Knunnekes krijgen uitnodiging van Grolse Wanten

GROENLO – “Misschien is het u tijdens de carnaval opgevallen dat de mooie plaatsnaamborden “Grolse Wantenstad’ plotseling zijn vervangen door de borden met daarop de tekst ‘Grolle’. Maar misschien is het u niet opgevallen, want ze hebben er maar een half uur gehangen. In de verklaring die de actiegroep gelinieerd aan CV de Knunnekes heeft opgesteld stond o.a. te lezen:

….KMNAG (Actiegroep CV de Knunnekes) voornemens is om zo spoedig na de drie dolle dagen in gesprek te gaan met de Sociëteit Grolse Wanten en de gemeente Oost Gelre om op die manier een structurele invulling van de plaatsnaamborden te bewerkstelligen.”

De drie zogenaamde dolle dagen waren op 11,12 en 13 februari 2018. Nu vandaag op maandag 20 augustus zo’n 191 dagen later heeft de Sociëteit Grolse Wanten nog steeds niets gehoord van de actiegroep van de Knunnekes. Vreemd in vele opzichten. Je gooit er dure nieuwe borden tegenaan en vervolgens laat je niets meer van je horen. Beter was geweest om ruim van te voren gewoon via de voordeur aan te kloppen en om tafel te gaan met de Sociëteit Grolse Wanten om te bespreken of de borden aangepast konden worden.

Daarom doet de Sociëteit Grolse Wanten een geweldige handreiking richting CV de Knunnekes en geeft op het bloemenpaneel van 2018 vast aan hoe de borden er tijdens de campagnie 2018/2019 uit zouden kunnen zien. Natuurlijk zijn er nog wel wat wensen die ingevuld zouden kunnen worden maar dit willen we graag met het dagelijks bestuur van CV de Knunnekes bespreken op onze vergadering van vrijdag 28 september 2018. We nodigen het bestuur eo actiegroep KMNAG hiervoor dan ook bij deze uit”, aldus de Grolse Wanten.

Deze tekst was te lezen bij het bloemenpaneel van de Grolse Wanten op het Grolse kermis terrein.