Geslaagde avond over Groenlose energietransitie.

GROENLO – Afgelopen woensdagavond kwamen ondernemers, burgers, ambtenaren en politici in BS22 bij elkaar om kennis uit te wisselen over de energietransitie. De avond was openbaar. Vertegenwoordigers van Solar Sell, Tenten Solar, AGEM, Gemeente Oost Gelre, raadsleden, wethouders en burgers, Van der Heijden Architecten, NUON en Liander bespraken de uitdagingen en kansen die er liggen om in 2030 alle energie, lokaal in Groenlo op te wekken.

[adrotate group=”2″]

De avond begon met een korte presentatie van Grollenaar Paul Wallerbos over waarom we moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Vervolgens vertelde ambtenaar Marcel Reintjes welke doelstellingen de gemeente Oost Gelre heeft op gebied van energietransitie en energiebesparing. En welke projecten de gemeente al heeft gerealiseerd in en op haar eigen gebouwen.

De Achterhoekse gemeenten willen in 2030 100% energie van eigen bodem. Een zgn. transitienota hiervoor is opgesteld, en elke Achterhoekse gemeente dient nu een energiebesparings- en energietransitieaanvalsplan op te stellen. Aangezien deze nota veelvuldig werd besproken bij deze de link: . Vervolgens werd er in een levendige discussie ingegaan op praktijkvoorbeelden, uitdagingen en kansen op gebied van zonne-energie, windenergie en biomassa.

Een paar kernpunten die uit de avond naar voren kwamen:
– Besparing op energie (warmte) geeft veel kansen. Neem daarbij richting de burger ook vooral ” comfortverhoging” als argument. Betrek de woningstichtingen, de gemeente maakt 0,5mlj euro vrij die hier deels aan kan worden besteed.
– De Achterhoek 2030 doelstellingen zijn prima maar wat zijn de sancties als gaandeweg blijkt dat de doelen niet gehaald worden? En hoe meten en monitoren we de voortgang in de Achterhoek?
– Deze transitie gaat 1,8 miljard euro kosten aldus Rene Hoijtink. Volgens Guus Ydema, directeur AGEM  is dit echter gezien de gunstige terugverdientijd en de lage rentestand een investering die op relatief korte termijn gaat lonen.
– Verstrekking van duurzaamheidssubsidies en leningen zijn direct positief merkbaar bij ondernemers zoals Solarcell en Tentensolar. Potje in Oost Gelre is (gelukkig!) al weer leeg en wordt aangevuld. Geld komt vaker terecht bij mensen die al goed bij kas zitten, terwijl juist vooral de mensen met een kleine portemonnee gestimuleerd zouden moeten worden. Om bv hun krappe budget te vergroten door structurele verlaging in de energiekosten.
– We moeten de burgers meer enthousiasmeren. De energietransitie is nog te veel een verhaal van de geangageerden en early adaptors. We moeten massa creëren om grote stappen te maken en financieringsmodellen opzetten. Werk aan voorlichting bv door gevulde koekengesprekken, nodig vooral de burger expliciet uit. De gemeente overweegt daarom op korte termijn een bijeenkomst te organiseren, ook met het bedrijfsleven. Dhr. Kaplan van Aliander noemde een inspirerend Italiaans voorbeeld waarbij een extern bedrijf particulieren helpt met “energieontzorging”.
– Energiebesparing bij ondernemers kan verder gestimuleerd worden door voorlichting, en niet door meteen de ODA op de bedrijven af te sturen omdat ze zich niet houden aan de “5 jaarsduurzaamheidsinvesteringsverplichting”.
– Niek Bragt (NEDAP) gaf aan dat het succes in Duitsland ook vooral wordt bepaald door de drive om onafhankelijk te zijn van grote fossiele energiemaatschappijen. En de “bijbehorende trots mbt wat al bereikt is goed uitstralen”.
– Raymond Mengerink van de NUON gaf aan dat hij verwacht gas nog een lange tijd een cruciale rol gaat spelen in de energietransitie.

De avond gaf veel energie aan alle aanwezigen en er gaan vervolgbijeenkomsten en excursies georganiseerd worden: volg hiervoor onze facebookpagina “Groenkracht Groenlo” .